1TÇ:Uygulamalar
   1C:İŞLETME'nin kullanıma hazır olan tüm uygulama çözümleri açık kaynak kodlu yazılımlar olup, programlamada ileri seviyede deneyime sahip olmayan uzmanlar tarafından kolay bir şekilde geliştirilebilir.
  • Statik çözümler sunan programlar, her geçen gün değişen iş dünyası ihtiyaçlarını yeterince karşılamamaktadır. 1C:İŞLETME, kullanıcılarına, iş dünyasının değişen koşullarına en hızlı adapte olma olanağını sunar.
  • Değişen sektör taleplerine bağlı olarak, çağdaş kullanıcı artık sabit olan bilgi otomasyon yazılımlarını kullanmayı istemez, kendi ihtiyaçlarına göre özel işlevlerin eklenmesini ister.

1TÇ Uygulamaları, 1TÇ Muhasebe, 1TÇ Ticaret Yönetimi, 1TÇ Stok ve Depo Yönetimi

1TÇ Bulut teknolojileri, 1TÇ Muhasebe, 1TÇ Ticaret, 1TÇ Stok takibi
  1TÇ:Ticaret Yönetimi + Genel Muhasebe


1C:İşletme 8, 1TÇ:Ticaret Yönetimi + Genel Muhasebe
Ön Muhasebe işlemleri;
Banka, Kasa, Çek, Senet, Cari Hesap, Stok, Barkod, Alım, Satış, Sipariş, Fatura, İrsaliye, Vergi, Demirbaş, Personel, Maaş, Masraflar, Yönetici Bilançosu, Kar raporları, v.s.

Genel Muhasebe işlemleri;
Beyannameler:
• KDV-1, KDV-2, Muhtasar Beyanname, Geçici Vergi Beyannamesi, Gelir vergisi beyannamesi, Kurumlar Vergi si Beyannamesi
• Ba / Bs formu
• E-Beyanname

Raporlama:
• Muavin Defteri
• Mizan, Yıllık, Aylık, Haftalık ve Dönemsel Mizan, Günlük Mizan / İki Tarih Arası Mizan
• Dövizli Mizan Tablosu
• Departmana (masraf merkezi) göre mizan
• Departmana (masraf merkezi) göre mali tablolar, bilanço
• UFRS

Teknolojik özellikler;

- WEB ve desktop çalışma biçimi
- MS SQL, Postgre SQL, IBM DB2, Oracle desteklenmesi
- Windows, Linux desteklenmesi
- Açık kaynak kodlu, geliştirilebilir
- Kullanıma hazır uygulama
Detaylı bilgiler ->


1TÇ:Ticaret Yönetimi + Muhasebe, genel muhasebe programı

 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi

_


  1C:İşletme 8, 1TÇ:Ticari KOBİ YönetimiYapılan işlemler;
Banka, Kasa, Çek, Senet, Cari Hesap, Stok, Barkod, Alım, Satış, Sipariş, Fatura, İrsaliye, Vergi, Demirbaş, Personel, Maaş, Masraflar, Yönetici Bilançosu, Kar raporları, v.s.

Teknolojik özellikler;
- WEB ve desktop çalışma biçimi
- MS SQL, Postgre SQL, IBM DB2, Oracle desteklenmesi
- Windows, Linux desteklenmesi
- Açık kaynak kodlu, geliştirilebilir
- Kullanıma hazır uygulama

Detaylı bilgiler ->


1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi, ön muhasebe programı
  1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi (Base) Tek kullanıcı seti
1C:İşletme 8, 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi (Basit)
Yapılan işlemler;
Banka, Kasa, Çek, Senet, Cari Hesap, Stok, Barkod, Alım, Satış, Sipariş, Fatura, İrsaliye, Vergi, Demirbaş, Personel, Maaş, Masraflar, Yönetici Bilançosu, Kar raporları, v.s.
Detaylı bilgiler ->


  1TÇ:Fatura (Base) Tek kullanıcı seti
1C:İşletme 8, 1TÇ:Fatura (Basit)
Yapılan işlemler;
Banka, Kasa, Çek, Senet, Cari Hesap, Stok, Barkod, Alım, Satış, Sipariş, Fatura, İrsaliye.
Detaylı bilgiler ->
 

 1C:Enterprise 8. Ticaret Yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe)1C:İşletme 8, 1C:Enterprise 8. Ticaret Yönetimi (BDT şubesi. Rusça, Türkçe)
"1С:Enterprise 8. Ticaret Yönetimi (BDT şubesi. Türkçe, Rusça)" yazılımı ile otomasyonu uygulanan konular aşağıdaki şemada olduğu gibi belirtilebilir.
Bu yazılım, ticari faaliyetin aşağıdaki konularını otomasyonunu sağlar:
  • müşteri ilişkileri yönetimi;
  • satışlar yönetimi (toptan, perakende, konsinye, Fatura);
  • fiyat analizi ve fiyat politikası yönetimi;
  • stok yönetimi;
  • finansal yönetim;
  • ticari masraf kaydının tutulması;
Not: BDT finansal standartlara uyumlu
Detaylı bilgiler ->


1C Perakende 8


1C:İşletme 8, 1C Perakende 8 
“1C:Perakende 8” POS yazılım ürünü, mağazaların ve diğer perakende satış noktalarının ticari işlemlerinin otomasyonu için tasarlanmıştır. “1C:Perakende 8” POS sistemi yardımıyla perakende satış noktaları tek ticari ağa bağlanabilir.
Detaylı bilgiler ->1C:Doküman Yönetimi 8
1C:İşletme 8, 1C:Doküman Yönetimi 8
 
- personelin dokümanlarla çalışmasını düzenlemeye yarar, aynı zamanlı çalışma sürecinde işlemlerin kesişmesini ve sürüm kaybını önler;
- gerekli bilgiyi arama süresini ve toplu evrak veri işlemcisi toplam süresini kısaltır;
- çok sayıda tartışmalı soruları çözme ve kullanıcı çalışmasını düzenleme açısından hazır malzeme (projeler, belgeleme vb.) kalitesini arttırır.
Detaylı bilgiler ->
Eğitim Setleri


1C:İşletme 8. Geliştirme seti


 1C:İşletme 8. Geliştirme seti

1C:İşletme 8. Eğitim seti'nin kullanması
- Kendine Özel bir konfigürasyon geliştirmek - mümkün
- Mevcut olan herhangi bir konfigürasyonu incelemek - mümkün
- Mevcut olan herhangi bir konfigürasyonu. işletme
otomasyonunun gerçek ihtiyaçları için, ek olarak tasarlamak -


mümkün!


- İşletmede, kullanıcılar tarafından gerçek hesap tutmak -


mümkün değill
Detaylı bilgiler ->1C:İşletme 8. Görsel veritabanı geliştirme ortamı. (Basit eğitim seti).

1C:İşletme 8. Görsel veritabanı geliştirme ortamı. (Basit eğitim seti).1C:İşletme 8, 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi (eğitim) CD+Kitap

1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi (eğitim) CD+Kitap