Fatura / Vergiler (KDV, Stopaj, v.b vergi Türü hesaplayabilme)


 • Farklı para birimlerinden fatura/irsaliye kesebilme,
 • Faturayı nakit vaya banka havalesi ile kapatabilme,
 • Fatura/irsaliyeye hizmet, masraf ekleyebilme,
 • Faturaya sevk adresi ve tarih ekleyebilme,
 • İndirim belirleyebilme  (tutar olarak, indirim oranı olarak hem tüm evrak için hem de ayrı bir satır için),
 • Sipariş üzerinde fatura kesebilme ,
 • Fatura formunun kullanıcı tarafından tasarlanabilmesi,
 • Alış-Satış, iade faturaları kesebilme,
 • Fatura/irsaliyede  barkod kullanılabilme,
 • Evrak bağlantı yapısı - Fatura/irsaliye içerisinde  bağlı olan evrakları ağaç olarak görebilme,
 • KDV ve STOPAJ, giren ve çıkan (fatura, hizmet faturası, serbest meslek makbuzu) evraklarda, otomatik olarak hesaplanır ve ödenmesi gereken vergi tutarı gösterilir.
------