Parasal kaynaklar yönetimi
 1. 1C:Enterprise 8. Ticaret yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe) 
 2. İşletme yöneticisine
 3. Satış departmanlarının yöneticilerine ve uzmanlarına
 4. İşletmelerin IT uzmanlarına
 5. Danışmanlık şirketleri uzmanlarına ve sistem kurucularına
 6. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
 7. Ticaret ve satış yönetimi
 8. Malların gönderilmesi
 9. Malın ara depodan çıkışı
 1. Satış menajerinin çalışma yeri
 2. Malların gelişi
 3. Fiyat oluşumu yönetimi
 4. Satın alma ve stok yönetimi
 5. Parasal kaynaklar yönetimi
 6. Giderlerin kaydı
 7. Gider kalemleri
 8. Gider analizi
 9. Ticari raporlar

14. Parasal kaynaklar yönetimi

1C:Enterprise 8. Ticaret Yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe)

     Çağdaş rekabet ortamında bir işletmenin etkin bir şekilde varlığını sürdürmesinin olmazsa olmaz koşullarından biri; parasal akımları yönetmek için etkili bir mekanizmanın oluşturulmasıdır. Böyle bir mekanizmanın görevleri; istenilen anda tam ve doğru bilgi vermek, karşılıklı hesaplaşmaları düzenlemek, ödeme disiplinini arttırmak ve sonuç olarak parasal kaynakların tedavülünü hızlandırmaktır.
Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek için “Ticaret yönetimi” konfigürasyonuna parasal kaynakları yönetme fonksiyonu dahil edilmiştir. Bunun iki esas görevi;
• işletmenin cari hesaplarında ve kasalarında bulunan parasal kaynakların fiili hareketlerinin anında takip edilmesi ve
• işletmenin gelir ve giderlerinin etkili planlanmasıdır.

     Bu yazılım yardımıyla, ödeme takvimi yani cari mali plan takibi yapılmaktadır. Ödeme takvimi; öngörülen giderler ile planlanan gelirlerin bütünü anlamına gelmektedir. Ödeme takvimi; işletmenin banka hesapları ile kasaları gibi paraların bulunduğu yerlere ve takvim günlerine göre detaylı bir şekilde oluşturulmaktadır. Ödeme takvimi oluşturulurken otomatik olarak onun uygulanabilirliği yani bulunduğu yerlerdeki parasal kaynakların yeterli olup olmadığı kontrol edilmektedir.

     Ödeme takvimi, tedarikçilere verilen siparişler üzerine yapılacak ödemeleri ve müşterilerin siparişleri üzerine alınacak ödemeleri de hesaba katabilmektedir.

     Parasal kaynakları yönetme fonksiyonu yardımıyla ödeme evrakları düzenlenebilmektedir (ödeme emirleri, gelir ve gider kasa makbuzları vs). Ayrıca “Banka müşterisi” gibi özel bankacılık programları ile etkileşim sağlanmakta, mali akımlar denetlenmekte, bulundukları yerlerdeki para miktarları kontrol edilmektedir.

     Yabancı döviz bazında hesaplama imkanı sağlanmıştır.