Malların gönderilmesi
 1. 1C:Enterprise 8. Ticaret yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe) 
 2. İşletme yöneticisine
 3. Satış departmanlarının yöneticilerine ve uzmanlarına
 4. İşletmelerin IT uzmanlarına
 5. Danışmanlık şirketleri uzmanlarına ve sistem kurucularına
 6. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
 7. Ticaret ve satış yönetimi
 8. Malların gönderilmesi
 9. Malın ara depodan çıkışı
 1. Satış menajerinin çalışma yeri
 2. Malların gelişi
 3. Fiyat oluşumu yönetimi
 4. Satın alma ve stok yönetimi
 5. Parasal kaynaklar yönetimi
 6. Giderlerin kaydı
 7. Gider kalemleri
 8. Gider analizi
 9. Ticari raporlar


8. Malların gönderilmesi

1C:Enterprise 8. Ticaret Yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe)

     Malların müşteriye gönderilmesi, veritabanında “Mal ve hizmet satışı” belgesi ile kaydedilir.
Bu belge ayrıca, içerdiği bilgilerin tekrar kullanılabilmesi için zengin olanaklar sunmaktadır. Belgenin ekrandaki formundan birkaç yazıcı çıkış şekli alınabilir ve onunla ilgili diğer belgeler düzenlenebilir (örneğin fatura, beklenen para gelişi, kasa giriş makbuzu vb).