Giderlerin kaydı
 1. 1C:Enterprise 8. Ticaret yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe) 
 2. İşletme yöneticisine
 3. Satış departmanlarının yöneticilerine ve uzmanlarına
 4. İşletmelerin IT uzmanlarına
 5. Danışmanlık şirketleri uzmanlarına ve sistem kurucularına
 6. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
 7. Ticaret ve satış yönetimi
 8. Malların gönderilmesi
 9. Malın ara depodan çıkışı
 1. Satış menajerinin çalışma yeri
 2. Malların gelişi
 3. Fiyat oluşumu yönetimi
 4. Satın alma ve stok yönetimi
 5. Parasal kaynaklar yönetimi
 6. Giderlerin kaydı
 7. Gider kalemleri
 8. Gider analizi
 9. Ticari raporlar

15. Giderlerin kaydı

1C:Enterprise 8. Ticaret Yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe)

     Ticari faaliyetin karlılığını tespit etmek için malların satın alınması, muhafaza edilmesi ve satışı ile ilgili ek giderleri dikkate almak gerekmektedir.

     Satın alma süreci; malların nakliyesi, sigortası, yüklenmesi/boşaltılması vb. işlemlerle ilgili ek giderler doğurmaktadır. Satış süreci de; reklam masrafları, müşterilerin belirli siparişlerinin yerine getirilmesiyle ilgili masraflar, belirli bir ürün grubunun satılmasıyla ilgili masraflar, ticari faaliyetle ilgili diğer işletme masrafları gibi bir takım ticari giderler doğurur.

     Bu yazılım, işletmenin ticari faaliyeti ile ilgili tüm ek giderleri hakkında analitik, tam ve doğru bilgi vermektedir. Aşağıdaki gibi gider kalemleri hesaba katılabilir:

• üçüncü kişiler tarafından sağlanan ama satın alınan malların maliyetine girmeyen hizmetlerin bedeli;
• bağlı kişilerin çalışmaları ile ilgili giderler (örneğin, iş seyahati masrafları),
• iç ihtiyaçlar veya dış işlemlerle ilgili maddi giderler,
• aşağıdaki şartlar kapsamındaki tüm diğer giderler: 
- somut siparişlerin yerine getirilmesiyle ilgili giderler, 
- işletmenin bir departmanına ait giderler, 
- somut bir ürün veya ürün grubuna ait giderler.
Analitik kaydın esaslı başlıkları aşağıdaki gibidir:
• departman;
• gider kalemi.