Uygulama mekanizmaları

3. Uygulama Mekanizmaları

  • 1C:ENTERPRISE 8 (1C:İŞLETME 8) sistemi, çeşitli ekonomik fonksiyonlara sahiptir.
  • Bunlardan bazıları;
  • Sanayi ve ticari işletmelerin otomasyonu, devletçe finanse edilen kurumlar ve mali kuruluşların otomasyonu, hizmet sektörü işletmelerinin otomasyonu vs.,
  • İşletmenin operasyonel yönetiminin desteklenmesi,
  • Organizasyonel ve ticari faaliyetin otomasyonu,
  • Farklı ayarlar kullanarak birden fazla muhasebe hesap planı ve resmi raporların oluşturulması,
  • Genel yönetim hesaplarının tutulması ve analitik raporlamanın gerçekleştirilmesi için geniş imkânların sağlanması. Birden fazla para birimi ile uygulama yapılmasının desteklenmesi,
  • Planlama, bütçe hazırlama ve finansal analiz uygulamalarının gerçekleştirilmesi,
  • Maaş hesaplamalarının yapılması ve personel yönetimi,
  • CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması ve Yönetimi), HRM (İnsan Kaynakları) ve diğer uygulama alanları.