Ayrıntılı Liste 1C:Enterprise 8. Ticaret yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe)

 

1C:Enterprise 8. Ticaret Yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe)

"1С:Ticaret yönetimi 8"; ticari işletmenin işlerini etkin bir şekilde geliştirmeye yardımcı olan modern bir çözümdür.

Bu yazılım; işlevsel ve idari yönetim görevlerini bir bütün olarak otomatik temele oturtmaya, ticari işlemleri analiz etmeye ve planlamaya olanak verir, bu sayede modern ticari işletmenin etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekli tüm koşulları sağlar.

 

“1C:Ticaret yönetimi 8” yazılımı ile otomatikleştirilen konular aşağıdaki şemada olduğu gibi belirtilebilir:

Bu yazılım, ticari faaliyetin aşağıdaki konularını otomatikleştirir:

·                     müşteri ilişkileri yöntimi;

·                     satış yönetimi (toptan, perakende ve komisyonlu ticaret dahil);

·                     satın alma yöneimi;

·                     fiyat analizi ve fiyat politikası yönetimi;

·                     stok yönetmi; 

·                     mali kaynaklar yönetimi;

·                     ticari masraf kaydının tutulmsı;

·                     ticari faaliyet verimliliğinin denetimi ve analizi.

 

 

Yazılımın bilgi bankasında hem yapılmış hem de sadece planlama aşamasında olan tüm ticari işlemler kaydedilir. “1C:Ticaret Yönetimi 8” ticaret ve depo kayıtlarına ilişkin tüm asıl belgelerin ve para hareketlerine ilişkin belgelerin düzenlenmesini otomatikleştirir. Ek hizmet olanakları; “Uzaktaki depo” ile Sipariş yönetimi gibi web tabanlı modüller içerir.

 

Bu yazılım her türlü ticari işlemi kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Referans kitaplarının tutulması ile asıl belgelerin girilmesinden başlayıp her türlü inceleme raporlarının oluşturulmasına kadar kayıt ve denetim fonksiyonları gerçekleştirilmiştir.

 

Bu yazılım, ticari işletmenin tamamı ile ilgili idari kayıtların tutulmasına olanak verir. Holding şeklindeki işletmeler için ise evraklar, holding bünyesinde olan farklı kuruluşlar adına düzenlenebilir.

 

"1C:Ticaret Yönetimi 8"; temelinde yeni nesil güçlü bir teknolojik platform olan “1C:İşletme 8” yazılımı bulunan hazır bir çözümdür. Sunulan yazılım paketi içerisinde bu platform ile birlikte “Ticaret yönetimi” konfigürasyonu verilmektedir.

 

 

İşletme yöneticisine

Bir işletme yöneticisi, otomasyon sisteminden gerçek bir verimlilik ister.

"1C:Ticaret Yönetimi 8"; rutin işlemlerin otomatikleştirilmesi, gerçek zamanlı olarak kayıtların tutulması, farklı düzeylerde kararların alınması için hızlı ve pratik bir şekilde bilgilerin hazırlanması sayesinde işletme faaliyetlerinin verimliliğini arttırır. Sistemin kullanımı kolay olduğu için çok hızlı devreye alınır ve etkisini hemen gösterir. İşletme büyüklüğünün, yönetime veya işlerin organizasyonuna yaklaşımın değişmesi halinde sistemin yeniden ayarlanması fazla masraf gerektirmez. Bunun başlıca nedeni de; sistemin güçlü ve modern bir teknolojik platform üzerine kurulmuş olmasıdır.

 

 

 

 

 

 

Bir önceki versiyonu olan "1С: Ticaret ve depo 7.7"ye göre bu yeni çözüm sadece kayıtların otomatikleştirilmesi için değil, ama aynı zamanda şirket müdüründen başlayıp her düzeydeki yöneticilere gerçek anlamda yardımcı olması için geliştirilmiştir. Yöneticilerin çoğu; durumun interaktif analizi için geliştirilmiş yeni araçlara ve ilgi çeken göstergelerin detaylı açılımlarına hiç kuşkusuz çok değer verecektir. Ancak daha da önemlisi, bu sistem sayesinde işletme yönetimi ile ilgili bilgileri sürekli olarak alabilir ve analiz edebilirsiniz. "1С:İşletme 8"i gerekli bilgilerin aktif kaynağı olarak kullanabilmeniz için ekran menülerini incelemek veya sistemin fonksiyonlarını detaylı bir şekilde bilmek zorunda değilsiniz. “Yöneticiye rapor ver” opsiyonu; belirlediğiniz aralıklarla sürekli olarak mevcut durumun tablosunu otomatik olarak oluşturur ve sunar. Ana göstergelerin değerleri, acil müdahale gerektiren meseleler, menajerlerin çalışma sonuçlarının karşılaştırılması – tüm bunları İntranet’te görebilirsiniz, iş seyahatiniz sırasında e-mail ile alabilirsiniz veya sekreterinize bunun yazıcı çıktısını alma talimatı verebilirsiniz. Bu sayede, işlerin gerçek durumundan güncel bilgiler alarak dünyanın her hangi bir köşesinden işinizin nabzını yoklayabilir, karar alabilir ve sonraki işlemleri planlayabilirsiniz.

 

Satış departmanlarının yöneticilerine ve uzmanlarına

Bu yazılımda; günlük çalışmanızın verimliliğinin sağlanmasına maksimum önem verilmiştir. İşin hangi tarafından veya alanından sorumlu olursanız olun; tüm gerekli evrakların hazırlanması, mal hareketlerinin takibi ve fiyatların oluşturulması, siparişlerin alınması ve alınan siparişlerin yerine getirilmesinin denetimi, depodaki stokların optimizasyonu, satış cirosunun analizi, satın almaların ve tedariklerin planlanması için geliştirilmiş geniş olanaklar sayesinde bu sistem sizin güvenilir yardımcınız olacaktır. "1С:Ticaret Yönetimi 8" yazılımı şirketinizde tek bilgi alanı oluşturmaya, alt departmanlar için kusursuz işbirliği organizasyonu geliştirmeye, şirket çalışanlarının tek bir takım olarak çalışmaları için gerekli iş koşulları oluşturmaya yarar.

 

Muhasebe servisi çalışanlarına

 

İşletmelerin IT uzmanlarına

"1С:İşletme 8" yazılımı şirketin bilgi sisteminin geliştirilmesi, tadil edilmesi, yönetilmesi ve bakımının yapılması için en modern standartlara uygun araç ve teknolojileri sizlere sunar. Tüm bu araçlar, paket halinde sunduğumuz “1C:İşletme 8” içine dahildir. Böylece, ek masraf gerektirmeden “1C” şirket uzmanlarının kullandığı araçları elde etmektesiniz. Dolayısıyla, işletmenizde kurulacak olan sistem sizin için “kara kutu” olmayacaktır. Tecrübemiz gösteriyor ki, sistem yöneticilerine ve otomatikleştirme uzmanlarına “1C:İşletme” çözümlerinin prensiplerinin öğrenilmesi için birkaç gün yeterlidir. Bundan sonra siz bu sistemi çalışır durumda tutabileceğiniz gibi, aynı zamanda bu sistemi işletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda uyarlayabileceksiniz. “1C:İşletme” uzmanlar topluluğunun profesyonel bir üyesi olabileceğiniz de diğer önemli bir kazanımınız olacaktır. Ayrıca bu sistemi öğrenirken gerekli tüm desteği alabilecek, meslektaşlarınızla karşılıklı fikir ve tecrübe paylaşım imkanlarından faydalanabileceksiniz. Sistemin gerçek bir anlamda açık olması ve uyarlanmasındaki kolaylık, farklı işletme çaplarına uydurma ve entegre etme imkanları, sistemi yönetme ve destekleme sürecinin basit ve kullanışlı olması; “düşük düzeydeki” teknolojik soruların çözümlenmesinde sizin minimum çaba sarf etmenizi sağlayacak ve işletmenizin iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi anlamında kapsamlı ve yaratıcı konulara konsantre olmanıza imkan verecektir.

 

 

Danışmanlık şirketleri uzmanlarına ve sistem kurucularına

Sistemin uygulanmaya konmasındaki kısa süreler ve yüksek verimlilik, makul fiyatlar ve esnek lisanslama politikası, mevcut tip ve özel çözümler, entegrasyon sağlayan gelişmiş araçlar; “1C:İşletme”yi değişik bilgi sistemleri oluşturmaya yarayan mükemmel bir “inşaat malzemesi” yapan avantajlardan sadece birkaçıdır. Birçok danışmanlık şirketi ve sistem kurucuları; “1C:İşletme”yi uygulamaya ve “1C” şirketi ile işbirliği yapmaya başlamalarının, projelerindeki başarılarının önemli faktörleri olduğunu belirtmektedir. Proje risklerini azaltma, müşterilere rekabetçi bir proje sunma ve ayrılan bütçe ve süreler içerisinde bunu uygulayabilme imkanınız şirketinizin itibarını yükseltecek, işinizin kârlılığını arttıracak, müşteri portföyünüzü genişletecek ve onlarla yürüttüğünüz çalışmaları endüstriyel baza oturtacaktır.

 

 

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

 

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM veya Customer Relationship Management), bir işletmedeki çağdaş bir bilgi sisteminin vazgeçilmez bir fonksiyonel alanıdır.

 

CRM; aktif bir rekabetçilik ortamında, işletmenizin menfaatleri doğrultusunda her bir müşteri ve partnerinizin potansiyelini maksimum ölçüde kullanmaya hedeflenmiş müşteri ilişkileri yönetimi anlamına gelmektedir.

 

CRM konsepti, mevcut veya potansiyel olsun her bir müşteriye ilişkin bilgileri sürekli olarak toplamayı ve analiz etmeyi öngörmektedir. Yani iş teklifinize müşteriniz ne gibi tepki vermiş, hizmet kalitesinden memnun mu, zaman içerisinde tercihleri değişmekte mi, üzerine aldığı yükümlülüklerini ne kadar titiz yerine getirir ve sonuç olarak işletmenize ne kadar kazanç sağlar (veya sağlayabilir)? Müşteri ile yürütülen ilişkilerin tüm aşamaları takip edilir. İlişkilerinizin tehlikeli bir biçimde kötüleşmeye başladığını gösteren belirtiler dikkatlice yakalanır, zira bilindiği gibi çağdaş rekabetçi ortamda yeni bir müşteri edinmeye yapılan harcamalar mevcut müşteriyi korumaya yapılan harcamalardan kat kat fazladır.

CRM konsepti, her bir müşteriye yönelik formal yaklaşım ile özel ilişkilerin ahenkli bir şekilde birleştirilmesini öngörmektedir. Ama şirketin müşteri sayısı onları veya yüzleri buluyor ve aynı zamanda potansiyel müşteri sayısı yüzleri veya binleri buluyor ise, bu halde CRM konseptinin tam olarak uygulanması çok fazla bilgilerin birikmesi anlamına gelecektir ki, özel otomatikleştirme araçları olmadan bunlarla çalışmak adeta imkansız olacaktır.

 

Sunulan konfigürasyon, CRM konseptinin otomatikleştirilmesi için gerekli araçları içermektedir. Konfigürasyonun fonksiyonel olanakları işletmeye; müşterileri, tedarikçileri, partnerleri ve muhatap olduğu diğer kişilerle olan ilişkilerini başarılı bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.

Akitlerin yapılması ve gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm işlemlerin kayıt altına alınması, mevcut ve potansiyel muhataplarla yapılan tüm kontratların kaydedilmesi öngörülmektedir.

 

Bu konfigürasyon aşağıdaki gibi faydalar sağlar:

·                     her bir müşterinin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda kişisel yaklaşım uygulanır;

·                     muhatap şirketler ve bunların çalışanlarına ait tüm irtibat bilgilerini ve onlarla yapılan işlemlerin tarihçesini kaydeder;

·                     mal teslim şartları, güvenilirlik, siparişi yerine getirme süreleri, ürün yelpazesi ve temin edilen mal ve malzemelerin fiyatları gibi tedarikçilere ilişkin bilgileri kaydeder;

·                     muhataplarla planlanmış görüşmeler ve diğer olaylar (mesela, irtibatta bulunulan kişilerin doğum günleri) hakkında kullanıcıları otomatik olarak bilgilendirir;

·                     şirket çalışanlarının çalışma zamanlarını planlamaya ve iş takvimlerini kontrol etmeye yarar;

·                     alıcılar ve potansiyel müşteriler ile yapılmış ama sonuçlandırılmamış akitleri analiz eder ve sonraki akitleri planlar;

·                     potansiyel müşterinin her bir başvurusunu kaydeder ve akabinde kazanılan müşteri oranını analiz eder;

·                     planlanmış görüşmeler ve akitlerin durumunu anında kontrol eder;

·                     müşterilerle yürütülen ilişkileri bir bütün olarak analiz eder;

·                     müşteri siparişlerinin yerine getirilmemesinin sebeplerini ve tamamlanmış sipariş hacimlerini analiz eder;

·                     reklam ve pazarlama kampanyalarının verimliliğini analiz eder ve değerlendirir.

 

Müşteri ilişkileri yönetiminde kullanılan otomasyon programları sadece kârlı müşteri uğruna rekabet mücadelesinde etkili bir araç olarak kullanılmamakta, ama aynı zamanda muhatap şirketlere ilişkin bilgilerin kayıt ve muhafaza edilerek kolayca kullanılabildiği bir sistem olarak hizmet etmektedir. Tanımadığı bir müşteriden gelen telefon aramasına cevap veren personel, görüşme sırasında bilgisayarının ekranında bu müşteriye ve onunla olan son kontaklara ilişkin bilgileri gözden geçirerek konuya vakıf olabilmektedir.

Müşteri ilişkileri yönetimi konfigürasyonunun sunduğu olanaklar özellikle ticari müdür, pazarlama müdürü, şirketin pazarlama, satış ve tedarik departmanı çalışanlarının ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmektedir.

 

Ticaret ve satış yönetimi

Bu konfigürasyon, yöneticilik görevleri ile birlikte bir bütün olarak ticari işlemleri denetleme ve analiz etme işlemlerini otomatikleştirmeye yarar:

·                     satışların ve satın almların planlanması;

·                     müşteri ilişkileri yönetmi (CRM); ;

·                     tedarik ve stok ynetimi; ;

·                     muhataplarla olan karşılıklı hesplaşmaları yönetme

vs.

Böylece, çağdaş bir işletmede satış faaliyetlerinin etkili bir şekilde yönetilmesi sağlanır. Bu konfigürasyon aşağıdaki satış şekillerine uyar: toptan, perakende, komisyonlu satış (alt komisyonlu satış dahil), malların komisyonlu satışa alınması, taksitli satış, sipariş üzerine satış.

 

 

İşletme faaliyetlerinde, siparişlerin tam süresinde yapılması ve her siparişin yerine getirilmesi sürecinin şeffaf olması giderek önem kazanmaktadır. Bu konfigürasyonda gerçekleştirilen Sipariş yönetimi fonksiyonu, müşteri siparişlerinin en uygun şekilde işleme alınmasını ve siparişleri yerine getirme stratejisi ile çalışma şekline (depodan veya sipariş üzerine çalışma) uygun olarak üretim planına sokulmasını sağlar. Siparişin alınması sırasında gerekli ürünler otomatikman şirketin depolarından ayrılır, gerekli miktar bulunmadığı taktirde ise tedarikçiye sipariş düzenlenir.

 

 

Ticaretin verimliliği fiyat oluşturma politikasına bağlıdır. Fiyat politikasını yönetmek için de ayrı bir alt sistem öngörülmüştür. Fiyat oluşturma mekanizmaları, piyasadaki mevcut arz ve talep analizlerine göre fiyat politikasını belirlemeye ve uygulamaya yarar.

 

Bu konfigürasyon, aşağıdaki fonksiyonlara sahiptir:

·                     satış için ürün fiyatlarını belirleme;

·                     rakiplerin ve tedarikçilerin fiyatları hakkında bilgilerin kaydedilmesi;

·                     satın alma fiyatlarının otomatikman yenilenmesi;

·                     şirketin fiyatları ile rakiplerle tedarikçi fiyatlarının karşılaştırılması;

·                     satış fiyat listesinin oluşturulması;

·                     satış evraklarının düzenlenmesi esnasında indirimlerin ve artışların uygulanması:

o                     elle girilen indirimler;

o                     değişik koşullara göre otomatikman indirimlerin uygulanması;

o                     birikmeli indirimler dahil indirim kartlarına göre indirimlerin yapılması.

 

 

Toptan, komisyonlu ve perakende satış dahil mal ve hizmet alım-satım işlemlerinin kaydı otomatikleştirilmiştir. Toptan ve komisyonlu satışa ilişkin tüm işlemler, müşteriler ve tedarikçiler ile yapılan sözleşmeler kesitinde dikkate alınmaktadır. Malların satıldığında makbuzlar yazdırılır, sevk irsaliyeleri ve faturalar düzenlenir. İthal mallar için menşei ülkesi ve gümrük sevk beyannamesi numarası kaydedilir. Müşteriden geri dönen mallar ve tedarikçiye iade edilen mallar otomatikman takip edilir. 

 

Perakende satış için hem otomatikleştirilmiş hem de otomatikleştirilmemiş satış noktalarında uygulanan çalışma teknolojileri desteklenir.

Çok kullanımlı ambalajların hesabı tutulur, ambalaj müşteriye teslim edildiğinde ambalaj rezervlerinin kontrolü yapılır.

 

Malların gönderilmesi

Malların müşteriye gönderilmesi veritabanında “Mal ve hizmet satışı” belgesi ile kaydedilir.

Bu belge ayrıca, içerdiği bilgilerin tekrar kullanılabilmesi için zengin olanaklar sunmaktadır. Belgenin ekrandaki formundan birkaç yazıcı çıkış şekli alınabilir ve onunla ilgili diğer belgeler düzenlenebilir (örneğin fatura, beklenen para gelişi, kasa giriş makbuzu vd).

 

 

Malın ara depodan çıkışı

Malların depodaki miktar olarak ve genel toplam olarak kayıt altında tutulma işleri işletmenin farklı birimleri arasında paylaşılmakta ise, mallar depodan gönderildiğinde bunun kaydı için “Mal gönderi formu” belgesi kullanılmaktadır.

Bu belge, işletmenin mali departmanı personeli tarafından önceden veritabanına girilen “Mal ve hizmet satışı” belgesine dayanılarak depo çalışanı tarafından düzenlenebilir. Gelen malların kaydı için ise birimler ters şekilde hareket eder; yani önce depo çalışanı kendi kaydını sisteme girer, bu kayda dayanarak ise mali departman personeli ilgili belgeyi düzenler.

Satış menajerinin çalışma yeri

Toptan mal satışından sorumlu personel için bu konfigürasyon, “Satış menajerinin çalışma yeri” olarak adlandırılan çok kullanışlı bir araç sunmaktadır. Bu araç, menajere gerekli tüm bilgileri son derece kullanışlı ve görsel bir şekilde verir. Müşteriden sipariş aldığında menajer bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilirlik açısından kontrol edebilir, detayları tespit edebilir, siparişi girebilir ve ödeme faturası ile mal gönderim belgelerini düzenleyebilir.

“Satış menajerinin çalışma yeri” aracı aşağıdaki işlemlerin yapılmasını sağlar:

·                     ürün listesine göre hızlı arama ve ürün seçme yapılır;

·                     ek formlar açmadan, ilgili ürünün ana özelliklerini ve niteliklerini görüntüler;

·                     mevcut stokları ürünler, ürün özellikleri ve depolar bazında görüntüler;

·                     ürünler bazında müşteri siparişlerine göre kalan malları ve planlanan tedarikleri görüntüler;

·                     müşterilerin siparişlerini kaydeder, ödeme faturaları ve mal gönderim belgeleri düzenler.

 

Malların gelişi

Tedarikçiden gelen malların teslim alınması genellikle “Mal ve hizmet gelişi” belgesi ile kaydedilir.

Bu belge hem mal gelişini kaydeder, hem de muhatap firma ile olan ilişkilerdeki değişiklikleri (işletmenin muhatap firma karşısındaki borcunun artması veya muhatap firmanın işletmeye karşı olan borcunun azalmasını) kaydeder. Bu değişiklikler otomatikman muhasebe ve vergi kayıtlarında yansıtılır.

Muhatap firma ile hesaplaşmalar yabancı para ile de yapılabilir. Bu taktirde hesaplaşmalar muhasebe ve vergi kayıtlarında yansıtılırken yabancı para otomatikman ülke parasına çevrilir.

“Mal ve hizmet gelişi” belgesi, kullanıcı tarafından belge formuna girilen bilgilerin tekrar kullanılabilmesi için kullanışlı yöntemler sunar. Örneğin, belgenin ekrandaki formu üzerinden tek bir tıklama ile “mal teslim alma fişi” düzenlenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mal ve hizmet gelişi” belgesinin ekrandaki formundan diğer ilgili belgeler otomatikman düzenlenip doldurulabilir. Örneğin parasal kaynakları yönetme altsistemi için, bu belgeye dayanılarak teslim alınan malların ödemesini yapmak üzere “Para tahsis formu” düzenlenebilir.

 

“Mal ve hizmet gelişi” belgesinin ekrandaki formundan ayrıca, işletmenin kasasından peşin ödeme yapmak üzere “Kasadan ödeme emri” belgesi düzenlenebilir (parasal kaynakları yönetme altsistemi) ve işletmenin farklı departmanları arasında mal akış kaydını yapmak için “Mal akışı” belgesi düzenlenebilir.

 

 

Malların ara depoya gelişi

“Mal ve hizmet gelişi” belgesini kullanmak her zaman uygun olmayabilir. Örneğin, bir işletmede fonksiyon ayırımı olabilir yani satın alma departmanı ve depo birimi malların teslim alınması, muhafaza edilmesi ve bunların miktar kayıtlarının tutulmasından sorumlu olur, mali departman ise malların değer kayıtlarının tutulmasından ve mülkiyet hakkı devrinin kayıt altına alınmasından sorumlu olur.

Bunun gibi durumlarda malların gelişini kaydetmek için depo çalışanı tarafından “Gelen mal fişi” belgesinin kullanılması tercih edilir.

Bu belgede malın parasal değeri belirtilmemektedir. Parasal değer ise işletmenin mali departmanı personeli tarafından “Mal ve hizmet gelişi” belgesi ile veritabanına daha sonra girilir. “Mal ve hizmet gelişi” belgesini düzenlerken, depo çalışanı tarafından düzenlenmiş “Gelen mal fişi” belgesinden yararlanmak onun işini kolaylaştırır; yani mali departman personeli bu belgeyi bilgisayar ekranında açıp ondan faydalanabilecektir.

 

 

Fiyat oluşumu yönetimi

İşletmenin ticari faaliyetlerinin ve bir bütün olarak çalışmasının verimliliği büyük ölçüde, makul fiyat oluşturma politikası ile belirlenir. Bu meselenin çözümünde kullanıcılara yardımcı olması için konfigürasyona fiyat oluşturma fonksiyonu eklenmiştir.

Bu yazılım, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeye yarayan mekanizmalar içermektedir:

·                     tedarikçilerin fiyatlarına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi ve otomatikman yenilenmesi;

·                     işletmenin satış fiyatlarına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi;

·                     indirim kartlarına göre indirimlerin otomatikman uygulanması, ayrıca satış hacmine göre de indirim yapılabilmekte ve bu arada indirimler bedel bazında olabileceği gibi bonus mal verme şeklinde de olabilmektedir.

·                     bir dizi fiyat temelinde başka bir dizi fiyat hesaplama mekanizmaları;

·                     satış fiyatlarını içeren fiyat listesinin oluşturulması.

Satış fiyatları işlemenin veritabanına “Ürünlerin fiyatlarını belirle” belgesi ile girilir. Aynı belge ile ayrıca tedarikçinin fiyatları (geliş fiyatları) da girilebilir.

 

 

Veritabanı her bir ürün için değişik satış fiyatları içerir. Bunlar fiyat çeşitlerine göre sınıflandırılır. Öngörülen fiyat çeşitleri aşağıdaki gibidir: toptan fiyat, küçük toptan fiyatı, perakende fiyat, planlanmış maliyet. Ayrıca kullanıcılar kendilerine mahsus farklı fiyat çeşitleri ekleyebilir.

Fiyat oluşturma politikasını kolaylıkla belirlemek amacıyla satış fiyatları aşağıdaki gibi kategorilere alınmıştır:

·                     Baz fiyatlar. Bu fiyatlar her bir kalem mal için sadece elle girilir. Bu fiyatlar kullanıcı tarafından belirlenir ve sistemde kaydedilir. Bu fiyatlara gidildiği zaman sistem zaman içerisindeki en son fiyatı getirir.

 

·                     Hesaplanmış fiyatlar. Baz fiyatlarda olduğu gibi hesaplanmış fiyatlar da kullanıcı tarafından belirlenir ve sistemde kaydedilir. Bunlar arasındaki fark ise; hesaplanmış fiyatların baz fiyatlar temelinde otomatikman hesaplanabilmesi olanağının mevcut olmasıdır. Yani hesaplanmış fiyatlar, baz fiyatlara uygulanan belirli bir prosedür sonucunda ortaya çıkar. Örneğin, baz fiyat belirli bir oranda arttırılabilir veya baz fiyat belirli bir aralığa girilir. Hesaplanmış fiyatın ne şekilde elde edildiğine bakılmaksızın, sistemde sadece sonuç olarak hesaplanmış fiyat ve temel alınan baz fiyatlar kaydedilir. Hesaplanmış fiyat örnekleri; fabrika satış fiyatı veya planlanmış maliyet temelinde çıkarılmış toptan ve perakende fiyatları.

 

·                     Dinamik fiyatlar. Sistemde bu fiyatların değerleri yerine bunları hesaplama yöntemleri kaydedilir. Bu fiyatlar, aynen hesaplanmış fiyatlarda olduğu gibi baz fiyatlar temel alınarak özel mekanizmaların kullanılmasıyla elde edilmektedir. Ancak hesaplama sonuçları sistemde kaydedilmez, bunun yerine hesaplamalar bu fiyatlara gidildiği anda yapılır. Baz fiyatların oldukça sık değiştiği durumlarda baz fiyatlara bağlı olarak hesaplanan dinamik fiyatların kullanılması çok kullanışlıdır.

 

Dinamik fiyatlar için bir indirim veya artış oranı mutlaka belirlenir ve hesaplama yapılırken bu orana göre baz fiyat üzerinde işlem yapılır. Hesaplanmış fiyatlar için ise indirim oranı varsayılan değer olarak ortaya çıkar ve bu değer fiyat hesaplanırken yeniden belirlenebilmektedir.

 

Planlanmış maliyet olarak adlandırılan fiyat çeşidi müşteriler için değil ama işletme içi kullanım için öngörülmüştür. Planlanmış maliyet, uygulanan indirim sonucunda satış fiyatının maliyetin altına inmesi gibi halleri yani zararına satışı önlemek amacıyla satış fiyatlarını kontrol etmek için kullanılmaktadır.

 

Mal müşteriye gönderilirken belirli bir fiyat çeşidi kullanılır. Fiyat çeşidi, satış belgesi düzenlenmeye başlarken seçilir. Bundan sonra listeye ürünler girilirken seçilmiş fiyatlar otomatikman doldurulur.

 

 

Fiyatlar satış menajeri tarafından elle değiştirilebilir. Ayrıca fiyatlara ek indirim veya fiyatı arttırma mekanizmaları uygulanabilir.

 

İndirimlerin uygulanmasında aşağıdaki şartlar gözetlenebilir:

·                     İndirim belirli bir fiyat grubuna (yani belirli bir ürün listesine) ve/veya belirli bir müşteri listesine uygulanabilir;

·                     İndirim, satış belgesine göre toplam satış bedeli belirli bir parasal değere ulaştığında uygulanabilir;

·                     İndirim, belgedeki bir ürün adedi belirli bir miktara ulaştığında uygulanabilir;

·                     İndirim, belirli bir ödeme şekline göre (örneğin peşin ödemelerde) uygulanabilir.

 

 

 

Ayrıca bilgi kartlarına (muhatap şirkete verilmiş indirim kartlarına) göre de indirim uygulama olanağı öngörülmüştür. İndirimler toptan satışta olduğu gibi perakende satışlarda da uygulanabilmektedir.

İndirimler özel bir belge ile belirlenir.

Bu belgeye yüzde olarak indirim oranı, indirim uygulama süresi ve şartları girilir. Satış belgesi düzenlenirken herhangi bir indirimin uygulanması için aranan şartlar yerine getirildiğinde satış fiyatları otomatikman uyarlanmaktadır.

İşletmenin fiyatlarına ilişkin bilgiler, “Fiyat listesini yazdır” işlemiyle kolaylıkla görüntülenebilir.

 

İşletmenin müşterilerine dağıtmak üzere fiyat listesi yazdırılabilir veya MS Excel dosyası formatına dönüştürülebilir. dosyası formatına dönüştürülebilir.

 

Mal satışında hediye (bonus) ürün verme şeklinde indirimlerin uygulanması öngörülmüştür. Bunun gibi durumlarda belirli bir takım ürün alan müşteriye bir ürün hediye (bonus) olarak yani bedavaya verilir. Örneğin, “İki çift ayakkabı alana ayakkabı boyası bedava”, “Buzdolabı ve televizyon alana kahve makinesi bedava”. Bedava verilen ürüne “bonus” denir. Böylece satış belgesi düzenlenirken ürün listesine “Televizyon” girildiğinde yazılım, müşterinin bunun yanında bir de “Buzdolabı” alması halinde ona hediye olarak “Kahve makinesi” verileceğini bildirir.

 

Tedarikçi fiyatları (satın alma fiyatları) hakkında bilgi, malların gelişine ilişkin belgeler kaydedilirken otomatikman sistemin veritabanına girilir ve düzeltilir. Satın alma fiyatlarının yanı sıra, tedarikçinin ve diğer muhatap şirketlerin başka fiyat çeşitleri de sistemin veritabanına girilebilir. Örneğin, toptan fiyatlar, küçük toptan fiyatları ve perakende fiyatlar. Bunun sayesinde kullanıcılar, kendi şirketinin satış fiyatlarını rakip şirketlerin satış fiyatları ile karşılaştırabilmektedir.

 

 

Bu konfigürasyonda CommerceML standardı ikinci sürümü koşullarına uyan mal katalogları, teklif paketleri ve siparişleri alıp verme imkanı sağlanmıştır. İş partnerinizin bilgi sistemi bu standardı destekler ise, iş teklifleri ve mal ve hizmetlere ilişkin kapsamlı bilgileri hızlı ve basit bir şekilde onunla aranızda gönderip alabilirsiniz. Ayrıca CommerceML standardı birinci sürümüne uyan fiyat listeleri çıkarma olanağı da verilmektedir.

 

Satın alma ve stok yönetimi

Mal akışları, ticaret veya üretim yapan işletmenin faaliyetlerinin temelini oluşturur. Malların ve maddi değerlerin rasyonel bir şekilde yönetilmesi, depodaki stokların asgari seviyede ama aynı zamanda işletmenin düzenli faaliyetini sürdürmesini garantileyecek şekilde tutulması işletmenin verimliliğini doğrudan etkiler. Stok yönetim sistemi; depo yapısını düzenlemeye, depo personeli ve satın alma ile satış departmanları personelinin çalışmalarını daha verimli yapmaya yardımcı olmaktadır.

 

 

Bu yazılım ile depodaki malzeme, ürün ve mallara ilişkin detaylı ve güncel kayıtların tutulması sağlanmaktadır. Böylece işletmede mevcut tüm mal ve maddi değerler tamamen kontrol altında olmaktadır.

Yazılımın sağladığı faydalar:

·                     birçok depoda bulunan malların ve diğer maddi değerlerin stokları değişik ölçü birimleri bazında görüntülenir;

·                     işletmeye ait malların, komisyonlu satış için alınan veya verilen malların ve çok kullanımlı ambalajın kayıtları ayrı ayrı tutulur;

·                     depodaki mallar bulundukları yerlere göre sınıflandırılır, bunun sayesinde müşteriden gelen sipariş yerine getirilirken gerekli mallar daha kolay toparlanır;

·                     ürünlerin seri numaraları, sertifikaları ve son kullanma tarihleri dikkate alınır;

·                     seri numaralarının, belirli birer son kullanma tarihi ve sertifikaları olan malların ilgili listelerden çıkarılmalarının doğruluğunu kontrol eder;

·                     parti mal için özel nitelikler girilebilir (örneğin rengi, boyutları vs) ve depolar bazında parti kayıtları tutulur;

·                     sevk irsaliyesi ve menşei ülkesi kaydedilir;

·                     mallar ve maddi değerler takım haline getirilebilir veya takım halinden çıkarılabilir;

·                     mallar ve maddi değerler tahsis edilebilir.

 

Depo organizasyonu çok farklı olabilir; basit olabildiği gibi hiyerarşik olarak oldukça karışık da olabilmektedir. Depolar ve diğer muhafaza yerleri işletme alanında olabildiği gibi uzakta da bulunabilmektedir.

 

Depodaki stoklara ilişkin bilgiler sisteme çok detaylı olarak girilebilir: mal nitelikleri (renk, boyutları, boyu vs), seri numaraları ve son kullanma tarihleri. Depodaki malların toplam değeri maliyet bazında ve/veya satış fiyatları bazında hesaplanabilmektedir.

 

 

 

Mevcut malların ve maddi değerlerin sayımı yapılıp sayım sonuçları otomatikman işlenebilir. Yani sayım sonucunda tespit edilen miktarlar ile kayıtlı olan (mal geliş belgeleri ile mal gönderme belgelerinin düzenlenmesi esnasında bilgi sistemine kaydedilen) miktarlar arasındaki farklar otomatikman hesaplanır. Bunun üzerine eksik mal tespit edildiği taktirde gider belgeleri düzenlenir veya fazla mal tespit edildiği taktirde aktifleştirme belgeleri düzenlenir.

 

Stokları istatistiksel olarak analize etme araçları; işletmenin toplam ticaret hacmi veya toplam kârı içindeki oranına göre her bir ürünün cazipliğini ve satış istikrarını değerlendirmeye yardımcı olur ve ayrıca son kullanma süresi, belirli bir süre içerisindeki tüketimi ve tedavül oranı gibi kriterlere göre az satılan ürünleri tespit etme imkanı verir.

 

Parasal kaynaklar yönetimi

Çağdaş rekabet ortamında bir işletmenin etkin bir şekilde varlığını sürdürmesinin olmazsa olmaz koşullarından biri; parasal akımları yönetmek için etkili bir mekanizmanın oluşturulmasıdır. Böyle bir mekanizmanın görevleri; istenilen anda tam ve doğru bilgi vermek, karşılıklı hesaplaşmaları düzenlemek, ödeme disiplinini arttırmak ve sonuç olarak parasal kaynakların tedavülünü hızlandırmaktır.

Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek için “Ticaret yönetimi” konfigürasyonuna parasal kaynakları yönetme fonksiyonu dahil edilmiştir. Bunun iki esas görevi;

·                     işletmenin cari hesaplarında ve kasalarında bulunan parasal kaynaklarının fiili hareketlerinin anında takip edilmesi ve

·                     işletmenin gelir ve giderlerinin etkili planlanmasıdır.

 

 

Bu yazılım yardımıyla, ödeme takvimi yani cari mali plan takibi yapılmaktadır. Ödeme takvimi; öngörülen giderler ile planlanan gelirlerin bütünü anlamına gelmektedir. Ödeme takvimi; işlemenin banka hesapları ile kasaları gibi paraların bulunduğu yerlere ve takvim günlerine göre detaylı bir şekilde oluşturulmaktadır. Ödeme takvimi oluşturulurken otomatikman onun uygulanabilirliği yani bulunduğu yerlerdeki parasal kaynakların yeterli olup olmadığı kontrol edilmektedir.

 

 

Ödeme takvimi, tedarikçilere verilen siparişler üzerine yapılacak ödemeleri ve müşterilerin siparişleri üzerine alınacak ödemeleri de hesaba katabilmektedir.

 

Parasal kaynakları yönetme fonksiyonu yardımıyla ödeme evrakları düzenlenebilmektedir (ödeme emirleri, gelir ve gider kasa makbuzları vs). Ayrıca “Banka müşterisi” gibi özel bankacılık programları ile etkileşim sağlanmakta, mali akımlar denetlenmekte, bulundukları yerlerdeki para miktarları kontrol edilmektedir.

 

Yabancı döviz bazında hesaplaşmalar imkanı öngörülmüştür.

 

Giderlerin kaydı

Ticari faaliyetin karlılığını tespit etmek için malların satın alınması, muhafaza edilmesi ve satışı ile ilgili ek giderleri dikkate almak gerekmektedir.

 

Satın alma süreci; malların nakliyesi, sigortası, yüklenmesi/boşaltılması vb. işlemlerle ilgili ek giderler doğurmaktadır. Satış süreci de; reklam masrafları, müşterilerin belirli siparişlerinin yerine getirilmesiyle ilgili masraflar, belirli bir ürün grubunun satılmasıyla ilgili masraflar, ticari faaliyetle ilgili diğer işletme masrafları gibi bir takım ticari giderler doğurur.

 

Bu yazılım, işletmenin ticari faaliyeti ile ilgili tüm ek giderleri hakkında analitik, tam ve doğru bilgi vermektedir. Aşağıdaki gibi gider kalemleri hesaba katılabilir:

 

·                     üçüncü kişiler tarafından sağlanan ama satın alınan malların maliyetine girmeyen hizmetlerin bedeli;

·                     bağlı kişilerin çalışmaları ile ilgili giderler (örneğin, iş seyahati masrafları),

·                     iç ihtiyaçlar veya dış işlemlerle ilgili maddi giderler,

·                     aşağıdaki şartlar kapsamındaki tüm diğer giderler:

o                     somut siparişlerin yerine getirilmesiyle ilgili giderler,

o                     işletmenin bir departmanına ait giderler,

o                     somut bir ürün veya ürün grubuna ilişkin giderler.

Analitik kaydın esaslı başlıkları aşağıdaki gibidir:

·                     departman;

·                     gider kalemi.

 

Gider kalemleri

Gider kalemleri listesi yazılımın ilgili katalogunda kayıtlıdır.

Her bir gider kalemi aşağıdaki gider çeşitlerinden birinin kapsamına girer:

·                     maddi giderler (tedarikçilerden mal satın almayla doğrudan ilgili giderler);

·                     sair giderler (malların satın alınması, muhafaza edilmesi ve satışı ile ilgili tüm ek giderler).

Gider kayıtlarının girilmesi

Ek giderlerin ortaya çıkmasıyla ilgili olaylar bilgi bankasında buna uygun belgeler bazında kaydedilir.

 

 

Gider analizi

“Giderler” raporunda; gider kalemlerine, işletme departmanlarına, müşteri siparişlerine ve iç siparişlere göre giderlerin dağılımı gösterilebilir.

Ayrıca bu raporda ürün gruplarına göre yapılan giderlerin analizi yapılabilir ve günler, haftalar, aylar vb. bazda dinamik değişiklikler izlenebilir.

 

Ticari raporlar

Bu konfigürasyon işletmenin ticari faaliyetinin mevcut durumunu (mal ve para tedavülünü, stok yeterliliğini) kontrol etmek için çok kullanışlı araçlar sunmakta ve böylece, gerekli kararların anında alınabilmesi için imkânlar sağlamaktadır. Geliştirilmiş raporlama sistemi; işletmenin mal tedavülünü ve ticari faaliyetlerinin tüm boyutlarını analize etmeye yarayan güçlü ve esnek bir araçtır.

Kullanıcı istediği anda ve istediği detaylama şeklinde depodaki stoklar, siparişler, satışlar ve karşılıklı hesaplaşmalar hakkında bilgi alabilir.

Kullanıcı; raporlardaki detaylama düzeyini, sınıflandırma parametrelerini ve veri seçim kriterlerini ihtiyaçları doğrultusunda kendisi belirleyebilir. Bunun gibi kişisel ayarlar (aslında, kullanıcı tarafından oluşturulmuş özel raporlama şekilleri) sonraki kullanım için kaydedilebilir.

 

Rapor verileri görsel grafik şeklinde alınabilir.

 

Genel raporlardaki göstergelere ilişkin detaylı raporlar tek bir fare tıklamasıyla görüntülenebilir.

 

Ayrıca konfigürasyon, stratejik kararların alınması için de bir takım raporlar sunar. Mesela, “ABC – Satış analizi” raporu malların cazipliğini analize etmeye yarar.

 

Yönetim kayıtlarındaki veriler doğrultusunda şirketin mal ve hizmet satışına göre önemi açısından ürünler sınıflandırılır. Mesela, A grubu ürünler B grubu ürünlerden daha fazla kâr getirir, C grubu ürünler ise en az kâr getiren ürünler olarak kabul edilir. Her bir grup (A, B ve C) için rapor ayarlarında yüzde olarak nisbi değerleri belirlenir.

Kullanıcı, aşağıdaki listeden analiz parametresini seçebilir:

·                     satış tutarı;

·                     gayri safi kâr tutarı;

·                     satılan mal adedi.