Cari Hesap

  • Cari hesap ile işlemler (satın alma, siparişler, Borç/alacak analizleri vs).
  • Cari hesap için satış fiyat politikası / indirim politikası belirleme.
  • Cari hesap kartlarına sınırsız dosya türü yerleştirme /yükleme (resimler, word, Excel vb).
  • Cari hesap üzerinde Borç/alacak, kar, satışlar, raporlar ve grafikler yapabilme
  • Cari Hesap Borç/Alacak durumunu aynı anda dört döviz türü olarak izleyebilirsiniz; evrak işlem dövizi, yerel olarak seçilmiş döviz, ek olarak seçilmiş birinci döviz, ek olarak seçilmiş ikinci döviz
  • Cari kartları gruplayabilme
  • Cari karta fatura adresi ve sevk adreslerini farklı girebilme
  • Cari risk limiti verebilme
  • Cari hesapları müşterilere göre gruplama veya müşteriye özel cari hesaplar üzerinden işlem yapabilme
  • Müşteri ile alakalı işlem ve olayların kaydedilmesi

------