Geliştirme araçları

16. Geliştirme Araçları (1C ENTERPRISE 8)

  • 1C:İşletme 8 (1C:ENTERPRISE 8 ) sete dahil olan Tasarımcı (Bütünleşik görsel veri tabanı geliştirme ortamı), kullanıma hazır olan uygulamaları geliştirme ve değiştirmeye imkan sağlar:
  • Etkili geliştirme araç ve sihirbazları,
  • Verilerin hiyerarşik yapısının desteklenmesi,
  • Çok boyutlu verilerin (veri kübü) kaydedilme ve işlenmesi için evrensel araçların kullanılması,
  • Farklı periyodik değerlerin, sınırsız sayıda değişim tarihlerinin tutulması (Döviz kuru değişim tarihleri, fiyat geçmişi),
  • Muhasebe ve genel yönetim hesap araçları,
  • Karmaşık, periyodik ve değişken bilgilerin otomasyonunun sağlanması,
  • 1C:ENTERPRISE 8 iç programlama dili sayesinde objelerin çalışma mantığının belirlenebilmesi,
  • Sorgu sihirbazının, ekonomik bilgilerin çok güçlü sorgu mekanizmaları ile işlenmesini sağlaması,
  • Sistemde hata ayıklama ve programın aktif kullanım hız analiz araçları,
  • Programın aynı anda, birden fazla kullanıcı tarafından geliştirilebilmesi ve yapılan her değişikliğin tarihinin saklanabilmesi.