Satın alma ve stok yönetimi
 1. 1C:Enterprise 8. Ticaret yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe) 
 2. İşletme yöneticisine
 3. Satış departmanlarının yöneticilerine ve uzmanlarına
 4. İşletmelerin IT uzmanlarına
 5. Danışmanlık şirketleri uzmanlarına ve sistem kurucularına
 6. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
 7. Ticaret ve satış yönetimi
 8. Malların gönderilmesi
 9. Malın ara depodan çıkışı
 1. Satış menajerinin çalışma yeri
 2. Malların gelişi
 3. Fiyat oluşumu yönetimi
 4. Satın alma ve stok yönetimi
 5. Parasal kaynaklar yönetimi
 6. Giderlerin kaydı
 7. Gider kalemleri
 8. Gider analizi
 9. Ticari raporlar

13. Satın alma ve stok yönetimi

1C:Enterprise 8. Ticaret Yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe)

     Mal akışları, ticaret veya üretim yapan işletmenin faaliyetlerinin temelini oluşturur. Malların ve maddi değerlerin rasyonel bir şekilde yönetilmesi, depodaki stokların asgari seviyede ama aynı zamanda işletmenin düzenli faaliyetini sürdürmesini garantileyecek şekilde tutulması işletmenin verimliliğini doğrudan etkiler. Stok yönetim sistemi; depo yapısını düzenlemeye, depo personeli ve satın alma ile satış departmanları personelinin çalışmalarını daha verimli yapmaya yardımcı olmaktadır.

     Bu yazılım ile depodaki malzeme, ürün ve mallara ilişkin detaylı ve güncel kayıtların tutulması sağlanmaktadır. Böylece işletmede mevcut tüm mal ve maddi değerler tamamen kontrol altında olmaktadır.
Yazılımın sağladığı faydalar:
• birçok depoda bulunan malların ve diğer maddi değerlerin stokları değişik ölçü birimleri bazında görüntülenir;
• işletmeye ait malların, komisyonlu satış için alınan veya verilen malların ve çok kullanımlı ambalajın kayıtları ayrı ayrı tutulur;
• depodaki mallar bulundukları yerlere göre sınıflandırılır, bu sayede müşteriden gelen sipariş yerine getirilirken gerekli mallar daha kolay toparlanır;
• ürünlerin seri numaraları, sertifikaları ve son kullanma tarihleri dikkate alınır;
• seri numaralarının, belirli birer son kullanma tarihi ve sertifikaları olan malların ilgili listelerden çıkarılmalarının doğruluğunu kontrol eder;
• parti mal için özel nitelikler girilebilir (örneğin rengi, boyutları vs) ve depolar bazında parti kayıtları tutulur;
• sevk irsaliyesi ve menşei ülkesi kaydedilir;
• mallar ve maddi değerler takım haline getirilebilir veya takım halinden çıkarılabilir;
• mallar ve maddi değerler tahsis edilebilir.

     Depo organizasyonu çok farklı olabilir; basit olabildiği gibi hiyerarşik olarak oldukça karışık da olabilmektedir. Depolar ve diğer muhafaza yerleri işletme alanında olabildiği gibi uzakta da bulunabilmektedir.

     Depodaki stoklara ilişkin bilgiler sisteme çok detaylı girilebilir: mal nitelikleri (renk, boyutları, boyu vs), seri numaraları ve son kullanma tarihleri. Depodaki malların toplam değeri maliyet bazında ve/veya satış fiyatları bazında hesaplanabilmektedir.

     Mevcut malların ve maddi değerlerin sayımı yapılıp sayım sonuçları otomatik olarak işlenebilir. Yani sayım sonucunda tespit edilen miktarlar ile kayıtlı olan (mal geliş belgeleri ile mal gönderme belgelerinin düzenlenmesi esnasında bilgi sistemine kaydedilen) miktarlar arasındaki farklar otomatik olarak hesaplanır. Bunun üzerine eksik mal tespit edildiği taktirde gider belgeleri düzenlenir veya fazla mal tespit edildiği taktirde aktifleştirme belgeleri düzenlenir.

    Stokları istatistiksel olarak analiz etme araçları; işletmenin toplam ticaret hacmi veya toplam kârı içindeki oranına göre her bir ürünün cazipliğini ve satış istikrarını değerlendirmeye yardımcı olur ve ayrıca son kullanma süresi, belirli bir süre içerisindeki tüketimi ve tedavül oranı gibi kriterlere göre az satılan ürünleri tespit etme imkanı verir.