Diğerler

Personel Yönetimi


Personel kayıtları, çalışan elemanların verilerinin tutulması, maaşların hesaplanması, kayıtlara aktarma ve ödeme işlemleri mevcuttur. Borçlar, iş avansları ve maaş detaylarını içeren personelin borç/alacak durumunun izlenebilmesi de mevcuttur.

Sipariş


Siparişin içerisindeki Cari Hesap Borç/Alacak durumunu izleyebilme,
Cari stok durumunu izleyebilme,
Sevk ve ödeme tarihi belirleyebilme,
Teklif yazdırabilme,
Sipariş üzerinden fatura oluşturabilme.

Sabit kıymet / demirbaş


Programda, sabit kıymetin alım / satış işlemleri, maliyet analizi, yeniden değerlendirme ve hesaptan düşürme imkânları tanınmaktadır.
KDV hesaplanması


KDV hesaplama alt sistemi, geçmiş dönem KDV kalanının bir sonraki döneme aktarılması, sonrasında ilgili evrakların oluşturulup, KDV, hesabına otomatik olarak eklenir veya azalır (evraka bağlı), vergi dairelerine ödenecek olan KDV miktarı otomatik olarak hesaplanmaktadır.

Stopaj hesaplanması


Stopaj ilgili evraklara dayanarak hesaplanmaktadır. Alınan/verilen meslek makbuzları tarafından kayıtlara girilir. Devlete ödenecek stopaj tutarı kayıt altında tutulur.
Her çeşit vergi ödemesinin kayıtlara alınması olanağı tanınmaktadır.

Evrensel mekanizmalar

Uygulamanın bazı evrensel mekanizmaları:
-    Belirlenmiş tarihten önceki verileri düzeltme sınırlaması,
-    Kart nesnelerini bulma ve değiştirme mekanizması,
-    Evrakların bağlantı yapısının yansıtılması,
-    Tam metin veri arama mekanizması,
-    Evrensel evrak klasörü.

Ek veri deposu
''Firmalar'', ''Malzeme ve Hizmet'', ''Cari Hesap'', ''Personel'', ''Projeler'' gibi kartlarda ek dosyaların (resimler, metin dosyaları vb.) muhafaza edilmesi sağlanmaktadır. 
Bu özellik malzemelerin resimlerini veya cari hesap anlaşmalarının metnini muhafaza etmesi için kullanılabilir. E-mail yoluyla gelen/giden bilgilerin muhafaza edilmesi için de kullanılabilir.

''1TÇ: Ticari KOBİ Yönetimi'', özdeş uygulamalar arası verilerin aktarılması
''XML formatında verilerin evrensel aktarımı'' mekanizması ile özdeş ''1TÇ: Ticari KOBİ Yönetimi'' uygulamalar arasında veri aktarılmasını yapabilme olanağı tanınmaktadır. Aktarma sırasında departmana, depoya, firmaya ve evrak türüne göre seçme olanağı vardır.---------
----------