Ticari raporlar
 1. 1C:Enterprise 8. Ticaret yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe) 
 2. İşletme yöneticisine
 3. Satış departmanlarının yöneticilerine ve uzmanlarına
 4. İşletmelerin IT uzmanlarına
 5. Danışmanlık şirketleri uzmanlarına ve sistem kurucularına
 6. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
 7. Ticaret ve satış yönetimi
 8. Malların gönderilmesi
 9. Malın ara depodan çıkışı
 1. Satış menajerinin çalışma yeri
 2. Malların gelişi
 3. Fiyat oluşumu yönetimi
 4. Satın alma ve stok yönetimi
 5. Parasal kaynaklar yönetimi
 6. Giderlerin kaydı
 7. Gider kalemleri
 8. Gider analizi
 9. Ticari raporlar

18. Ticari raporlar

1C:Enterprise 8. Ticaret Yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe)

       Bu konfigürasyon işletmenin ticari faaliyetinin mevcut durumunu (mal ve para tedavülünü, stok yeterliliğini) kontrol etmek için çok kullanışlı araçlar sunmakta ve böylece, gerekli kararların anında alınabilmesi için imkânlar sağlamaktadır. Geliştirilmiş raporlama sistemi; işletmenin mal tedavülünü ve ticari faaliyetlerinin tüm boyutlarını analiz etmeye yarayan güçlü ve esnek bir araçtır.

     Kullanıcı istediği anda ve istediği detaylama şeklinde depodaki stoklar, siparişler, satışlar ve karşılıklı hesaplaşmalar hakkında bilgi alabilir.

     Kullanıcı; raporlardaki detaylama düzeyini, sınıflandırma parametrelerini ve veri seçim kriterlerini ihtiyaçları doğrultusunda kendisi belirleyebilir. Bunun gibi kişisel ayarlar (aslında, kullanıcı tarafından oluşturulmuş özel raporlama şekilleri) sonraki kullanım için kaydedilebilir.

     Rapor verileri görsel grafik şeklinde alınabilir.

     Genel raporlardaki göstergelere ilişkin detaylı raporlar tek bir fare tıklamasıyla görüntülenebilir.

      Ayrıca konfigürasyon, stratejik kararların alınması için de bir takım raporlar sunar. Mesela, “ABC – Satış analizi” raporu malların cazipliğini analiz etmeye yarar.

 

     Yönetim kayıtlarındaki veriler doğrultusunda şirketin mal ve hizmet satışına göre önemi açısından ürünler sınıflandırılır. Mesela, A grubu ürünler B grubu ürünlerden daha fazla kâr getirir, C grubu ürünler ise en az kâr getiren ürünler olarak kabul edilir. Her bir grup (A, B ve C) için rapor ayarlarında yüzde olarak nisbi değerleri belirlenir.

      Kullanıcı, aşağıdaki listeden analiz parametresini seçebilir:

·     satış tutarı;

     gayri safi kâr tutarı;

     satılan mal adedi.