Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
 1. 1C:Enterprise 8. Ticaret yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe) 
 2. İşletme yöneticisine
 3. Satış departmanlarının yöneticilerine ve uzmanlarına
 4. İşletmelerin IT uzmanlarına
 5. Danışmanlık şirketleri uzmanlarına ve sistem kurucularına
 6. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
 7. Ticaret ve satış yönetimi
 8. Malların gönderilmesi
 9. Malın ara depodan çıkışı
 1. Satış menajerinin çalışma yeri
 2. Malların gelişi
 3. Fiyat oluşumu yönetimi
 4. Satın alma ve stok yönetimi
 5. Parasal kaynaklar yönetimi
 6. Giderlerin kaydı
 7. Gider kalemleri
 8. Gider analizi
 9. Ticari raporlar

6. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

1C:Enterprise 8. Ticaret Yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe)

     Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM veya Customer Relationship Management), bir işletmedeki çağdaş bilgi sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır.

     CRM; aktif bir rekabetçilik ortamında, işletmenizin menfaatleri doğrultusunda her bir müşteri ve partnerinizin potansiyelini maksimum ölçüde kullanmaya hedeflenmiş müşteri ilişkileri yönetimi anlamına gelmektedir.

     CRM konsepti, mevcut veya potansiyel olsun her bir müşteriye ilişkin bilgileri sürekli olarak toplamayı ve analiz etmeyi öngörmektedir. Yani iş teklifinize müşteriniz ne gibi tepki vermiş, hizmet kalitesinden memnun mu, zaman içerisinde tercihleri değişmekte mi, üzerine aldığı yükümlülüklerini ne kadar titiz yerine getirir ve sonuç olarak işletmenize ne kadar kazanç sağlar (veya sağlayabilir)? Müşteri ile yürütülen ilişkilerin tüm aşamaları takip edilir. İlişkilerinizin tehlikeli bir biçimde kötüleşmeye başladığını gösteren belirtiler dikkatlice yakalanır, zira bilindiği gibi çağdaş rekabetçi ortamda yeni bir müşteri edinmeye yapılan harcamalar mevcut müşteriyi korumaya yapılan harcamalardan kat kat fazladır.
CRM konsepti, her bir müşteriye yönelik biçimsel yaklaşım ile özel ilişkilerin ahenkli bir şekilde birleştirilmesini öngörmektedir. Ama şirketin müşteri sayısı onları veya yüzleri buluyor ve aynı zamanda potansiyel müşteri sayısı yüzleri veya binleri buluyor ise, bu halde CRM konseptinin tam olarak uygulanması çok fazla bilgilerin birikmesi anlamına gelecektir ki, özel yazılım araçları olmadan bunlarla çalışmak adeta imkansız olacaktır.

     Sunulan konfigürasyon, CRM konseptinin otomasyonu için gerekli araçları içermektedir. Konfigürasyonun fonksiyonel olanakları işletmeye; müşterileri, tedarikçileri, partnerleri ve muhatap olduğu diğer kişilerle olan ilişkilerini başarılı bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.
Akitlerin yapılması ve gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm işlemlerin kayıt altına alınması, mevcut ve potansiyel muhataplarla yapılan tüm kontratların kaydedilmesi öngörülmektedir.

Bu konfigürasyon aşağıdaki gibi faydalar sağlar:
• her bir müşterinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda kişisel yaklaşım uygulanır;
• muhatap şirketler ve bunların çalışanlarına ait tüm irtibat bilgilerini ve onlarla yapılan işlemlerin tarihçesini kaydeder;
• mal teslim şartları, güvenilirlik, siparişi yerine getirme süreleri, ürün yelpazesi ve temin edilen mal ve malzemelerin fiyatları gibi tedarikçilere ilişkin bilgileri kaydeder;
• muhataplarla planlanmış görüşmeler ve diğer olaylar (mesela, irtibatta bulunulan kişilerin doğum günleri) hakkında kullanıcıları otomatik olarak bilgilendirir;
• şirket çalışanlarının çalışma zamanlarını planlamaya ve iş takvimlerini kontrol etmeye yarar;
• alıcılar ve potansiyel müşteriler ile yapılmış ama sonuçlandırılmamış akitleri analiz eder ve sonraki akitleri planlar;
• potansiyel müşterinin her bir başvurusunu kaydeder ve akabinde kazanılan müşteri oranını analiz eder;
• planlanmış görüşmeler ve akitlerin durumunu anında kontrol eder;
• müşterilerle yürütülen ilişkileri bir bütün olarak analiz eder;
• müşteri siparişlerinin yerine getirilmemesinin sebeplerini ve tamamlanmış sipariş hacimlerini analiz eder;
• reklam ve pazarlama kampanyalarının verimliliğini analize eder ve değerlendirir.

     Müşteri ilişkileri yönetiminde kullanılan otomasyon programları sadece kârlı müşteri uğruna rekabet mücadelesinde etkili bir araç olarak kullanılmamakta, ama aynı zamanda muhatap şirketlere ilişkin bilgilerin kayıt ve muhafaza edilerek kolayca kullanılabildiği bir sistem olarak hizmet etmektedir. Tanımadığı bir müşteriden gelen telefon aramasına cevap veren personel, görüşme sırasında bilgisayarının ekranında bu müşteriye ve onunla olan son kontaklara ilişkin bilgileri gözden geçirerek konuya vakıf olabilmektedir.
Müşteri ilişkileri yönetimi konfigürasyonunun sunduğu olanaklar özellikle ticari müdür, pazarlama müdürü, şirketin pazarlama ve satış departmanı çalışanlarının ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmektedir.