Parasal (Finansal; Kasa, Banka, Çek, Senet)

 • Cari hesap ödeme / tahsilat işlemleri
 • Personel ödeme / tahsilat işlemleri (iş avansı, maaş, borç alma / verme)
 • Herhangi yabancı döviz ile işlemler
 • Döviz satın / alma (çevirme)
 • Kasalar/ bankalar arasında virman
 • Cari hesap / personel havale
 • Vergi ödemesi
 • Çek/ senet işlemleri
 • Kasa / banka işlem yapılmasına ilişkin masraf ve komisyon belirleme.
 • Tüm kasa / banka işlemleri herhangi bir döviz türü olarak işlem yapılabilmektedir.
 • Tüm işlemler aynı anda (TL)Yerel döviz, iki yabancı döviz türü ve işlem dövizi olarak kaydedilmektedir.
 • Kasa / banka işlemleri toplu olarak yapılabilmektedir.
 • Parasal işlemleri alt klasörlerde gruplama (kasa klasörü, çek-senet klasörü, … vb. )
 • Müşteri faaliyetlerine limitler belirleyebilme (borç verme, maksimum mal miktarı, … vb. )
 • İstenen zaman aralığına göre rapor alma imkanı
 • Raporları diğer dosya türleri olarak kaydedebilme (MS Office Excel, MS Office Word, mxl, text dosyası, htm, … vb. )
 • Raporların grafik olarak gösterilimi
 • Yapılan işlemlerin gerçek zamanlı olarak kasaya aktarılması sonucunda, şirketlerin net mali durumlarının anında elde edilmesi
---