1C:İşletme Mobil

1C:İşletme 8. Mobil cihazlar uzantısı.


Bu yazılım 1C:İşletme 8’in kullanım alanını genişletmektedir. Ürün, 1C:İşletme 8’in veritabanı ile mobil cihazlarda (cep bilgisayarları, akıllı telefonlar, el terminalleri) ve 1C:İşletme 8’in veritabanına doğrudan erişimi olmayan kişisel bilgisayarlarda (notebook dahil) çalışılmasına olanak sağlar.

Bu ürünü kullanarak işletmeler belirli eleman gruplarına daha geniş bir hareket kabiliyetini sağlayabilir, yöneticilerin seyahatlerinde ve şirket dışı etkinliklerde güncel veri kullanmalarına imkân sağlanabilir.

1C:İşletme 8. Mobil cihaz uzantısı’nın mobil uygulamalar ve 1C:İşletme 8 veritabanı arasında veri alış-verişi yapılmasına olanak vermesi sayesinde, mobil kullanıcılar kendi mobil aygıtlarını kullanarak 1C:İşletme 8 veritabanındaki verileri inceleyebilmekle birlikte veri alış verişi gerçekleştirildikten sonra veritabanında yansıtılacak olan verileri de girebileceklerdir.

Böylece örneğin, müşteri ofisinde bulunan satış temsilcisi sipariş oluşturup, GPRS veya başka bir bağlantı yöntemi kullanarak, kendi ofisinde bulunan sunucu ile veri alış-verişinde bulunabilir. Sonuç olarak sipariş 1C:İşletme 8 veritabanına girer ve ofis çalışanları bu siparişi işleyebilirler.
 
1C Enterprise 8 Mobil


Ürünün kullanım alanları.

“1C:İşletme. Mobil cihaz uzantısı” aşağıdaki görevleri yerine getirebilir:
 • Mobil uygulama geliştirilmesi;
 • Mobil kullanıcıların taşınabilir bilgisayar kullanarak 1C:İşletme 8 veritabanıyla çalışması:
 • Birincil evraklar ve raporların doğrudan taşınabilir bilgisayardan yazdırılması;
 • Harici bileşenler kullanarak taşınabilir aygıtın gömme donanımı ile (mesela barkod okuyucusu) çalışma;
 • Mobil kullanıcının 1C:İşletme 8 veritabanıyla veri alış-verişi.
Belirtilen görevler, ürünün içerdiği çeşitli bileşenler yardımıyla, yerine getirilir:
 • Mobil uygulama tasarımcı;
 • Mobil uygulama çalıştırma platformu;
 • Mobil uygulama sunucusu.

Ayrıca “1C:İşletme. Mobil cihaz uzantısı”nın 1C:İşletme’nin özel bir harici bileşeni olan MAppExch (veri alış-verişi bileşeni) desteklemesi veri alış-verişinin mobil uygulama sunucusu kullanmaksızın gerçekleştirilmesini sağlar.
Daha ayrıntılı bilgi için Veri alış-verişi bileşeni bkz.
1C Enterprise 8 Mobil


Ürünün yapısı.


Ürün bileşenlerinin 1C:İşletme 8 veritabanıyla etkileşim şu şekilde gösterilebilir:

1C:İşletme mobil 1C:Enterprise mobile

Şemada da görüldüğü gibi, mobil uygulama tasarımcısı mobil uygulamayı oluşturmak için 1C:İşletme 8’in geçerli yapılandırmasındaki üstverileri kullanır.

Oluşturulan mobil uygulama 1C:İşletme’nin veritabanında saklanır. Saklama yöntemi uygulama geliştiricisi tarafından belirlenmektedir.

Verinin 1C:İşletme 8 veritabanından mobil uygulamaya aktarılması ve geri yüklemesi mobil uygulama sunucusu tarafından gerçekleştirilir. İhtiyaç duyulduğunda mobil uygulama sunucusu güncel mobil uygulamayı 1C:İşletme 8 veritabanından alır ve mobil uygulama çalıştırma platformuna aktarır.
1C Enterprise 8 Mobil


Mobil uygulama tasarımcısı


Mobil uygulama tasarımcısı kişisel bilgisayarda çalışır ve mobil uygulamaları geliştirmek için kullanılır. Mobil uygulama, varolan bir konfigürasyon üstverilerine göre oluşturulur bunun sırasında 1C:İşletme 8 tarafından desteklenen COM-bağlantı mekanizması kullanılmaktadır.

Aşağıda mobil uygulama tasarımcısının genel görünüm şekli gösterilmişti:
Üstveri objelerinin yapısı ve mobil uygulama objelerinin özellikleri tamamen 1C:İşletme 8’in geçerli konfigürasyonuna göre belirlenir, yani mobil uygulamaya herhangi bir yeni obje eklenmez ve herhangi bir objenin özelliklerini değiştirme olanağı yoktur.

Ancak, genelde hedeflenen sonuca ulaşmak için tüm üstveri objelerinin ve bunların tüm özelliklerinin kullanılması gerekmediği için, mobil uygulama geliştiricisi bunların sadece ihtiyaç duyduklarını belirleyebilir (aşağıdaki şekline bkz). Geri kalan objeler ve özellikler uygulamaya dahil edilmeyecektir.

Mobil uygulamalarda aşağıdaki meta veri objelerinin kullanımı desteklenir:
 • Sabit değerler;
 • Kart listeleri;
 • Evraklar;
 • Bilgi kayıt tabloları;
 • Sayımlar.

Mobil uygulamanın geliştirilmesi, kullanıcının çalıştığı formların ve verileri işleme algoritmalarının oluşturulmasından ibarettir. Bu amaçla mobil uygulama tasarımcısı form yapılandırıcısı, kaynak kod modülü yazılabilecek metin yapılandırıcısı gibi teknik araçları içerir.

Uygulamadaki formlar mobil aygıtların ekran çözünürlüğüne göre tasarlanabilir.
1C Enterprise 8 Mobil


Mobil uygulama çalıştırma platformu


Mobil uygulama çalıştırma platformu, adından da anlaşıldığı gibi, mobil uygulama tasarımcısı yardımıyla geliştirilen mobil uygulamaların çalışmasını sağlar. Söz konusu “1C:İşletme 8. Mobil cihaz uzantısı” dağıtım paketinde platformun iki farklı versiyonunu bulunmaktadır:
 • Cep bilgisayarları ve akıllı telefonlar için;
 • Masaüstü ve taşınabilir bilgisayarlar için.
Mobil uygulamaların arayüzü 1C:İşletme 8’in arayüzüne benzediği için, 1C:İşletme 8 ortamında tecrübesi olan kullanıcılar tarafından kolayca ve hızlı bir şekilde öğrenilebilir. Aşağıdaki şekillerde mobil uygulamanın şekli gösterilmiştir:

Mobil uygulama platformu, 1C:İşletme 8 veritabanıyla olan veri alış-verişini mobil uygulama sunucusu aracılıyla gerçekleştirmektedir.
Kullanıcı açısından genel çalışma şeması aşağıdaki gigbidir:
 • 1C:İşletme’den veri alınır;
 • Mobil cihaz veya bilgisayarda alınan veri üzerinde işlem yapılır;
 • Veri 1C:İşletme veritabanına gönderilir.
1C Enterprise 8 Mobil


Mobil uygulama sunucusu


Mobil uygulama sunucusu kişisel bilgisayarda çalışır. 1C:İşletme 8 veritabanı ve mobil uygulama arasındaki veri alış-verişini sağlar. Veritabanındaki verinin okunması/kaydedilmesi COM-bağlantısı aracılığıyla gerçekleşir.


Mobil uygulama platformu sunucuya GPRS, BlueTooth, WiFi, IRD A, ActiveSync aracılığıyla bağlanabilir.
Bir 1C:İşletme 8 veritabanıyla aynı anda birden fazla mobil uygulama sunucusu çalışabilir. Bu yaklaşım, sunucu performans yükleme dağıtmasına ve büyük ölçekli şirketle şartlarında erişim noktalarını daha uygun bir şekilde ayarlanmasına olanak verir.
Sunucu ve istemci uygulamalar arasındaki veri alış-verişinde aktarılan paket sıkıştırılarak aktarılırböylece transfer edilen veri hacmi azalır.

Veri alış-veriş bileşeni

MAppExch veri alış-veriş bileşeni ürünün dağıtım paketine dahildir ve 1C:İşletme 8 için bir harici bileşendir. Bu bileşen sayesinde, mobil uygulama ve 1C:İşletme 8 veritabanı arasındaki veri alış-verişi, mobil uygulama sunucusu kullanmaksızın ayarlanabilir. Veri alış-verişi bu bileşen aracılığıyla yapıldığında, mobil uygulama sunusu yöntemi uygulandığında kullanılan tüm bağlantı biçimleri kullanılabilir.

Veri alış-verişini her zaman istemci (mobil uygulama) tarafından başlatılan mobil uygulama sunucusundan farklı olarak, veri alış-veriş bileşeni kullanıldığında alış-veriş hem istemci hem de 1C:İşletme tarafından başlatılabilir. Bileşen çok kullanıcılı (aynı anda birden fazla istemci ile veri alış veriş) çalışmayı desteklemez.

Veri alış-veriş bileşeninin ayrıntılı açıklaması ürün paketinde dahildir.
1C Enterprise 8 Mobil


Evrak tabloları ile çalışma, yazdırmaTablo evrakı, birincil evrakları ve farklı raporları da dahil, çeşitli bilgiyi görsel şeklinde yansıtmak için kullanılmaktadır. Tablo evrakı mobil cihaz ekranında gösterilebilir ve direkt mobil cihazından yazdırmaya gönderilebilir. Tablo evrak yazdırması aşağıdaki bağlantı biçimlerini destekleyen yazıcıları ile yapılabilir:
 • TCP/IP (WiFi,GPRS);
 • BlueTooth;
 • IRDA
 • COM-port
Bunun yanı sıra yazdırma print-server kullanarak yapılabilmektedir.
Yazıcıya yazdırma PCL komutları kullanarak ayarlanmıştır ve belli bir yazıcı modeline bağlı değildir. Kaynak kodu tablo evrakı ve yazdırma ile çalışmak için gerekli metotları içermektedir.
1C Enterprise 8 Mobil


Dış bileşen geliştirme ve kullanma teknolojisi


“1C:İşletme 8. Mobil cihaz uzantısı” dış bileşen desteği mevcuttur. Ürün dağıtım setinde “1C:İşletme 8. Mobil cihaz uzantısı” için dış bileşen geliştirme ve kullanma teknoloji açıklaması ve Symbol mobil cihazlarında bömme barkod okuyucu çalışmasını sağlayan dış bileşen örneğini içerir.

1C:İşletme mobil 1C:Enterprise mobile
Dış bileşen kullanımı ciddi bir ölçüde sistem işlevselliğini genişletebilir ve uygulama geliştiricisine uygulama görevlerini çözmek için ekstra araçları kullanma imkanı verir.
1C Enterprise 8 Mobil


Ürün içeriği ve sistem gereksinimleri


1C:İşletme 8. Mobil cihaz uzantısı ürününe aşağıdakilerden ibarettir:
 • Mobil cihaz tasarımcısı;
 • Mobil cihazlarda mobil uygulama çalıştırma platformu;
 • Kişisel bilgisayar ve notbook’larda mobil uygulama çalıştırma platformu;
 • Mobil uygulama sunucusu;
 • Örnek mobil uygulaması ve mobil uygulama ile çalışan örnek 1C:İşletme 8 veritabanı.
Mobil uygulama tasarımcısı ve sunucusu için sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
 • Microsoft Windows 2000 ve üzeri işletim sistemi;
 • 8.0.11 sürüm ve üzeri 1C:İşletme 8.
Mobil uygulama çalıştırma platformu için bireysel ve dizüstü bilgisayarlar için Microsoft Windows 2000 ve üzeri işletim sistemi gerekir.

Mobil uygulama çalıştırma platformu için mobil cihazlarda ve akıllı telefonlarda işletim sistemi olarak Pocket PC 2003, Windows Mobile 5.0 veya Windows C.E. 4.0 ve üzeri gerekmektedir.Donanım gereksinimleri

 • İntel ARM 200 MHz ve üzeri işlemci;
 • 64 Mb ve üzeri Ram;
 • Dokunmatik ekran kalemi.
Ürün içindeki tüm program bileşenleri Rusça ve İngilizce arayüzüne sahiptir.Ürün öğrenimi


Yazılım ürün dağıtım paketinde, örnek mobil uygulaması mevcuttur. Bu örnek uygulamayı inceleyerek yazılım uzmanları uygulamanın çalışma detayları daha kolay leşfeder. Bu uygulama 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi üzerinde geliştirilmiş olup, “1C:İşletme 8. Mobil cihaz uzantısı” kullanarak geliştirilmiş olan satış elemanı için basit çözüm olmaktadır.

1C:İşletme 8 ortamında geliştirme deneyimlerine sahip olan yazılım uzmanlar için mobil uygulama geliştirmesi zorluk çıkartmaması gerekir.

Tekrar ürün etkinleştirme


Lisans etkinleştirilmiş olan mobil cihaz bozulduğu veya kaybedildiği durumlarda, “1C:İşletme 8. Mobil cihaz uzantısı”’yı tekrar etkinleştirmek mümkündür.
&luuml;rün tekrar etkinleştirmesi, tekrar lisans etkinleştirme standart prosedürüne göre yapılabilmektedir.