Ticaret ve satış yönetimi
 1. 1C:Enterprise 8. Ticaret yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe) 
 2. İşletme yöneticisine
 3. Satış departmanlarının yöneticilerine ve uzmanlarına
 4. İşletmelerin IT uzmanlarına
 5. Danışmanlık şirketleri uzmanlarına ve sistem kurucularına
 6. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
 7. Ticaret ve satış yönetimi
 8. Malların gönderilmesi
 9. Malın ara depodan çıkışı
 1. Satış menajerinin çalışma yeri
 2. Malların gelişi
 3. Fiyat oluşumu yönetimi
 4. Satın alma ve stok yönetimi
 5. Parasal kaynaklar yönetimi
 6. Giderlerin kaydı
 7. Gider kalemleri
 8. Gider analizi
 9. Ticari raporlar

7. Ticaret ve satış yönetimi

1C:Enterprise 8. Ticaret Yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe)

Bu konfigürasyon, yöneticilik görevleri ile birlikte bir bütün olarak ticari işlemleri denetleme ve analiz etme işlemlerini otomatikleştirmeye yarar: 
• satışların ve satın almaların planlanması;
• müşteri ilişkileri yönetimi (CRM);
• satın alma ve stok yönetimi;
• muhataplarla olan karşılıklı hesaplaşmaları yönetme vs.
     Böylece, çağdaş bir işletmede satış faaliyetlerinin etkili bir şekilde yönetilmesi sağlanır. Bu konfigürasyon aşağıdaki satış şekillerine uyar; toptan, perakende, komisyonlu satış (alt komisyonlu satış dahil), malların komisyonlu satışa alınması, taksitli satış, sipariş üzerine satış.

     İşletme faaliyetlerinde, siparişlerin tam süresinde yapılması ve her siparişin yerine getirilmesi sürecinin şeffaf olması giderek önem kazanmaktadır. Bu konfigürasyonda gerçekleştirilen Sipariş yönetimi fonksiyonu, müşteri siparişlerinin en uygun şekilde işleme alınmasını ve siparişleri yerine getirme stratejisi ile çalışma şekline (depodan veya sipariş üzerine çalışma) uygun olarak üretim planına sokulmasını sağlar. Siparişin alınması sırasında gerekli ürünler otomatik olarak şirketin depolarından ayrılır, gerekli miktar bulunmadığı taktirde ise tedarikçiye sipariş düzenlenir.

   


Ticaretin verimliliği, fiyat oluşturma politikasına bağlıdır. Fiyat politikasını yönetmek için de ayrı bir alt sistem öngörülmüştür. Fiyat oluşturma mekanizmaları, piyasadaki mevcut arz ve talep analizlerine göre fiyat politikasını belirlemeye ve uygulamaya yarar.

     Bu konfigürasyon, aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:
•  satış için ürün fiyatlarını belirleme;
•  rakiplerin ve tedarikçilerin fiyatları hakkında bilgilerin kaydedilmesi; 
•  satın alma fiyatlarının otomatik olarak yenilenmesi;
•  şirketin fiyatları ile rakiplerle tedarikçi fiyatlarının karşılaştırılması;
•  satış fiyat listesinin oluşturulması;
•  satış evraklarının düzenlenmesi esnasında indirimlerin ve artışların uygulanması:
•  elle girilen indirimler;
•  değişik koşullara göre otomatik indirimlerin uygulanması;
•  toptan indirimler dahil indirim kartlarına göre indirimlerin yapılması.      Toptan, komisyonlu ve perakende satış dahil mal ve hizmet alım-satım işlemlerinin kaydı otomatikleştirilmiştir. Toptan ve komisyonlu satışa ilişkin tüm işlemler, müşteriler ve tedarikçiler ile yapılan sözleşmeler kesitinde dikkate alınmaktadır. Mallar satıldığında makbuzlar yazdırılır, sevk irsaliyeleri ve faturalar düzenlenir. İthal mallar için menşei ülkesi ve gümrük sevk beyannamesi numarası kaydedilir. Müşteriden geri dönen mallar ve tedarikçiye iade edilen mallar kolayca takip edilebilir.  

     Perakende satış için hem otomasyona geçmiş hem de geçmemiş satış noktalarında uygulanan çalışma teknolojileri desteklenir.
Çok kullanımlı ambalajların hesabı tutulur, ambalaj müşteriye teslim edildiğinde ambalaj rezervlerinin kontrolü yapılır.