Sektörel Çözümler

Merv:Mobil Uygulama
1TÇ-Merv Şirketi uzmanları tarafından Android ve iOS tabanlı mobil cihazlarda çalışabilen Satış, Sipariş ve CRM takibatını yapma kabiliyetine sahip uygulama geliştirilmiştir.

Merv:Perakende
"1TÇ-MERV:Perakende" yazılım ürünü – mağaza, market ve diğer perakende satış noktaların ticari iş süreçlerinin otomasyonunu sağlamak için geliştirilmiştir.

Tarım gıda otomasyonu
Merv:Tarım gıda otomasyonu programı tarım sektörü için özel olarak geliştirilen bir çözümdür. Uygulama tarla masraflarını, maliyetini, sevkiyat masraflarını, fire masraflarını, ürünlerin maliyetlerini doğru bir şekilde takip etmek için geliştirilmiştir.

BİLİST:PERAKENDE 8
«Bilist:Perakende 8» - mağaza, salon ve butik gibi perakende satış faaliyetlerinin otomasyonu için özel tasarlanmış uygulama çözümüdür. «Bilist:Perakende 8» yazılımı yardımıyla birden fazla perakende satış noktası tek bir zincir ağı içinde toplanabilir.

BİLİST:Ev tekstil işletme yönetimi 8
«Bilist:Ev Tekstil İşletme Yönetimi 8" - ağırlıklı olarak ev tekstil ticareti yapan işletmelere yönelik «1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi» programı bazında geliştirilmiş ve hesap tutma, kontrol, analiz ve planlama gibi iş süreçlerinin otomasyonunu sağlayan bir uygulama çözümüdür. Program işletmenin çalışma verimliliğinin artmasında yardımcı olur, yöneticiler ve işletme sahiplerine geniş yönetim araçlarını sunar, personellerin daha verimli çalışması için yeni olanaklar sağlar.

Nisa Yazılım:TueMart Web Entegrasyonu
TueMart - Web Entegrasyonu uygulaması şirketlerin ticari ve muhasebe programı kullanarak web sitelerine ürün bilgilerini, fotoğraflarını, fiyatlarını, stok bilgilerini otomatik olarak aktarmaya olanak sağlayan ve böylelikle web sitesini doldurmak için harcanacak iş yükünü azaltan bir uygulamadır.

Nisa Yazılım:Perde Metraj Rulon Uygulaması
1TÇ Ticari Kobi Yönetimi Uygulamasını kullanmakta olan çalıştığımız firmalar Nisa yazılım olarak bizlerden bazı istek ve detaylandırma talepleri doğrultusunda geliştirdiğimiz uygulamalar ve bu uygulamaların getirdiği kolaylıkları iki ana başlık altında toplayabiliriz.  

EMS-ERP:Üretim planlama
Program “Sıvı Gıda Üretimi Planlamada” firmaya özel üretim reçetesi hazırlanması, günlük iş planının yapılması, malzeme ihtiyaç listesinin belirlenmesi ve planlanan, gerçekleşen üretimin karşılaştırılarak verimliliğin ölçülmesi esasına göre çalışır.

EMS:Restoran otomasyonu
Program Restoran, Cafe, Bar ve benzeri işletmelerin adisyon sipariş takip ve stok işlemleriyle ilgili operasyonlarını yönetebilecek esnek yapıda geliştirilmiştir. Müşteri siparişlerinin hızlı hatasız alınması, adisyon fiş bilgilerinin mutfak, içecek bar veya istenen herhangi noktadan yazdırılması sonucu servisin hızlı hatasız teslimi ile işletme verimliliği amaçlanmıştır.  

EMS-CRM:Servis takip sistemi
Program Araç Servis için hazırlanmış ama tüm teknik servis işlemlerine uyarlanabilecek yapıda geliştirilmiştir. Araç servis fişi ile araç teslim bilgileri, araç bilgileri, müşteri bilgileri kullanılan yedek parça ve hizmet bilgileri araç özellikleri detayıyla kayıt ve takip edilir.

BİLİST:Tül ve Perde Mağazası
"Bilist. Tül ve perde mağazası" yazılım ürünü, top olarak tül ve perde ürünlerini toptan ve perakende satışı yapan işletmelerin analitik, takip ve yönetimsel işlemlerinin otomasyonunu sağlayan, çağdaş ve duruma göre değiştirilebilen bir uygulama çözümüdür. “Bilist. Tül ve perde mağazası” yazılımı tül ve perde satışını yapan mağazanın stok durumunu, müşterilerin borçlarını ve finansal takibini gerçekleştirir.

ProDev:Proİşitme Servis Takip Programı
İşitme cihazları satış tamir,bakım ve garanti takibi yapan satıcı tedarikçi firmaların bu hizmetinin otomasyonu için 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi  üzerinde geliştirilmiş bir çözümdür


news 1 - 12 of 12
First | Prev. | 1 | Next | Last All