Stok, Barkod

 • Stok kartında sınırsız  fiyat tipi  belirleme
 • Stokların azami/asgari/orta miktarını belirleme ve ona göre sipariş oluşturabilme
 • Stokta barkod belirleme ve oluşturulma, stoka birden fazla türde barkod tanımı yapabilme
 • Stok kartında sınırsız dosya türü yerleştirme/yükleme (resimler, word, excel vb).
 • Stok üzerinde kar, satışlar, verimlilik, satıcı(tedarikçi) verimliliği, izleyebilme
 • Stokun depo mevcutlarını ve depoda bulunduğu raf lokasyonlarını görebilme
 • Ötv oranı girebilme
 • Belirtilen tarihler arasındaki stok miktarlarını görebilme
 • Stokta kalan malların birim maliyetlerini FIFO/ LIFO/ortalamaya göre hesaplayabilme
 • Tedarikçilerden en ucuz mal alımı ve en pahalı mal satımını tarihleriyle birlikte görebilme
 • Stok hareketlerinin hangi departman tarafından ve hangi sorumlunun yaptığını izleyebilme
 • Özelleştirebilen stok raporlar
 • Sisteme girilen stokların muhasebe hesaplarının otomatik olarak yapılması

-----