Masraflar

  • Masrafların detaylı kayıtları hem özel evraklar vasıtasıyla yapılabilmektedir, hem de masrafın oluşturduğu işlem ile beraber kaydedilebilmektedir, böylece hem zamandan kazanılır hem de masraf kayıt işlemi kolaylaşır.
  • Masraflar sisteme iki şekilde tanımlanabilir: Sabit masraflar (gelire bağlı olmayan ve zorunlu olan her ay meydana gelen masraflar), geçici masraflar (gelire bağlı olanlar)
  • Masraf planlama özelliği, planlanmış olan ile gerçeklenmiş olan masrafları, masraf sebeplerini dikkate alarak, karşılaştırma olanağı verir. Böylece fazla masraf olduğu takdirde, takip edilmesi daha da kolaylaşır ve bu masrafların nitelikçe yönetilmesi sağlanır.


------