Tarım gıda otomasyonu
01.08.2012

Merv:Tarım gıda otomasyonu

Merv:Tarım gıda otomasyonu programı tarım ve gıda sektörler için özel olarak geliştirilen bir uygulamadır.  Bu program tarla bakım masrafları, kesim öncesi öngörüm ve kesim işlemleri, paketleme, ambalajlama işlemleri, tarla/ürün maliyetlerini kayıtlarını eskiksiz bir şekilde takip edebilmek için geliştirilmiştir.

Tarım gıda otomasyonunda mevcut fonksiyonlar:

 • İnternet üzerinden uygulama kullanabilme imkanı;
 • Alım, satış, kasa, banka, masraf, personel gibi standart işlemleri ŞUBE BAZLI girebilme imkanı;
 • Şube bazlı (ve firma tamamı için) Genel Mizan ve Mali Tabloları izleme imkânı;
 1. Şubelerin yapmış oldukları masrafların takibatı,
 2. Şubelerin yapmış oldukları satışlar ve getirdikleri kar / zarar işlemleri.
 • ŞUBELER arası Genel Mizan ve Karşılaştırma (Şubeler arası KONSALİDASYON);
 • Tarlalar için kesim öncesi öngörüm işlemlerin takibatı;
 • Tarladan ürün alımı ve Müstahsil işlemleri;
 • Tarla kesim maliyetlerin hesaplanması;
 1. Kabala alım (öngörüm işlemlerini yaparak, kesim işlemlerini gerçekleştirmek),
 2. Kg alım (standart bilinen KG alım işlemleri),
 3. Kiralık tarla (kiralık tarla kullanma, tarla masrafları, tarla kira masraflarını dağıtma),
 4. Kendi tarla (Tarla bakım/masraf işlemleri ve tarla-ürün maliyeti, kesim sürecinde tarla-ürün maliyeti).
 • Tarla masrafları (sulama, gübreleme, akaryakıt vb.);
 • Tarla kesim masrafların (kesim sırasında yapılan masraflar – yevmiye kayıtları, servis, nakliyat vb.) takibatı;
 • Kesim sonrası ambalajlama, paketleme ve diğer masrafların takibatı;
 • Sevkiyat sonrası fire takibatı;
 • Bahsedilen süreçler boyunca Tarla-Ürün Maliyetleri hesaplanması;
 • Öngörüm Raporlama, Kesim Raporlama, Tarla / Ürün Maliyet Raporu, Tarla Masrafları Raporu, Ürün Sevk Maliyet Raporu vb.

Tarım gıda otomasyonu örnek resimleri:

Tarım gıda otomasyonu arayüz görünümü 

WEB Üzerinden tarım gıda otomasyonu
arayüz Görünümü

Tarım gıda otomasyonu bahçe kesim evrakı

Tarım gıda otomasyonu web üzerinden
bahçe kesim evrakı

Tarım gıda otomasyonu tarla masraf kayıtları

Web üzeriden tarım gıda otomasyonu
tarla masraf kayıtları

Tarım gıda otomasyonu tarla masraf raporu

Tarım gıda otomasyonu ödeme planı

Web üzerinedn tarım gıda otomasyonu
ödeme planı

Tarım gıda otomasyonu öngörüm evrakı

Web üzerinden tarım gıda otomasyonu
öngörüm evrakı

Tarım gıda otomasyonu ürün sevk
maliyet raporu

Web üzerinden tarım gıda otomasyonu
ürün sevk maliyet raporu


İletişim bilgileri: 

1TÇ-Merv Şirketi 

Tel:+90 212 275 90 19
Fax:+90 212 327 74 90
Web:www.1tc-hizmet.com
Mail:info@1tc-hizmet.com