Satışlar


 • Program hem ticari malların hem de hizmetlerin satış hesaplarını tutabilmektedir.(Hem toptan hem de perakende olarak)
 • Basit üretim ile ilgilenen şirketlerin, hammaddelerini otomatik olarak azaltarak ürün maliyetini hesaplamaktadır.
 • Satışlar yönetimi alt sistemi, satışların planlanmasını ve yapılan satışların hem miktara göre hem de tutara göre izleme imkânını sağlar.
 • Evraklar : Siparişler, irsaliyeler, faturalar, serbest meslek makbuzları, iade irsaliyeleri vb.
 • Sipariş hazırlama, sipariş kontrolü (yerine getirme tarihine ve ödeme tarihine göre),  ödeme şekline göre kontrol (Kısmen/Tamamen)
 • Sipariş analizi olanağı tanınmaktadır. Sipariş analizi, müşteriler ile etkileşimde, yöneticilere büyük kolaylık sağlar ve depodaki mal eksiğini, önceden meydana çıkartma olanağı verir.
 • Satış aşamasında çeşitli indirimlerin uygulanma imkanı vardır. Her müşteriye özel, farklı fiyat tipi ve indirim tipi belirlemek mümkündür ve evrak hazırlandığında,  sadece seçilen müşteriyle ilgili bilgiler (özel indirim ya da fiyat tipleri vb.), evraka otomatik olarak aktarılır.
 • İşlemler farklı döviz türlerinde kaydedilebilmektedir. Borç/alacak durumları hem yerel döviz olarak, hem de yönetimsel kayıt dövizi olarak hesaplanabilmektedir. (Örneğin: satışlar USD olarak kaydedildi, ama cari hesap raporunda işlem, hem USD, hem TL, hem EURO olarak veya başka istenilen döviz türü olarak gösterilebilmektedir.)
 • Alınan sipariş hazırlama, Satış irsaliyesi, fatura , İrsaliyeli fatura, Satış iadesi,  Satış analizi, Satış kar analizi. (Müşteriye göre, malzemeye göre vs)
 • Personeller için performans değerlendirmesi.
 • Satılan mallara göre verilecek siparişleri önceden belirleme.
 • İptal edilen siparişleri sistemde görme ve istenirse sonraki değerlendirmelere iptal edilen siparişleri ekleme.
 • Satışı yapılan malların partilerine göre hareketlerini görüntüleyebilme.

------