Veri analizi

  • 1TÇ Ticari KOBİ Yönetimi uygulamasında, işletmenin bütün faaliyetlerini ve devirlerini izleyebilme olanağı sunan, güçlü ve esnek raporlama sistemi mevcuttur. Raporlar kullanım amaçlarına göre gruplandırılmaktadırlar: Satışlar, Alımlar, Stok, Parasal vb. Örneğin Stok kısmında stoktaki malzemelerin kalanını, firmanın fiyatları olarak malzemelerin kalanlarını, devir analizi ayrıntılarını, satışlarda olan malzemelerin kalanlarını, malzeme analizi ayrıntılarını yansıtan raporlar bulunmaktadır.
  • Kullanıcı, stok durumu, siparişler, satışlar, cari hesap borç/alacak durumu gibi bilgileri, ayrıntılı bir biçimde ve herhangi analitik gruplandırma yaparak izleyebilir. Mesela; herhangi bir grup altında toplanan malzemelerin, bölgesel satışlar bilgileri izlenebilir. Veya herhangi bir grup altında toplanan malzemelerin, belirlenen zaman aralıklarında (mesela gün), satışlar bilgilerini izlenebilir. Kullanıcı, görev ayrıntılarına göre, raporlarda filtreleme, gruplama ve detaylama özelliklerini bizzat yönetebilir (ayarlayabilir). Ve bu ayarların (fiilen, kullanıcı tarafından oluşturulmuş olan özel raporlar), ilerde kullanılabilmesi için, kaydedebilme olanağı tanınmaktadır. Bazı raporlarda, verilerin daha anlaşılır bir biçimde görülmesi için, görsel grafikler ve ayrıntılı raporlar sunulmaktadır.
  • Standart raporlar dışında, herhangi bir registerde (bilgi kayıt mekanizması) olan bilgileri sunan evrensel raporlar mevcuttur. Evrensel raporlara göre grafiklerin oluşturulması mümkündür. Evrensel rapor, herhangi bir registerin bilgilerini ya liste olarak ya da çapraz tablo olarak sunabilmektedir.
  • Ayrıca, uygulamanın, isteklere veya herhangi bir biçime göre raporları oluşturma mekanizmaları mevcuttur.

Varlıklar, Yönetim Bilançosu
  • Ticari faaliyetlerin izlenmesi ve analizi
  • Varlıklar bölümü;  işletmenin çeşitli, güncel bilgilerini bir araya toplayıp, görsel ve kullanışlı bir şekilde yönetimde olan kişilere sunmak için kullanılan raporlama mekanizmasıdır.
  • Rapor, farklı detaylara göre etkili analiz yapmaktadır: Satış hacmine göre, borç ve alacak durumlarına göre, farklı detaylara göre ayrılmış olan parasal hareketlere göre vb. İşletmenin çeşitli departmanlarındaki yöneticiler için, özel rapor biçimi sunulmaktadır. Açık ve verimli analiz için, farklı verileri, planlanmış veriler veya önceki dönem verileri ile karşılaştırma olanağı tanımaktadır.

    ---