Bilgi alış-verişi

9. Bilgi Alış-Verişi

   “1C:İşletme 8 (1C ENTERPRISE 8)” teknolojik platformunda gerçekleştirilmiş bilgi alış-veriş mekanizmaları; “1C:İşletme 8”  veritabanı temelinde veya başka bilişim sistemlerinin katılımıyla da geniş alanlara yayılmış bilişim sistemleri kurmaya olanak verir.

   Örneğin; şirketin merkez ofisi, şubeleri ve depolarının çalışmaları tek bir veritabanı temelinde organize edilebilir veya “1C:İşletme 8 (1C ENTERPRISE 8)” sistemi mevcut Oracle veritabanı ile birlikte kullanılabilir.