Gider kalemleri
 1. 1C:Enterprise 8. Ticaret yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe) 
 2. İşletme yöneticisine
 3. Satış departmanlarının yöneticilerine ve uzmanlarına
 4. İşletmelerin IT uzmanlarına
 5. Danışmanlık şirketleri uzmanlarına ve sistem kurucularına
 6. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
 7. Ticaret ve satış yönetimi
 8. Malların gönderilmesi
 9. Malın ara depodan çıkışı
 1. Satış menajerinin çalışma yeri
 2. Malların gelişi
 3. Fiyat oluşumu yönetimi
 4. Satın alma ve stok yönetimi
 5. Parasal kaynaklar yönetimi
 6. Giderlerin kaydı
 7. Gider kalemleri
 8. Gider analizi
 9. Ticari raporlar

16. Gider kalemleri

1C:Enterprise 8. Ticaret Yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe)

     Gider kalemleri listesi yazılımın ilgili kataloğunda kayıtlıdır.
     Her bir gider kalemi aşağıdaki gider çeşitlerinden birinin kapsamına girer:
• maddi giderler (tedarikçilerden mal satın almayla doğrudan ilgili giderler);
• diğer giderler (malların satın alınması, muhafaza edilmesi ve satışı ile ilgili tüm ek giderler).