Ekonomik ve analitik raporlama

12. Ekonomik ve Analitik Raporlama

  • Güçlü araçlar raporlar ve matbu formlar oluşturmaya yarar. Görsel çalışma ve form hazırlamak için geniş olanaklar tanımaktadır:
  • Hiyerarşik, çok boyutlu ve çapraz raporların hazırlanması,
  • Kullanıcının yapacağı ayarlarla tüm raporların istenilen biçimde oluşturulabilmesi,
  • Ekonomik bilgilerin grafik şeklinde gösterilmesi için çeşitli diyagramların hazırlanması,
  • Raporlarda çeşitli ve ayrıntılı veri düzeneklerinin sağlanabilmesi,
  • İhtiyaç dahilinde raporlardaki verilerin filtrelenmesi.