Fiyat oluşumu yönetimi
 1. 1C:Enterprise 8. Ticaret yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe) 
 2. İşletme yöneticisine
 3. Satış departmanlarının yöneticilerine ve uzmanlarına
 4. İşletmelerin IT uzmanlarına
 5. Danışmanlık şirketleri uzmanlarına ve sistem kurucularına
 6. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
 7. Ticaret ve satış yönetimi
 8. Malların gönderilmesi
 9. Malın ara depodan çıkışı
 1. Satış menajerinin çalışma yeri
 2. Malların gelişi
 3. Fiyat oluşumu yönetimi
 4. Satın alma ve stok yönetimi
 5. Parasal kaynaklar yönetimi
 6. Giderlerin kaydı
 7. Gider kalemleri
 8. Gider analizi
 9. Ticari raporlar

12. Fiyat oluşumu yönetimi

1C:Enterprise 8. Ticaret Yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe)

İşletmenin ticari faaliyetlerinin ve bir bütün olarak çalışmasının verimliliği büyük ölçüde, makul fiyat oluşturma politikası ile belirlenir. Bu meselenin çözümünde kullanıcılara yardımcı olması için konfigürasyona fiyat oluşturma fonksiyonu eklenmiştir.
Bu yazılım, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeye yarayan mekanizmalar içermektedir:
•   tedarikçilerin fiyatlarına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi ve otomatik olarak yenilenmesi;
•   işletmenin satış fiyatlarına ilişkin bilgilerinin kaydedilmesi;
•   indirim kartlarına göre indirimlerin otomatik olarak uygulanması, ayrıca satış hacmine göre de indirim yapılabilmekte ve bu arada indirimler bedel bazında olabileceği gibi bonus mal verme şeklinde de olabilmektedir.
•   bir dizi fiyat temelinde başka bir dizi fiyat hesaplama mekanizmaları;
•   satış fiyatlarını içeren fiyat listesinin oluşturulması.
Satış fiyatları işlemenin veritabanına “Ürünlerin fiyatlarını belirle” belgesi ile girilir. Aynı belge ile ayrıca tedarikçinin fiyatları (geliş fiyatları) da girilebilir.


Veritabanı her bir ürün için değişik satış fiyatları içerir. Bunlar fiyat çeşitlerine göre sınıflandırılır. Öngörülen fiyat çeşitleri aşağıdaki gibidir: toptan fiyat, küçük toptan fiyatı, perakende fiyat, planlanmış maliyet. Ayrıca kullanıcılar kendilerine mahsus farklı fiyat çeşitleri ekleyebilir.
Fiyat oluşturma politikasını kolaylıkla belirlemek amacıyla satış fiyatları aşağıdaki gibi kategorilere ayrılmıştır:
•   Baz fiyatlar. Bu fiyatlar her bir kalem mal için sadece elle girilir. Bu fiyatlar kullanıcı tarafından belirlenir ve sistemde kaydedilir. Bu fiyatlara gidildiği zaman sistem zaman içerisindeki en son fiyatı getirir.

•   Hesaplanmış fiyatlar. Baz fiyatlarda olduğu gibi hesaplanmış fiyatlar da kullanıcı tarafından belirlenir ve sistemde kaydedilir. Bunlar arasındaki fark ise; hesaplanmış fiyatların baz fiyatlar temelinde otomatik olarak hesaplanabilmesi olanağının mevcut olmasıdır. Yani hesaplanmış fiyatlar, baz fiyatlara uygulanan belirli bir prosedür sonucunda ortaya çıkar. Örneğin, baz fiyat belirli bir oranda arttırılabilir veya baz fiyat belirli bir aralığa girilir. Hesaplanmış fiyatın ne şekilde elde edildiğine bakılmaksızın, sistemde sadece sonuç olarak hesaplanmış fiyat ve temel alınan baz fiyatlar kaydedilir. Hesaplanmış fiyat örnekleri; fabrika satış fiyatı veya planlanmış maliyet temelinde çıkarılmış toptan ve perakende fiyatları.

•   Dinamik fiyatlar. Sistemde bu fiyatların değerleri yerine bunları hesaplama yöntemleri kaydedilir. Bu fiyatlar, aynen hesaplanmış fiyatlarda olduğu gibi baz fiyatlar temel alınarak özel mekanizmaların kullanılmasıyla elde edilmektedir. Ancak hesaplama sonuçları sistemde kaydedilmez, bunun yerine hesaplamalar bu fiyatlara gidildiği anda yapılır. Baz fiyatların oldukça sık değiştiği durumlarda baz fiyatlara bağlı olarak hesaplanan dinamik fiyatların kullanılması çok kullanışlıdır.

Dinamik fiyatlar için bir indirim veya artış oranı mutlaka belirlenir ve hesaplama yapılırken bu orana göre baz fiyat üzerinde işlem yapılır. Hesaplanmış fiyatlar için ise indirim oranı varsayılan değer olarak ortaya çıkar ve bu değer fiyat hesaplanırken yeniden belirlenebilmektedir.

Planlanmış maliyet olarak adlandırılan fiyat çeşidi müşteriler için değil ama işletme içi kullanım için öngörülmüştür. Planlanmış maliyet, uygulanan indirim sonucunda satış fiyatının maliyetin altına inmesi gibi halleri yani zararına satışı önlemek amacıyla satış fiyatlarını kontrol etmek için kullanılmaktadır.

Mal müşteriye gönderilirken belirli bir fiyat çeşidi kullanılır. Fiyat çeşidi, satış belgesi düzenlenmeye başlarken seçilir. Bundan sonra listeye ürünler girilirken seçilmiş fiyatlar otomatik olarak doldurulur.


Fiyatlar satış menajeri tarafından elle değiştirilebilir. Ayrıca fiyatlara ek indirim veya fiyatı arttırma mekanizmaları uygulanabilir.

İndirimlerin uygulanmasında aşağıdaki şartlar gözetlenebilir:
•   İndirim belirli bir fiyat grubuna (yani belirli bir ürün listesine) ve/veya belirli bir müşteri listesine uygulanabilir;
•   İndirim, satış belgesine göre toplam satış bedeli belirli bir parasal değere ulaştığında uygulanabilir;
•   İndirim, belgedeki bir ürün adedi belirli bir miktara ulaştığında uygulanabilir;
•   İndirim, belirli bir ödeme şekline göre (örneğin peşin ödemelerde) uygulanabilir.

Ayrıca bilgi kartlarına (muhatap şirkete verilmiş indirim kartlarına) göre de indirim uygulama olanağı öngörülmüştür. İndirimler toptan satışta olduğu gibi perakende satışlarda da uygulanabilmektedir.
İndirimler özel bir belge ile belirlenir.
Bu belgeye yüzde olarak indirim oranı, indirim uygulama süresi ve şartları girilir. Satış belgesi düzenlenirken herhangi bir indirimin uygulanması için aranan şartlar yerine getirildiğinde satış fiyatları otomatik olarak uyarlanmaktadır.
İşletmenin fiyatlarına ilişkin bilgiler, “Fiyat listesini yazdır” işlemiyle kolaylıkla görüntülenebilir.

İşletmenin müşterilerine dağıtmak üzere fiyat listesi yazdırılabilir veya MS Excel dosyası formatına dönüştürülebilir.

Mal satışında hediye (bonus) ürün verme şeklinde indirimlerin uygulanması öngörülmüştür. Bunun gibi durumlarda belirli bir takım ürün alan müşteriye bir ürün hediye (bonus) olarak yani bedavaya verilir. Örneğin, “İki çift ayakkabı alana ayakkabı boyası bedava”, “Buzdolabı ve televizyon alana kahve makinesi bedava”. Bedava verilen ürüne “bonus” denir. Böylece satış belgesi düzenlenirken ürün listesine “Televizyon” girildiğinde yazılım, müşterinin bunun yanında bir de “Buzdolabı” alması halinde ona hediye olarak “Kahve makinesi” verileceğini bildirir.

Tedarikçi fiyatları (satın alma fiyatları) hakkında bilgi, malların gelişine ilişkin belgeler kaydedilirken otomatik olarak sistemin veritabanına girilir ve düzeltilir. Satın alma fiyatlarının yanı sıra, tedarikçinin ve diğer muhatap şirketlerin başka fiyat çeşitleri de sistemin veritabanına girilebilir. Örneğin, toptan fiyatlar, küçük toptan fiyatları ve perakende fiyatlar. Bu sayede kullanıcılar, kendi şirketinin satış fiyatlarını rakip şirketlerin satış fiyatları ile karşılaştırabilmektedir.

Bu konfigürasyonda CommerceML standardı ikinci sürümü koşullarına uyan mal katalogları, teklif paketleri ve siparişleri alıp verme imkanı sağlanmıştır. İş partnerinizin bilgi sistemi bu standardı destekler ise, iş teklifleri ve mal ve hizmetlere ilişkin kapsamlı bilgileri hızlı ve basit bir şekilde onunla aranızda gönderip alabilirsiniz. Ayrıca CommerceML standardı birinci sürümüne uyan fiyat listeleri çıkarma olanağı da verilmektedir.