1C:İşletme 8 eğitim sürümü


1C:İşletme 8. Eğitim seti.

"1C:İşletme 8. Eğitim seti"nin kullanması

 • Kendine Özel bir konfigürasyon geliştirmek - mümkünl
 • Mevcut olan herhangi bir konfigürasyonu incelemek - mümkünl
 • Mevcut olan herhangi bir konfigürasyonu. işletme
  otomasyonunun gerçek ihtiyaçları için, ek olarak tasarlamak -
 • mümkün!
 •  İşletmede, kullanıcılar tarafından gerçek hesap tutmak -
 • mümkün değill
Eğitim sürüm kısıtlamaları:
 • Eklenebilen veri miktarı kısıtlıdır;
 • En fazla 2000 tane hesap planı eklenebilir,
 • Genel nesne listelerine en fazla 2000 tane nesne eklenebilir,
 • Nesne tablo alanlarına en fazla 1000 tane satır eklenebilir,
 • En fazla 2000 tane kayıt kümesi eklenebilir.
 • İstemci-sunucu biçiminde çalışma desteklenmez,
 • Dağıtımlı veri tabanı ile çalışma desteklenmez,
 • COM-bağlantısı desteklenmez,
 • Kullanıcılar için işletim sistemi doğrulaması ve şifre kullanımı desteklenmez,
 • Tablo evraklarının yazdırılması ve kaydedilmesi, sadece Tasarımcı (Designer) ortamında yapılabilmektedir,
 • 1C:İşletme (1C:Enterprise) ortamında tablo evrakının birden fazla hücre içeriğinin kopyalanması desteklenmez,
 • Eğitim sürümünün hız performansı, “1C:İşleteme 8.2” ticari sürümünün hız performansından daha düşüktür,
 • Konfigürasyon veri ambarı ile çalışma desteklenmez,
 • Eşzamanlı veri tabanı ile sadece bir kullanıcı çalışabilir.

AçıklamaDövizPerakende
1C:İşletme 8. Geliştirme paketiTL50
1C:İşletme 8. Görsel veritabanı geliştirme ortamı. (Basit eğitim seti). TL
30

 
Eğitim sürümü lokal olarak kullanılamamaktadır ve eğitim sürümü olduğundan ticari sürüme göre bazı kısıtlamalar içermektedir.Ticari sürümü en üst sürüm olarak düşünebiliriz.Eğitim sürümü kayıt sınırlama,tek makinada çalışabilme gibi bir takım sınırlamalar içermektedir.Ticari sürüm full bir paket olup bi çok kullanıcıya hizmet verebilir ve yanlızca anahtar olarak özel elektronik lisans keyleri ile çalışmaktadır, eğitim sürümleri için bunlara gerek yoktur.