Dosya biçimli çalışma ozellikleri

Sistemin Çalışma Biçimleri (System Operation Varients)

1C:İşletme sistemi iki şekilde veritabanı çalışma biçimini desteklemektedir: dosya biçimli çalışma ve istemci-sunucu biçimli çalışma. İki çalışma biçiminde de uygulama ile çalışma mantığı aynıdır.

• Dosya biçimli çalışma biçimi

Dosya biçimli çalışma yerel ağ üzerinden bir veya birkaç (1-3) kullanıcıların çalışması için tasarlanmıştır. Bu çalışma biçiminde tüm veriler tek dosya içerisinde kaydedilmektedir.

• İstemci-sunucu biçimli çalışma biçimi

İstemci-sunucu biçimli çalışma şeması –grup halinde çalışanlar ve orta ve büyük boy işletmeler için tasarlanmıştır. Bu çalışma şekli üç-seviyeli «istemci-sunucu» çalışma mimarisine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu seçenekte sistemde girilmiş olan bütün bilgileri desteklernen veritabanlarında (Postgre SQL, IBM DB2, SQL Server, Oracle) kaydedilecektir. Kullanıcıların bu veritabanları üzerinde çalışabilme imkanını 1C:İşletme Sunucu kümesi sağlamaktadır.

Dosya biçimli çalışma:

1C:İşletme sisteminin çalışma biçimlerinden biridir. Dosya biçimli çalışma yerel ağ üzerinden bir veya birkaç kullanıcıların çalışması için tasarlanmıştır.

Bu çalışma biçiminde uygulamada girilmiş olan bütün bilgiler (konfigürasyon, veritabanı verileri, yönetim bilgileri vb.) tek dosya içerisinde kaydedilmektedir – dosya veritabanında.

Dosya biçimli çalışma sistemi kurma ve kullanıma başlama konusunda istemci-sunucu biçimli çalışmaya göre çok daha kolaydır ve ek yazılım kurulumuna ihtiyaç kalmamaktadır. İşletim sistemi ve 1C:İşletme sisteminin kurulu olması yeterlidir.

Dosya biçimli çalışma, veritabanı bütünlüğünü ve kolay yedekleme imkanını sağlamaktadır. Bu çalışma biçiminde işletim sistemi kullanıcılarının yanlışlıkla ilgili veritabanı dosyalarına veya yedeklerine hatalı müdahale yapma ihtimalleri mevcuttur. Örneğin, veritabanı dosyasını yanlışlıkla silmesi ve benzer durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlarda veritabanı bozukluğu veya verilerin kaybı kaçınılmaz olacaktır.

Dosya biçimli çalışmada basit mantıkla (kopyala / yapıştır) veritabanı dosyasını yedeklemek mümkündür.

Dosya biçimli çalışmada, 1C:İşletme sisteminde herhangi bir veritabanı açık iken, işletim sistemi kapatılırsa, veya farklı durumlardan dolayı (örneğin, yerel ağın kopması) 1C:İşletme sistemi zorunlu olarak kapatılırsa, veritabanı bozulma ihtimali mevcuttur. Dosya biçimli çalışmada 1C:İşletme sisteminde işlem-muamele (transaction) çalışma mantığı kullanılmaktadır. Bu çalışma mantığı yerel ağın veya bilgisayarın zorunlu kapatılma durumunda veritabanı bozulma riskini azaltmaktadır. Aynı durumu istemci-sunucu biçimli çalışma ile karşılaştırırsak, istemci-sunucu biçimli çalışma çok daha güvenli veritabanı güvenliğini sağlamaktadır. Çünkü istemci-sunucu biçimli çalışmada, verilerin kayıtlı kaldığı veritabanı istemci (kullanıcı) kısmındaki bilgisayarların veya yerel ağın çalışmasından bağımsızdır.

Dosya biçimli Veritabanı Yönetim Sistemi (File DBMS)

Dosya biçimli Veritabanı Yönetim Sistemi 1C:İşletme sistemin desteklediği veritabanı sistemlerinden biridir. Bu veritabanı yönetim sistemi 1C şirketi tarafından geliştirilmiştir ve 1C:İşletme sisteminin bir parçasıdır.

Dosya biçimli çalışma şeklinde bütün veriler tek dosya içerisinde kaydedilmektedir. Bu verileri kaydetme formatı 1C şirketi tarafından 1C:İşletme sistemindeki uygulama çözümleri için geliştirilmiştir.

Küçük boyutlu (100-300Mb) veritabanında tek kullanıcı veya birkaç (1-3) kullanıcının performanslı bir şekilde çalışabilmesi için dosya biçimli çalışma sekli tasarlanmıştır. Tasarlanan format bazı belirli ihtiyaçları karşılaması gerekirdi: verimlilik, UNICODE desteklemesi, bütün veritabanını tek dosyada tutabilme imkanı. Bu format ek yazılım kurulumunu gerektirmemeliydi.

Örneğin, veritabanı kolay bir şekilde dizüstü bilgisayarına geçirilebilinmeliydi veya depodaki bilgisayarda kolay bir şekilde yedek alınabilinmeliydi. Ve bundan başka da veritabanı çalışma mantığı istemci-sunucu biçimli çalışmada değişmemeliydi.

Diğer tedarikçilerin ürünleri araştırılarak analiz edildikten sonra, kendi formatını destekleyen bağımsız “mekanizma” oluşturma kararı alınmıştır.


İstemci-sunucu biçimli çalışma (Client-Server Operation Variant)

İstemci-sunucu biçimli çalışma 1C:İşletme sisteminin çalışma biçimlerinden biridir

İstemci-sunucu biçimli çalışma grup halinde ve işletmelerde kullanım için tasarlanmıştır. Bu çalışma şekli üç-seviyeli «istemci-sunucu» mimarisi mantığına göre tasarlanmıştır.


Farklı Veritabanları ile çalışma özellikleri

Dosya biçimli veritabanı

Veritabanı dosyası (.1CD) kendi içerisinde iç dosya olarak tabir edebileceğimiz birkaç iç dosyadan oluşmaktadır. Her bir veritabanı tablosu dört iç dosyaya karşılık gelmektedir:

• Tablo açıklama dosyası – bu dosyada tablonun açıklaması saklanmaktadır.

• Veri kaydetme dosyası – bu dosyada tablonun tüm verilerini kaydetmektedir. Sınırsız uzunluklu alanlardaki veriler hariçtir.

• Dizin dosyası – tablo için tanımlanan tüm dizinler yerleştirilmiştir. Eğer hiç bir dizinleme tanımlanmadıysa bu dosya boş olacaktır.

• Sınırsız uzunluklu değerlerin dosyası – bu dosyada sınırsız uzunluklu tanımlanan alanların değerleri tanımlanmaktadır.

Üst kısımda belirtilen iç dosyalardan hiç biri 4 GB büyüklüğünü aşmamalıdır.

Dizinde anahtar uzunluğu 1920 byte aşmamalıdır.