BİLİST:Tül ve Perde Mağazası
05.04.2011

"Bilist. Tül ve perde mağazası" yazılım ürünü, top olarak tül ve perde ürünlerini toptan ve perakende satışı yapan işletmelerin analitik, takip ve yönetimsel işlemlerinin otomasyonunu sağlayan, çağdaş ve duruma göre değiştirilebilen bir uygulama çözümüdür. “Bilist. Tül ve perde mağazası” yazılımı tül ve perde satışını yapan mağazanın stok durumunu, müşterilerin borçlarını ve finansal takibini gerçekleştirir.

Platform: 1C:İşletme 8.2
Ana uygulama:
1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi 1.3

Programın genel fonksiyon detayları;

·         Program desen, varyant olarak detaylı stok durumunu  verir. Depoda belli bir desenin her varyanttan (renkten) ne kadar kaldığını hem metre olarak hem top olarak gösterir.

·         Müşterilerin borçları, kargo ücretleri ve kaparoları takip edilebilir.

·         Desen, renk (varyant) ve barkod detayları olan stok kartları tanımlanabilir. Ayrıca aynı desenin birden fazla varyantı ve her varyant için ayrı barkod tanımlanabilir.

·         Tedarikçilerden Excel dosyası olarak gelen çeki listesi programa otomatik olarak alınır (çeki listesindeki desen, varyant ve barkod detaylarına göre stok kartları otomatik olarak oluşturulur).

·         Tedarikçinin gönderdiği çeki listesindeki ürünlerin gerçekten depoya gelip gelmediği kontrol edilir.

·         İşletmenin kasa veya banka hesabının girdi/çıktılarını detaylı olarak izleyebilme olanağı sağlar.


Bilist. Tül ve perde mağazası” uygulama çözümü farklı coğrafya lokalizasyonunda bulunan mağaza şubelerini veya farklı şirketleri merkezden izleme olanağını verir.
Stok ekstresi, alımlar ve satışlar raporu, envanter raporu, kar raporu gibi raporlardaki tüm hareketleri; desen, varyant ve top olarak izleme olanağını verir.

Parametreler
Bilist. Tül ve perde mağazası”, “1TÇ” şirketi tarafından 1C:İşletme 8 sisteminde geliştirilmiş olan “1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi” üzerinde geliştirilmiştir.
Bilist. Tül ve perde mağazası” uygulama çözümü  ‘’1TÇ:TİCARİ KOBİ yönetimi’’ ndeki gelişmeler ve yeni sürümlerine paralel olarak sürekli gelişen bir uygulamadır.


Kullanılan standart fonksiyon:

1.       Tedarikçilerden gelen ürünler stoka alınır ve müşterilere satış gerçekleştirilir. Müşteriden tahsilat ve tedarikçilere ödeme gibi parasal hareketler kayıt altında tutulur. Sonuç olarak detaylı cari hesap durum ekstresi ve stok raporu alınabilir. Stokta bulunan ürünler hem miktar hem tutar olarak izlenebilmektedir.

2.       Alımı/satışı gerçekleşen tüm ürünler eşsiz barkodlara sahiptir. Stok kartları için barkod tanımlama ve yazdırma fonksiyonu kullanılmaktadır.

3.       Günlük kasa ve banka bilgilerini, toplu olarak programa ekleme fonksiyonu kullanılmaktadır.

4.       Ürün maliyeti ve miktarını yansıtan detaylı stok raporu, cari hesap ekstresi, alımlar raporu, masraf ekstresi, parasal hareketleri yansıtan finansal ekstre ve cari hesap, malzeme ve satış elemanına göre detaylandırılmış kar raporu kullanılmaktadır.

 

Geliştirilen fonksiyon:

1.       Top olarak ürün takibi:
Eşsiz barkodlara sahip olan tül ve perde topları programda takip etmek için özel stok kart yapısı geliştirilmişti. Stok kartlar desene göre oluşturulmuş olup, varyant (renk) özelliğe de sahiptir. Böylece sisteme girilen her top desen, varyant ve eşsiz barkoda sahiptir. Top olarak ürünleri takip edebilmek için stok, alım ve satış raporları değiştirilmişti. Desen, varyant ve hatta her topa göre kar raporu da alınabilmektedir.

2.       Stok kabul fişi:
Alım yapılan ürünler ile ilgili tedarikçilerden Excel dosyası olarak gelen çeki listesine göre, programa otomatik olarak ürün detayları (desen, varyant, barkod) yükleme stok kabul fişinde gerçekleştirilmişti. Çeki listesine göre barkod okuyucusu ile depoya gerçekten gelen ürünlerin kontrolü yapılmaktadır ve sadece depoya gelen malları stok hareketini oluşturan alım evrakına tek buton ile aktarılmaktadır.

3.       Satın alma kontrolü (stok bakiye ve fiyat denetimi)

Satış aşamasında, stokta bulunan ürünler ile ilgili miktarsal kontrol yapılmaktadır. Stokta bulunmayan toplar okutulduğu anda kullanıcıya ilgili uyarı gelir (mesela, diğer müşteriye satılan top veya sisteme daha girilmemiş top). Ayrıca, fiyatı belirlerken, satış fiyat kontrolü de yapılır, böylece satışı yapılan top alım fiyatından daha düşük fiyata satılamaz.

4.       Çuvallama:

Müşterilere satılan ürünleri çuvallara yerleştirme fonksiyonu geliştirilmişti. İlk önce satış evrakına barkoda göre satılan mallar okutulur. Satış evrakından bilgiler çuval oluşturma fişine aktarılır. Çuvallar yerleştiğinde her top barkod okuyucusu ile okutulmaktadır, böylece satılan topları eksik gönderme olanağı ortadan kaldırılır. Toplar çuvallandıktan sonra, her çuvalın KG bilgileri programa girilir. Müşteriye vermek üzere, satış tutarını, güncel toplam borcunu ve kargo ücretini içeren çeki listesi yazdırılabilmektedir. Kargo ile göndermek için müşterinin dışarıdan aldığı ürünlerde alınıp gönderilebilir. Kargo ile gönderilen çuvallar ile ilgili detaylı raporlama alınabilmektedir.

5.       Kargo takibi:

Yurt dışında bulunan müşterilerin ürünleri kargo ile teslim edilmektedir. Her müşterinin kargo durumunu ve kargo borcunu takip edebilmek üzere, kargo fişi geliştirilmişti. Çuvallanmış ürünler depoda hazırlanmış durumda bekler, tır geldiğinde hangi çuvallar tıra yükleneceği işaretlenir ve tıra yüklenir. Tıra yüklenen çuvalların detay listesinin çıktısını tek buton ile alınabilmektedir.
Müşteriden gelen para ile ilgili kasa tahsilat fişi oluşturulduğunda müşterinin kargo borcunun var olup olmadığı kontrol edilir ve kullanıcıya ilgili uyarıda bulunur.
Raporlama kısmında müşterinin kargo borcu, yolda bulunan malzemelerin tutarı, teslim edilmiş ve daha teslim edilmemiş ürünlerin tutarı ile ilgili detaylı rapor alınabilmektedir.

6.       Kaparo takip etme:

Programda müşterilerin bıraktığı kaparoları takip etme fonksiyonu gerçekleştirilmişti. Müşteriye satış açıldığında müşterinin şu andaki borcu ve kaparo tutarı yansıtılmaktadır. Kullanıcı gerek duyduğunda direkt satış evrakından müşterinin kaparo borcunu kapatabilir.

7.       Mağaza zinciri takibi:

Aynı veritabanında birden fazla mağazayı takip etme fonksiyonu geliştirilmişti. Aynı programda birden fazla şirket tanımlanabilir ve oluşturulan her evrakta hangi şirket adına işlem yapıldığı seçilebilir. Her kullanıcı için hangi şirket adına veri girilebileceği belirlenir, böylece yanlış veri girme olanağı asgariye indirilir. 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi standart fonksiyonu olan veri alış veriş mekanizması ile, farklı coğrafya lokalizasyonunda bulunan şirketleri merkez veritabanına bağlatma olanağı mevcuttur.

«Bilist:Ev Tekstil İşletme Yönetimi 8" - ağırlıklı olarak ev tekstil ticareti yapan işletmelere yönelik «1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi» programı bazında geliştirilmiş ve hesap tutma, kontrol, analiz ve planlama gibi iş süreçlerinin otomasyonunu sağlayan bir uygulama çözümüdür. Program işletmenin çalışma verimliliğinin artmasında yardımcı olur, yöneticiler ve işletme sahiplerine geniş yönetim araçlarını sunar, personellerin daha verimli çalışması için yeni olanaklar sağlar.


  • EV TEKSTİL MAĞAZASI
  • DEPO OTOMASYONU
  • MOBİL CİHAZLAR


Tek veritabanında müşteri ve tedarikçi bilgileri, banka, kasa ve çek/senet hareketleri, cari hesap ve personel borç/alacak durumları, sipariş, stok, masraf ve satış bilgileri bulunur, ayrıca kar, zarar, gelir ve gider bilgileri de depolanır.
Program ev tekstil sektörüne ait olan özel stok kart yapısına sahiptir; ebat, renk, beden, tek/çift kişilik, desen gibi birden fazla ürün özelliklerine göre detaylı işlem yapabilme olanağı sağlar.
1C:İşletme 8 Yeni nesil
teknolojik platform
üzerinde
HESAP TUTMA
KONTROL
ANALİZ
PLANLAMA

Tek veritabanında müşteri ve tedarikçi bilgileri, banka, kasa ve çek/senet hareketleri, cari hesap ve personel borç/alacak durumları, sipariş, stok, masraf ve satış bilgileri bulunur, ayrıca kar, zarar, gelir ve gider bilgileri de depolanır.
Program ev tekstil sektörüne ait olan özel stok kart yapısına sahiptir; ebat, renk, beden, tek/çift kişilik, desen gibi birden fazla ürün özelliklerine göre detaylı işlem yapabilme olanağı sağlar.
Depo ve mağaza iş süreçlerini takip eden mekanizmalar vardır; adet ve kap bazında, adet, kilo ve m3 olarak stok kabul ve takip, yeni barkod oluşturma, çuvallama ve tır yükleme özellikleri, depo takibini azami ölçüde kolaylaştırır. Toptan satış mağazalarında el terminali ile ürünlerin satışı, satış elemanlarının çalışma hızını ve müşteri sipariş takibini daha verimli bir seviyeye getirir.
Farklı lokalizasyonda bulunan işletme departmanları (merkez ofis, mağaza ve depo) veri alış veriş mekanizması sayesinde tek sistem olarak çalışır.

Programın desteklediği «Bilist:Mobile Uygulama» yazılımı sayesinde, barkodlu stoklar ile çalışmak ciddi ölçüde kolaylaştırıldı.


Yönetici Günlük Raporu Bu rapor işletmenin genel durum bilgilerini tek ekrandan takip etme olanağını sağlar.


Cari hesap
• Müşteri ve tedarikçi ile borç/alacak durumlarının takibi,
• Personel ücret takibi, iş avans ve diğer cari hesap takipleri,
• Birden fazla dövize göre cari hesap takibi,
• Müşteri bazlı kar/zarar raporu,
• Müşteri ilişkileri yönetimi,

Stok
• Barkodlu stok kabul/çıkışı,
• Adet/kap/m3 ve kilo olarak stok takibi,
• Çuvallama ve paketleme,
• Depolar arası stok transferi,
• İç sipariş onaylama sistemi,
• El terminali ile stok kabulü, stok çıkışı ve stok sayımı, tır kapasitesine göre ürünlerin sevkiyat partisini hazırlama,
• Tır yükleme,
• Barkod oluşturma ve yazdırma,

Satışlar
• El terminali ile hızlı satış,
• Müşteri, sözleşme, müşteri yetkilisi listesi
• Ürün ve hizmet satış takibi - sipariş üzerine veya direkt depodan, peşin ödeme veya taksitli satış, Konsinye olarak alınan ürünlerin satışı,
• Farklı oranlarda indirim ve zam belirleme
• Fiyat listesi hazırlama,
• Siparişlerin yönetimi - sipariş alımı ve uygulama, Durum takibi, borç ve alacak durumu,
• Satışların analizi - müşteri, sipariş, ürün ve hizmetlerin detayları ile ilgili,

Masraflar, takip ve planlama
• Her işletmeye özel, tasarlanabilir masraf hiyerarşi detay sistemine göre direkt ve dolaylı masrafların takibi,
• Ürün maliyetlerini hesaplama,
• Direkt ve dolaylı masrafların planlanması,
Alımlar
• Farklı şemalara göre alımların takibi - sipariş bazlı, irsaliye veya fatura bazlı, kasadan, bankadan veya personelden ödenen, konsinye
• alımı sırasında ortaya çıkan ekstra maliyetlerin takibi,
• Alış fiyatlarının takibi,
• Verilen siparişleri kaydetmesi, durum takibi ve tedarikçiler ile borç alacak durumlarının yönetimi, ürünlerin sipariş bazlı rezervasyonu,
• Stoklara göre ihtiyaç belirleme ve giderme,
• Sipariş onaylama sistemi,
• Müşteri siparişlerinin takibi ve son durumlarının izlenmesi,
• Tedarikçi, sipariş ve malzeme bazlı alımlar, analizi,

Personel takibi
• Personel maaş takibi (yönetici olarak),
• Günlük (haftalık,aylık) maaş hesaplama,
• Maaş, iş avansı, borç detayları ile personel borç ve alacak durumlarının takibi,

Finans
• Kasa, banka, çek ve senet,
• Cari hesap ödeme ve tahsilat işlemleri,
• Farklı döviz olarak finansal takip,
• Otomatik kur indirebilme,
• Kasa/banka ve virmanlar,
• Masraf ve vergi ödemeleri,
• Finansal detaylara göre finansal takip,
• Toplu olarak kasa ve banka işlemleri,
• Banka işlemlerinde komisyon belirleme,
• Tüm işlemlerin yerel, döviz1 ve döviz2 gibi serbest şekilde tanımlanan 3 farklı döviz olarak takip edilebilmesi,

El terminali
• Windows CE üzerinde çalışan «Bilist:Mobile Uygulama 1.0» yazılımı ile entegre çalışma modülü,
• El terminali üzerinde sipariş, irsaliye, fatura, stok sayım vs. işlemleri,
• El terminali ile offline olarak uzaktan çalışabilme,


SİZE VE İŞLETMENİZE PROGRAMIN GETİRDİĞİ SEKİZ ANA AVANTAJ


1. Otomasyonun gerçek faydası - birkaç hafta içerisinde. "Bilist: Ev Tekstil İşletme Yönetimi 8'in" hızlı entegrasyonu sağlanarak, iş hacmi, yönetim veya iş süreçleri değiştirildiğinde büyük finans ve zaman kaybı olmadan ayarlanabilir bir sistem olmasıdır.

2. Tek program çalışma masanız ve bilgisayarınızda onlarca tablo, evrak ve rapor yerine geçer - tüm veriler tek bir veritabanına kaydedilir ve depolanır. Program herşeyi hatırlar - her müşteriyi, fiyatları, indirimleri, siparişleri, sorumlulukları, sözleşmeler vs.
3. Karar vermek için bilgi - tek tuşla
  • Finans araçlarının hareketleri (Kasa/Banka/Çek/Senet),
  • Ödeme ve tahsilat takvimi,
  • Gelirler ve masraflar, karlar ve zararlar,
  • Cari hesap borç ve alacak durumları,
  • Satişların takip ve analizi,
  • Diğer yönetici raporları.
4. Faaliyet planlanması için geniş olanaklar - satış planlaması, personel değerlendirme, finansal planlama (bütçe) vs.
5. Herşey kontrol altında - çalışmaların gerçekleşmesi, ürünlerin sevkiyat veya tedarik edilmesi ve personel görev süreçleri için takip araçları kullanılarak eş zamanlı iş takibi,
6. Yöneticilerin ve personellerin çalışma performansını arttırır - günlük işlerin otomasyonunu ve farklı seviyelerde karar verebilmek için gerekli bilgilerin rahat hazırlanabilmesi için yöneticilerin ve personellerin çalışma performansını arttırabilmektedir. Çağdaş, ergonomik arayüzü sayesinde yeni başlayan kullanıcılar için hızlı öğrenme olanağı ve deneyimli kullanıcılar için de yüksek çalışma hızı sağlar.
7. Bilgileriniz yeterlidir - programı kallanmak için genel muhasebe veya mevzuat detaylarını bilmek gerek yok.
8. Dünyanın her ucundan verinize ulaşma - web üzerinden
Programın karşıladığı iş süreçlerinden bazıları;

• Stok
• Kasa
• Banka
• Alış
• Satış
• Sipariş
• İrsaliye
• Fatura
• Masraf
• ExceldenVeri Yükleme
• Kap, M3 ve Kg
• Çuvallama
• İç sipariş
• El terminali
• Çek
• Senet
• Konsinye
• Barkod
• Personel
• Dış Ticaret
• Yönetim Bilanço
• Kar ve Zarar
• Görev Anımsatıcı
• CRM
Bilist:Ev Tekstil İşletme Yönetimi 8" uygulamasını birden fazla bilgisayarda kullanmak istediğiniz takdirde ek kullanıcı lisansı satın almanız gerekmektedir. Tavsiye edilen kullanıcı sayısı - birden ona kadardır. Diğer lisanslı ön muhasebe programlarından geçiş yapma durumlarında ise program lisansında (ek lisanslar hariç) özel %10 indirim ve ücretsiz stok ve cari hesap bilgileri aktarma işlemleri tarafımızca uygulanmaktadır.

Fiyat listesi


"Bilist:Tül ve perde mağazası"

1500 TL1C:İşletme 8. ek lisans (1 kullanıcı için)

300 TL

1C:İşletme 8. ek lisans (5 kullanıcı için)

1000 TL

1C:İşletme 8. ek lisans (10 kullanıcı için)

1800 TL

1C:İşletme 8. ek lisans (20 kullanıcı için)

3400 TL


Satış ve Destek işlemleri BİLİST şirket tarafından gerçekleştirilir.
Gsm: +90 505 859 77 36
Mail: www.1tcsatis.com
Web: info@1tcsatis.com


Geliştirici
: BİLİST YAZILIM ENTEGRASYON DANIŞMANLIK VE EĞİTİM MERKEZİ
Bilist Yazılım Entegrasyonu Danışmanlık ve Eğitim Merkezi –1C:İşletme 8 platform üzerinde oluşturulan “1TÇ” bilgi işlem otomasyon sistemleri ile ilgili entegrasyon ve destek hizmetlerini sağlayan bir şirkettir.
Firma uzmanları, yüksek performans seviyesine ve elde edinmiş deneyimlerine dayanarak, farklı ölçekli işletmelerde bilgi işlem otomasyon projelerini yerine getirmesinde imza atmaktadır.

Adres: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 6 No: 672 Okmeydanı Şişli
Tel: +90 (212) 320 38 48, 273 11 77
Fax: +90 212 273 11 75
Gsm: +90 534 620 31 31
Mail: www.1tcsatis.com
Web: info@1tcsatis.com