Arabirim mekanizmaları

4. Arabirim Mekanizmaları

  • Arayüzünün çağdaş dizaynı, programı yeni kullanmaya başlayanların kolayca öğrenmelerini, tecrübeli kullanıcıların da çok hızlı bir şekilde çalışmalarını sağlar.
  • “Satır başı giriş” fonksiyonu ve klavyenin etkili kullanımı sayesinde kapsamlı bilgilerin girilmesi ciddi ölçüde hızlandırılmıştır,
  • Uzun listelerle yapılan çalışmalar için kullanışlı yönetim araçları bulunmaktadır. Bu sayede daha kısa zamanda istenilen bilgilere ulaşılmaktadır,
  • Sütunun görünüm ve sıralama yönetimi, filtreleme ve sıralama ayarları kolay ve hızlıca yapılabilir.