TÜRKÇE “1C Enterprise 8: Ticaret Yönetimi”

“1C Enterprise 8: Ticaret Yönetimi” yazılım paketi 1TÇ şirketi tarafından bir Türk şirketi için uyarlanıp kullanıma sunulmuştur.

 

Şirketin ticari faaliyetlerini etkili bir şekilde yönetmek için kullanılan genel alt sistemler olan;

-        Ticaret yönetimi;

-        Sipariş yönetimi;

-        Satın almayı planlama;

-        İşletmeye bağlı kişilerle yapılan hesaplaşmalar;

-        Depo yönetimi; 

-        Alınan siparişlerin maliyetini hesaplama;

-        Fiyat oluşturma;

-        İşletme faaliyetinin mali analizi;

-        İhracat ve ithalat işlemleri kaydı; 

-        Müşteri ilişkilerini yönetme

gibi bölümlerin yanı sıra, geliştirilen yazılım paketi fonksiyonları, müşterinin talepleri doğrultusunda aşağıdaki gibi genişletilmiştir:

 • Türkçe konuşan personelin kullanımı için yazılımın arayüzü Türkçe olarak tasarlanmıştır;
 • Yurtdışından gelen mallara ilişkin ayrı kayıt tutma imkanı sağlanmıştır;
 • Yurtdışından konteyner ile getirilecek mal için, değişik tarifelere göre kargo ve gümrük masrafları otomatik olarak hesaplanmaktadır;
 • Malların nihai maliyetlerinin hesaplanmasında kargo ve gümrük masrafları hesaba katılmaktadır;
 • Müşterinin ihtiyacı olan “fiyat oluşturma mekanizması” geliştirilmiştir; 
 • Maksimum indirim ile verilebilecek minimum fiyatın hesaplanması ve kontrol altında tutulması sağlanmıştır;
 • Verilen süreler içerisinde fiyatların oluşmasında etkili olan faktörleri analiz etme imkanı sağlanmıştır;
 • Fiyatların seviyesinde meydana gelen dalgalanmaları yüzde bazında kontrol etme imkanı sağlanmıştır;
 • Şirketin mali durumu kurucular tarafından anında kontrol edilebilecek hale getirilmiştir;
 • Şirketin hesaplarında ve kasalarında bulunan para miktarlarının gerçek zamanlı olarak kurucular tarafından kontrol edilmesi sağlanmıştır;
 • Şirketin malvarlığı bazında maddi değerini anında hesaplayan ve kurucuların hisselerine göre herkesin payına düşen değeri gösteren sistem geliştirilmiştir;
 • Şirketin esas faaliyetleri hakkında bilgi kısa mesaj ile kurucuların cep telefonlarına otomatik olarak iletilmektedir;
 • Belirli işlemler ve olaylar meydana geldiğinde (örneğin; geçmiş tarihli bir evrak düzenlendiğinde, iade faturası düzenlendiğinde, fiyat değiştirildiğinde) şirket müdürü otomatik olarak bilgilendirilmektedir;
 • Şirketin tüm harcamaları bu sistemde belirtilmektedir (personel maaşı dahil);
 • Satış temsilcilerinin aldığı primler otomatik olarak hesaplanır ve kayıt altında tutulur;
 • Satış yapılması yasaklanmış müşterilerin “kara listesi” tutulur;
 • Farklı kullanıcılara farklı haklar tanınmaktadır (yatırımcı, baş veznedar, kasiyer, baş operatör, operatör).

Halen bu bilgi işleme sistemi 25 kullanıcının aynı anda kullanımı için ayarlanmıştır: genel müdür, ticari müdür, depo müdürü, satın alma müdürü, menajerler, kasiyer, muhasebeciler ve depo çalışanları).

Bu yeni yazılım paketi şirketin mal tedavülünü ciddi bir şekilde hızlandırmaya ve arttırmaya yardımcı olmuştur. Bu yazılım paketini kullanmaya başladıktan sonra elde edilen en önemli sonuçlar arasında şirket yöneticileri özellikle aşağıdakileri belirtmektedir;

-        depo kayıtları gerçek rakamları yansıtmaya başlamış;

-        mal satış fiyatlarını hesaplamak çok daha kolaylaşmış;

-        müşterilere daha hızlı hizmet verilebilmektedir;

-        piyasadaki arz ve talep durumu anında tespit edilip gerekli adımlar alınabilmektedir;

satış elemanlarının çalışmaları satış hacmi ile kârlılık açısından çok kolay kontrol edilebilmektedir.