Kisa işlen listesi - 1C:Enterprise 8. Ticaret yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe)

Kısa İşlem Listesi - '1C:Enterprise 8. Ticaret Yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe) '

 

1. Birden falza şirketinin aynı veritabanında hesap tutma olanağı.

2. Satış departmanı

Mal talep analizi ve tahmini

İş süreci

Mal talep analizi

Mal satınalma planlaması

Satınalma planının genel ve detaylı olarak oluşturulması

Oluşturulmuş satınalma planının tahmin edilen talep ile karşılaştırılması

Belirli süre içerisinde fiilen gelen malların planlanan satınalma miktarları ile karşılaştırılması

Mal tedarikçileri hakkında bilgilerin girilmesi

İş süreci

Tedarikçinin artikülü, kodu ve ismi hakkında bilgilerinin kaydedilmesi

Malların gelmesinde tedarikçi fiyatlarının kaydedilmesi

Sözleşme şartlarına uygun olarak tedarikçilere fiyatların verilmesi

Farklı tedarikçilerin fiyatlarının karşılaştırılması

Değişik teslim şartları dahilinde sözleşmelerin düzenlenmesi

Sözleşmede belirtilmiş teslim şartlarının uygulanmasının kontrolü

Tedarikçilere verilen siparişlerin düzenlenmesi. Siparişler üzerine yapılan ödeme ve teslimatların kontrolü.

İş süreci

Planlanan satınalma miktarlarına göre tedarikçilere verilecek siparişlerin oluşturulması

Sipariş üzerine çalışma; siparişin müşteri tarafından ödenmesi üzerine tedarikçilere siparişlerin verilmesi.

Depolarda bulunması gereken mal stoğuna göre tedarikçilere verilecek siparişlerin oluşturulması

Düzenli teslimat halleri için tedarikçilere verilen siparişlerin kaydı (teslimat şartlarının kaydı ve teslimat şartlarına uyulmasının kontrolü)

Tedarikçilerin ürün listelerine göre seçim yapılarak tedarikçilere verilecek siparişlerinin oluşturulması.

En uygun tedarikçinin seçilmesi sonucunda ona verilecek siparişlerin oluşturulması ( takvime göre satınalma planı)

Tedarikçilere verilen siparişler gereğince mal teslim sürelerine uyulmasının kontrolü

Tedarikçilere verilen ödeme sürelerinin planlanması

Tedarikçilere yapılan ödeme sürelerinin kontrolü

Gelen ve iade edilen malların kaydedilmesine ilişkin değişik yöntemler

İş süreci

Mal ve hizmetlerin gelmesi (alım-satım)

İthal malların gelmesi

Gümrük ile yapılan hesaplaşmalar

Malların depoya gelme anına kadar gümrük harç ve vergilerine ilişkin bilgilerin kaydı

Komisyonlu satış için gelen mallar

İlişik evraklar düzenlemeden gelen malların kaydedilmesi

Mal teslimatında hizmet ve ek masrafların düzenlenmesi

Tedarikçiye iade edilen malların kaydı

Konsinyatör fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi

Konsinyatör ile yapılan karşılıklı hesaplaşmaların takibi

3. Toptan satış departmanı

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

İş süreci

Müşterilerle yapılan kontakların kaydedilmesi

Müşterilerle yapılan kontaklara ilişkin grafiğin oluşturulması (menajerin çalışma süresinin planlanması)

Müşterilerle yapılan kontakların otomatik olarak takip edilmesi için hatırlatma sisteminin kullanılması

Menajerlerin müşterilerle yaptıkları çalışmaların verimliliğinin analiz edilmesi

Müşteriler ile yürütülen ilişkilerin analizi ve kaydedilmesi

Müşteriler ile yapılan çalışmaların sürekliliğine ilişkin analiz

Yeni personelin işe alınmasına veya işten çıkarılmasına bağlı olmadan müşteriler ile menajerler arasındaki tüm yazışmaların kaydı

Tedarikçilerle müşterilere ilişkin  tüm kontak bilgilerin tek bir veri tabanı temelinde kullanılması ve güncellenmesi

İş görüşmeleri, telefon aramaları ve e-mail yazışmalarının planlanması ve takip edilmesi

Alınan e-mail temelinde yeni müşterilerin bilgi bankasına kaydedilmesi

Yazışma gruplarına göre müşterilerin otomatik olarak bilgilendirilmesi

Müşteri anket çalışmasının yapılması ve teslim edilen anket sonuçlarının işlenmesi

Fiyat oluşturma

İş süreci

Sınırsız sayıda her türlü fiyat listesi

Her türlü döviz cinsinden (YTL, USD, Euro vs.) ve her türlü ambalaj için (adet, koli vs.) fiyatların belirlenmesi

Tedarikçi fiyatlarının değişmesi halinde satış fiyatlarının yeniden hesaplanması

Döviz kurunun değişmesi halinde fiyatların otomatik olarak değişmesi

Peşin fiyatlar ile indirimli fiyatlar temelinde toptan fiyatların ve küçük toptan fiyatların hesaplanması

Değişik müşteri grupları için farklı fiyatların belirlenmesi

Mal özelliklerine (rengi, boyutu vs.) göre fiyatların belirlenmesi

Evrakların düzenlenmesi esnasında ek indirimlerin uygulanabilmesi

Evrakların düzenlenmesi esnasında yapılan indirimlerin ve fiyat değişikliklerinin takibi

Pazarlama kampanyalarının düzenlenmesi (değişik şartlara göre otomatik olarak belirli indirimlerin uygulanması)

İndirim kartları kullanıcılarına indirimlerin yapılması

Müşteriler ile yapılan çalışmaların değişik varyantları

İş süreci

Kredi sözleşmeleri üzerine yapılan çalışmalar

Sözleşme kapsamında kabul edilebilir borçlanma sınırının belirlenmesi

Borç sürelerinin kontrolü

Ön ödeme üzerine yapılan çalışmalar

Ödeme koşullarının sözleşmede belirtilmesi

Siparişler üzerine yapılan ödemelerin etkin kontrolü

Ek teslimat şartları içeren sözleşmeler üzerine yapılan çalışmalar

Satın alınan mal miktarlarının belirtilmesi (örneğin, aylık)

Teslimat şartlarının yerine getirilmesi halinde özel fiyatlar uygulanacak ürün listesinin belirtilmesi

Teslimat şartlarına uyulmasının kontrolü; hem miktar olarak, hem de her bir çeşit ürün için

Müşteri siparişlerinin düzenlenmesi

Müşteriyi mevcut mal ve fiyatlar hakkında bilgilendirme

Depodaki mevcut stoktan mal ayırtma

Müşteri ödemeyi yaptıktan sonra sadece depodan mal ayırtma

Beklenen ödemelere göre mal ayırtma

Beklenen mal gelişine göre mal gönderim grafiğini oluşturma

Müşterilerin siparişlerine göre ödemelerle mal gönderimlerinin etkin kontrolü

Müşterilerin siparişlerine göre ödemelerle mal gönderimlerinin durumuna ilişkin genel rapor

Mal gönderiminin değişik şekillerde düzenlenmesi

Müşteri siparişi üzerine nakitsiz ödeme şartıyla mal gönderimine ilişkin evrakların düzenlenmesi

Mal gönderimi esnasında görev dağılımı yapıldığı taktirde ilgili evrakların düzenlenmesi; evraklar menajer tarafından düzenlenir, mallar ise depo personeli tarafından gönderilir

Mal gönderimi esnasında ek masrafların kaydı

Mal gönderimi esnasında ek masrafların kaydı

Mal gönderimi esnasında verilen ek hizmetlerin kaydı

Verilen hizmetler ile sair masrafların hesaba alınmasıyla birlikte kârlılık analizi

Perakende satış departmanı

İşyerinin showroom’unda (kendi mağazalarında) mal satışı

Showroom’daki stok ikmalinin yapılması için ön siparişlerin düzenlenmesi

Malların showroom’a taşınması

Malların showroom’da satılması için fiyatların belirlenmesi

Malların perakende satışı esnasında pazarlama kampanyalarının düzenlenmesi

Malların perakende satışı esnasında indirim kartlarının kullanılması

Tek bir kasa üzerinden değişik depolarda (satış bölümlerinde) bulunan malların perakende satışı

Perakende mal satışlarının geçirilmesi için kasiyer arayüzünün kullanılması

Kasa vardiyasının kapatılması. “Perakende Satış Raporu”nun otomatik olarak düzenlenmesi

Satıştan gelen paraların şirket kasasına geçirilmesi

Perakende satış esnasında satış donanımının kullanımı

Tüzel kişilere yapılan nakit satışların düzenlenmesi

Kasa vardiyası kapanmadan önce iade edilen malların girilmesi

Kasa vardiyası kapandıktan sonra iade edilen malların girilmesi

Uzakta bulunan ve otomatikleştirilmemiş satış noktalarında mal satışı

Uzakta bulunan satış noktası hakkında bilgi girişi

Uzakta bulunan satış noktasına mal gelişinin kaydı

Uzakta bulunan satış noktasında mal satışının kaydı

Uzakta bulunan satış noktasında satışlardan gelen paraların şirket kasasına girilmesi

Satış noktasındaki mal sayım sonuçlarına göre satış sonuçlarının tespit edilmesi

Satış noktalarının faaliyetlerinin değişik açılardan karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi

Diğer mağazalar ile yapılan çalışmalar (komisyonlu satışa verme)

Malların komisyonlu satışa verilmesi

Komisyoncu tarafından yapılan satış sonuçlarının kaydedilmesi

Komisyoncuya verilen malların yeniden değerlendirilmesi

Komisyoncularla yapılan karşılıklı hesaplaşmaların analizi

Mali departman

Nakit ödemelerin kaydı

Gelen nakit paraların girilmesi

Nakit paraların harcanması

Harcama kalemlerine göre nakit paraların ayırtılması

Nakit paraların şirket içi hareketleri

Banka hesaplarında bulunan paraların kaydı

Yapılan ödemelere ilişkin bilgilerin Müşteri-Banka modülü sayesinde otomatik olarak yüklenmesi

Banka hesaplarına gelen paraların takibi

Ön yazı üzerine banka hesabından paraların ödenmesi

Değişik bankacılık evraklarının düzenlenmesi: akreditif, tahsilat emri vs.

Para hareketlerinin planlanması

Gelen paraların planlanması

Giden paraların planlanması

Ödeme takviminin oluşturulması

Projeler kesiminde paraların kaydı

Bağlı kişilerle yapılan çalışmalar

Bağlı kişiye para verme

Avans raporunun oluşturulması

Bağlı kişiye paraların iade edilmesi

Bağlı kişilerle yapılan çalışmaların analizi

Satış planlama

Geçen dönem satışları, müşteri siparişleri gibi muhtelif kaynaklara dayanılarak satış planlarının oluşturulması

Muhtelif senaryolara göre değişik ayrıntılar içeren satış planlarının oluşturulması

Planlama esnasında satış faaliyetlerinde sezon faktörünün dikkate alınması

Daha önce oluşturulmuş genel plan temelinde detaylı planların otomatik olarak oluşturulması

Muhtelif senaryolara göre oluşturulmuş planların gerçek satış hacimleri ile karşılaştırılması

Muhasebe

Mal gönderimi esnasında faturaların düzenlenmesi

Mal gelişi esnasında faturaların kaydedilmesi

KDV hesaplanması

Avans çalışmalarında faturaların otomatik olarak düzenlenmesi

Satış kitabı ile alım kitabının otomatik olarak düzenlenmesi

Raporların oluşturulması için bilgilerin muhasebe programlarına taşınması

Depo

Değişik sayım birimlerine göre depolardaki malların kaydı

Malların özelliklerine (renk, boyut vs.) göre malların kaydı

Seri numaraları ve muhafaza sürelerine göre malların kaydı

Mal kalitesine göre malların kaydı

Ortalama, FIFO, LIFO yöntemlerine göre parti kayıtlarının tutulması

Parti kayıtlarının, belirli mal partisine kadar tutulması

Depolara (sorumlu kişilere) göre parti kayıtlarının tutulması

Geri dönen ambalajlara ilişkin kaydın tutulması

Mal sayımının yapılması

İşletmenin kendi ihtiyaçları (hediyeler vs.) için siparişlerin düzenlenmesi

Barkod sistemi desteklemesi (Okuyucular, Yazıcılar, El Terminalleri, Pos Yazıcılar, Barkodlu Yazarkasalar, Barkodlu Teraziler, Etiket ve Ribonlar)

Malların bir depodan başka bir depoya taşınmasının takip edilmesi

Diğerleri

Bildirmeli görevler (sorumlu kullanıcılara verilen görevlerin takibi)

“Kontaklar Sihirbazı” mekanizması

“Genel Rapor” sistemi, “Kalan mallar ve satış hacimleri” ile “Liste / Çapraz Tablo” raporların olanaklarını birleştirmektedir

Satış donanımı ile tam entegrasyon

Projelere göre kayıtların tutulması

Yönetim kayıtları ile muhasebe kayıtlarının ayrı tutulması

“1C Enterprise 8: Ticaret Yönetimi” - ayrıntılı işlem listesi