1C İşletme 8.3.3 yenilikleri

1C:İŞLETME PLATFORMU 8.3.3

8.3 Sürümündeki yenilikler (8.3.1, 8.3.2 ve 8.3.3)

Değişiklik listesi

• Bulut sistemi özellikleri geliştirildi ve servis modundaki çalışma kalitesi arttırıldı.
• Linux için müşteri uygulamaları
• 1C:İşleteme 8’in mobil platformu
• Arayüzün, veri girişinin ve bilgiler görünümünün geliştirilmesi
• Web-istemci çalışmasının geliştirilmesi
• Kullanılabilirlik
• Dış veri kaynaklar mekanizmanın revizyonu
• Karmaşık analitik raporların geliştirilmesi
• Otomatikleştirilmiş test etme
• Geliştirici için yeni araçlar
• Dosya biçimli veri tabanları ile çalışma mekanizmasının işlemesi
• Arka plan işlerin dosya biçimindeki çalışması
• Diğer değişiklikler
• Uluslararası özellikleri geliştirme
• Optimizasyon
• Tüm değişikliklerin listesi

Bulut sistemi özellikleri geliştirildi ve servis modundaki çalışma kalitesi arttırıldı

Sunucular kümesinin gelişimi


Sunucular kümsi yeni yük dengeleme mimarisi:
  • Kümenin bulunduğu bilgisayarlarının (çalışan sunucuların) içeriği yönetici trafından belirleniyor;
  • "Gereksinimlerini" belirleyebilir: ne tür hızmetlerin ve veri tabanları ile bağlantıların, hangi sunucusu ile çalışması gerektiğini;
  • Küme yöneticileri ve çalışma süreçleri önceden atanmış “gereksinimlere” dayanarak otomatik olarak çalıştırılır;
  • Çalışan sunucuların “gereksinimleri” etkileşimli olarak atanılabilir- küme yönetimi bölümünden, veya yazılım üzerinden kaynak kodu kullanarak.

Aynı anda çalışan sunucuların bir küme olarak hata toleransı düzeyini ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir çökme durumu kullanıcıların çalışmasını etkilemez. Yedekleme hizmetleri belirtilen miktar için otomatik olarak çalıştırılır. Akitf sunucunun yedeklenmesi gerçek zaman modunda yapılabilir.

Yük sunucuları arasında otomatik olarak dağıtılır. Güncellenme Zamanı performans analizi mevcuttur. Sunucuları üzerindeki yükü veritabanları sayısını sınırlayarak el ile ayarlayabilirsiniz. Belirli bir sunucuda çalışan işlemler devam ettirilebilir.

Kullaılan bellek miktarını kısıtlama olanağı sunuldu. Tüm işlemler tarafından kullanılan bellek miktarını sınırlamak ve ayrıca iş akışı tek bir çağrı olarak tüketilen bellek sınırı. Bu kullanıcıların dikkatsiz eylemlerine karşı küme sunucuların kararlılığını geliştirir.

Küme içeriğinde iki yeni hızmet uygulandı:

  • Lisanslama hızmeti; 1C:İşletme sunucusunun kullanımı ve istemci uygulamasının başlatılması için yazılım lisanları mevcuttur. Lisanslamada ayrı bir hizmetin olması sayesinde, Ayrı bir lisans hizmeti olması kolayca parametreleri dinamik değişiklikler ile sanal sunucular üzerinde yapılandırmanızı sağlar.
  • Oturumların dışarıdan yönetim hızmeti; Veritabanına bağlanma kullanıcı sayısını sınırlamanızı sağlar. Oturumun açılışı ve kapanışı sırasında dış sisteme oturumun onaylatılması veya reddedilmek üzere uyarı gönderir. Dış sistem ile etkileşim belirli bir dizi yönteme sahip olan web-servisi aracılığıyla gerçekleşir.

Hataya karşı dayanıklılığın arttırılması ve kümedeki yük dağılımın geliştirilmesi

Mevcut olan hataya karşı dayanıklılık mekanizmaları ile kümedeki yük dağılım mekanizma çalışmasını geliştirmeye yönelik birçok değişiklikler yapılmıştır.:

 • Artık arıza veya gereksinim, değişikliği yapıldığında kümenin diğer yöneticisine hizmetin kendisinin yanı sıra hizmetlerin durumları da yansıtılıyor. Bununla beraber hata/değişiklik yapılan yöneticide hizmet sonlandırılır
 • Durumları yedeklenen hizmetler arasına nesne kilitleme hizmeti, numaralandırma hızmeti ve arka plan yapılandırma hizmeti eklenmiştir;
 • Tek bir somut sunucuda birkaç sunucu bulunduğu küme mevcuttur. Oturum bilgilerin saklama düzeni bu tür kümedeki erişim sorunları oluşmayacak şeklinde değiştirilmiştir. Aynı zamanda bu değişiklik sayesinde oturum bilgileri hizmetinin taşıma sırasında oluşabilecek sorunları ortadan kaldırmak mümkündür
 • Bellek tasarrufu modu- yeni bir bağlantı için seçilmesi gereken uygun çalışma sürecini seçmek için oluşturulan algortimadır. Bu mod da en çok boş RAM’a sahip olan sunucuda çalıştırılan ve zaten veri tabanı ile bağlantıları olan çalışma süreci seçilir;
 • Öncelik- atama/görev gereksinimin uygulanan yeni özelliği. Bu özellik orijinal gereksim türü birkaç sunucu için aynı ise analize edilir;
 • Eksik kayıtlar için küme kayıt defteri koruması uygulandı. Bunun sayesinde sistem kayıtların güvenirliliği arttırıldı;
 • Kullanılabilir verimliliği belirleme algoritması, işlemci kullanım seviyesini ve onu bekleyen akış sayısını da hesaba katacak şekilde değiştirilmiştir.
 • Oturum oluşturma işlemi en iyi duruma getirildi. Bu gelişme bir çok istemcinin aynı anda veya birçok oturumu olan tek bir istemcinin kümeye bağlandığı sırada görülebilir.

Güvenlik profilleri

1C:İşletme uygulama çözümlerini kullanıma hizmetlerini Internet üzerinden gerçekleştiren kişi diğer sağlayıcılar tarafından geliştirilmiş uygulama çözümlerinin ne kadar güvenilir olduklarını bilemez. Buna rağmen bu kişi bu tür hizmet çerçevesinde olan diğer uygulama çözümleri de dahil bütün sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamalıdır.

Buna yönelik sunucular kümesinde güvenlik profilleri uygunanmıştır. Bu profiller uygulama çözümünün, sunucu kümesinin ve bütün sistemin çalışmasında potansiyel tehlike olabilecek işlemlerin gerçekleştirmesini engellerler. Bu işlemlerden bazıları:

 • Sunucunun dosya sistemine başvurması;
 • COM nesnelerin başlatılması;
 • 1C:İşletmenin dış bileşenlerin kullanılması;
 • Harici uygulama ve raporların başlatılması;
 • Sunucuda kurulu olan uygulamaların başlatılması;
 • Internet kaynaklarına başvurulması;

Güvenli internet bağlantıları için destek


SSL güvenli bağlantının ve tüm Internet’i gerektiren platform mekanizmaların sertifikalrarının desteği gerçekleşmiş:
 • İnce istemci (Windows için olduğu gibi Linux için de);
 • 1C:İşletme Web-hizmetleri;
 • FTP ile HTTP protokollerine göre çalışan kaynak kodun nesneleri;
 • Internet-postası.
İşletim sistemin standart deposunda veya dosyadaki sertifikalar kullanılabilir. Sertifikaların kullanımını komut satırı üzerinden veya veri taban başlatılmasının parametreler kutusunda ayarlanabilir.

Dış bileşen ve eklentilerin desteği

Google Chrome ile Safari tarayıcılarında dosyalar ve şifreleme ile çalışma için harici bileşen ve uzantılar desteklenir.

Arka plan modundaki veri tabanın yapılandırılması

Uygulamalı çözümde bir kural olarak, operasyon sırasında değişiklikler yapılmaktadır. Bu değişiklikler veritabanının yapısını etkiler. Bu durumda, yapılandırmanın güncelleştirildiği bilgi tabanında yeniden yapılanma olacaktır.

Yeniden yapılandırma döneminde kullanıcıların program ile çalışması mümkün değildir. Bu durum özel kullanım modunda gerçekleştirilir. Karmaşık yapılı ve büyük veri tabanlı uygulama çözümlerinde bu çok zaman alabilir.

Daha önce özel erişim modunda yeniden yapılanma, işlem süresince süreklilik gerektiriyordu. Bu kesilirse, bir sonraki sefer her şeye yeniden başlamak zorunda kalınıyordu.

Artık yapılandırma sırasındaki değişikliklerin büyük kısmı, kullanıcıların çalışmaları kesilmeden, arka plan biçiminde yapılıyor. Özel erişim modu hala gereklidir, ama sadece yapılandırmanın kısa son aşamasında.

Arka plan biçimli yapılandırma sadece sistemin istemci-sunucu seçeneğinde çalışır. Inter aktif olarak, Tasarımcı biçiminde veya komut satırından başlatılabilir. Arka plan yapılandırma sürecini geçici olarak durdurabilir, sonrasında da kaldığı “yerden” devam edebilirsiniz.

Linux için istemci uygulamaları

Eskiden kullanıcıların Linux işletim sisteminde çalışmaları web-istemcinin yardımıyla, Linux’un desteklediği internet tarayıcıların biri üzerinden mümkün oluyordu.

Şimdi ise Linux işletim sistemi için istemci uygulamaları oluşturuldu. Bunlar Windows işletim sistemi için olan uygulamalara yakınlardır:

 • Kullanıcıların yönetilen uygulama biçiminde çalışmaları sağlayan ince istemci;
 • Temel veya yönetilen uygulama biçiminde çalışmayı sağlayan kalın istemci;
 • Veri tabanın yönetilmesi ve konfigürasyonun değiştirilmesi için tasarımcı.

Bu iki istemci uygulamaları dosya ve istemci-sunuculu çalışma seçeneklerini de desteklerler. Onlar x86 olduğu gibi x86-64 yapısı için de uygulanabilir.

Bunun sayesinde Linux işletim sisteminde 1C:İşletme uygulamaların kullanıcıları dışında uygulamaların geliştiricileri ile veri taban yöneticileri de çalışabilirler.

1C:İşletme 8’in mobil platformu

Geliştirilen 1C:İşletme 8’in mobil platformu içerir:

 • Android ve iOS işletim sistemlerin yönetiminde çalışan kendi mobil platformu (dağıtım paketi);
 • 1C:İşletme 8 mobil uygulamaların yayını ile oluşturma teknolojisi.

Coğrafi konumlandırma için araçlar

Bir dizi nesneler oluşturuldu. Bunların sayesinde mobil cihaz konumu ile ona bağlı posta adresi tespit edilip görüntülenebilir. Artık aşağıdaki olanakları mevcuttur:

 • Coğrafi konumlandırma ulaşılabilinir servis sağlayıcıların tespiti ve her birinin hakkında bilgilerin alınması;
 • En doğru veya verimli servis sağlayıcının seçimi;
 • Geçek konumun belirlenmesi (boylam, enlem, deniz seviyesine göre yükseklik, hareket yönü, hız, tarih);
 • Süre veya önceki konum noktasından uzaklaşmaya göre konumun otomatik olarak yenilenme imkanı;
 • Konuma dayanarak adresi ve adrese göre konumu elde etmek;
 • Adresi haritada görüntüleme. Görüntülemek için iOS işletim sistemin sunduğu haritalar veya Goole Maps (android için) mobil haritaları kullanılır. Google Maps haritalarla mobil platformu “direkt” olarak çalışır; ayrı bir uygulama olarak kurulumu gerektirmez.

Multimedia olanakları

Fotoğraf, video ve audio çekimleri gerçekleştirme olanakları uygulanmış.

Arayüz, bilgilerin giriş ve görüntüleme gelişimi

Yeni “Taksi” arayüzü

Platform yeni arayüz Taksi’ye sahip oldu. İri yazı tipi ve çalışma alanı maksimize etmesi onun özelliklerindendir. Bunun dışında uygulama çözümleri ile çalışma için birçok yeni yaklaşımları uygular:

 • Uygulama çözümlerinin kolay kullanımı için gerekli fonksiyonlar çeşitli yardımcı panellere uygulanmıştır. Araçlar, Favoriler, Tarih, vs.;
 • Uygulama çözümünün geliştiricisi, bu panellerin görevlerine ve özelliklerine göre, konumlarını ve bir çeşit standart içeriklerini ayarlayabilir;
 • Kullanıcın kendisi, panelleri ekranın değişik bölgelerine taşıyarak, çalışma alanını tasarlayabilir;
 • Veri nesnelerinde (evraklar, kart liste öğeleri) olduğu gibi komutlar da favorilere eklenebilir;
 • Verilerde artık tam metin arama platformun standart bir fonksiyon olarak uygulanır;
 • Yeni arayüzde form navigasyonu paneli eskiden olduğu gibi çalışma alanın sol tarafında değil üstünde yer alır;
 • Formun değişik öğeleriyle ve formun bütün olarak dış görünümüyle alakalı birçok değişiklikler yapılmıştır;
 • Takvimin dış görünümü değiştirildi. Ay ve yıl seçimi artık çok kolaylaştırıldı.

1C İşletme 83, 1C Enterprise 83 Türkçe

Modal penceler olmadan çalışma

Modal pencerelerin kullanımı olmadan arayüz çalışma seçeneği geliştirilmiştir. Değişik tarayıcıların özelikleriyle ilgili bir dizi sorunlarını çözebilme imkanı yaratmıştır. Web-istemci bu tarayıcıların yönetiminde çalışır. Bu modun sayesinde artık:

 • Tarayıcılarda yeni pencereler açılmadığı için web-istemcinin verimliliği ve stabilizesini yükseltir;
 • 1C:İşletme açılır pencereleri artık kullanmadığı için çoğu durumlarda tarayıcının ek ayarına gerek kalmıyor;
 • Web-istemciyi kullanan her konfigürasyon, iPad ve diğer mobil cihazlarda çalışabilir.

Listeler ayarların geliştirilmesi

Listeler ayarları ile çalışma ciddi bir şekilde geliştirilmiş. Ayarlar daha sade görünüme sahip oldular; kullanımları kolaylaştırıldı ve görünümleri yakın derecede raporlar ayarlarına benzer oldu. Seçim yapıldığı koşulları otomatik olarak liste formunda görünür. Bunlar hepsi kullanıcıların listelerle çalışmalarını kolaylaştırır. Bunun dışında istisna olmadan, bütün liste ayarları otomatik olarak kaydedilir. Bu yeterli değil ise kullanıcı, anlaşılabilir uygun adları vererek ayarları el ile de kaydedebilir. Sonuç olarak, aynı liste için birkaç ayar seçenekleri kaydedilebilir.

Satıra göre girişin geliştirilmesi

Giriş alanına yeni güçlü bir mekanizma geliştirildi. Veri tabanındaki milyonlarca kayıt arasında hızlı bir şekilde arama yapabilir. Yeni mekanizma sayesinde aşağıdaki niteliksel olarak yeni olanakları sunar:

 • Arama yönteminin seçimi: satırın başında veya satırın herhangi bir yerinde;
 • Tan netin araması başlatma olanağı (büyük boyutlu verileri veya birkaç kelime aramasında faydalıdır);
 • Arka plan görev araması gerçekleştirme olanağı (aynı zamanda büyük boyutlu verilerde kullanışlıdır).

Giriş sırasında oluşturma düğmesi

Yeni veri öğelerinin eklemesi oldukça kolaylaştırıldı. Artık giriş alanın altındaki listede öğe seçenekleri sıralanmaktadır.

Web-istemcinin çalışma gelişimi

Tablo evraklarının paket baskısı

Baskı kutucuğu açılmadan birkaç tablo evraklarını basma imkanı geliştirilmiş. Bunun dışında,kopya sayısını hesaba katarak, paketteki bütün evrakları .pdf dosyasına kaydedilebilir.

Tarayıcının daha kullanışlı ayarı

Uygulama çözümü arayüzün tavsiye edilen çalışma biçimleri (Yer imlerinde veya modal pencereleri kullanmadan Taksi arayüzü) kullanıyorsa, tarayıcıda açılır pencerelerin engelleme kontrolüne gerek olmuyor ve gerçekleşmiyor. Bu, web-istemcinin kullanımını, özellikle ilk başlatılmasında, kolaylaştırır.

iPad’de çalışma

Web-istemcinin iPad’de çalışma seçeneğine bir dizi gelişmeler eklendi:

 • boyutu büyütme ve küçültme standart hareketleri desteklenildi;
 • kaydırılmayı gerektiren öğelerin tümünde kaydırma çubuğu mevcuttur;
 • Uygulama ile çalışmayı kolaylaştırmak için modal pencereleri kullanımı olmadan arayüz çalışma biçiminde Yer imleri desteklenir.
 • Çoklu pencerenin emülasyon biçimi artık desteklenmiyor;

Kullanılabilirlik

 • Tablo formunda gelişmiş gezinme ve düzenleme;
 • Global komut arayüzün komutlarına ve listelere gezinme linkleri uygulandı. Link üzerinden komuta geçiş o komutu yerine getirir, listeye geçiş ise liste formunu açar;
 • Verilerin yeni türü geliştirildi: Formatlanmış Satır’da metin/arka plan’ın rengi, yazı tipi ve hiperlink atanabilir. Formatlanmış satır form öznitelikleri olabilir ve yazı alanında görünebilir;
 • Giriş alanı için açılan listenin tasarımı geliştirildi;
 • Form öğeleri için ipuçları tasarımı geliştirildi;
  • öğelerin, doldurulmuş olmadığında, içinde görünen;
  • imleç getirildiğinde açılan;
  • her zaman öğenin yanında bulunan;
  • ayrı bir düğmeye basıldığında gözüken.
 • Formda bulunan grupları değişik arka plan rengiyle ayırabilirsiniz;
 • Web-istemcide tablo evrakının düzenlenmesi için olanakları oldukça genişletilmiş.

Dış veri kaynakları mekanizmasının revizyonu

 • Dış veri kaynakların fonksiyonelliği genişletilmiş. Artık uygulama çözümüne
 • Microsoft Analysis Services;
 • Oracle Essbase;
 • IBM InfoSphere Warehouse.
 • Dış kaynakların veriler karmaşık isteklerde kullanmak amacıyla geçici tablolara yerleştirilebilirler. Bunlardan:
 • Dış kaynağıyla bağlanıldığında işletim sistemin kimlik doğrulama’sı kullanılabilir;
 • MicrosoftSQLServer, PostgreSQL, IBMDB2 veya OracleDatabase veri tabanı olmayan dış kaynakları ile çalışma geliştirilmiştir;
 • 1C:İşletme veri taban nesneler linklerin olduğu gibi, artık dış kaynakların tablo nesnelerine linkleri de link arama sisteminde yer alırlar;
 • Hiyerarşik verileri içeren dış kaynakları ile çalışma sağlanır;
 • Dış kaynak verilerin görüntülenmesi için çılan formu için yazılımın yeniden tanımlanması geliştirildi;
 • Dış kaynaklar verilerin ayrılmasında yer alabilir ve ayırıcılar bileşimi olabilirler;
 • Formlarda herhangi bir dış veri kaynak tablosu için link kullanılabilir.

Analitik raporların gelişimi

 • Raporlar ayarların düzenlemesi daha kolay ve anlaşılır hale getirildi. Eskisi gibi tek tablod değil, artık ayrı rapor alanlarda düzenlenirler.
 • Verilerin düzenleme sistemindeki ifadeler diline istatistik fonksiyonları eklendi. Bunların ssayesinde standart sapması, varyans, kovaryans, korelasyon, regresyonu hesaplamak mümkün. Cebirsel ve trigonometrik fonksiyonların bir dizisi geliştirilmiştir;
 • Verilerin düzenleme sisteminde veriler setindeki, bu veri setine bağlı olan ama kendi aralarında bağlı olmayan alanlanların, rapora dönüşümü uygulandı.

Otomatikleştirilmiş test

1C:İşletme 8 uygulama çözümlerin otomatikleştirilmiş testin yapılmasını sağlayan yeni bir mekanizma geliştirildi.

Kullanıcıların interaktif hareketlerin simülasyonu yapabilen algoritma kaynak kodunda tanımlanabilir. Algoritma çalıştırılabilir, referanslı olanlarla karşılaştırarak yapılandırma sonuçları kontrol edilebilir.

Aynı zamanda kullanıcıların interaktif hareketlerin dosyaya kayıt etme olanağı geliştirilmiş. Onların dosyalanmış hali sonrasında analize edilebilir veya onlara dayanarak otomatikleştirilmiş testi oluşturulabilir.

Geliştirici için yeni araçlar

İstemci-sunucu çalışma seçeneğin yönetme çapraz platformlu araçları

Eskiden, 1C:İşletme sunucular kümesinin yönetimi için, sisteminde mutlaka Windows işletim sistemde çalışan bilgisyarın olması gerekti.Bu bilgisayarda, küme ile bütün yönetim işlemleri yapılabilecek yardımcı çalıştırılıyordu.

Windows sistemin altında olduğu gibi Linux sisteminde çalışan bilgisayarlar üzerinden de küme yönetimi artık yapılabilir. Bunun için 1C:İşletme’de iki araç geliştirilmiş:

 • Yönetim sunucusu;
 • Komut satırın yardımcısı.

Yönetim sunucusu çapraz platform uygulama ve denetim komutlarını tek bir kümeden, 1 c: İşletme sunucularına iletmek üzere tasarlanmıştır. Bu Linux işletim sistemi üzerinde bir konsol uygulaması, bir Windows hizmetini veya daemon olarak çalıştırılabilir.

Konfigurasyon yapısı ile verilerin dosyalar setine çıkarılması ve ondan yüklenilmesi

Her konfigürasyonu belirli bir rehbere dosyalar seti halinde çıkartılabilir. Konfigürasyon nesneleri XML-dosyalar setine çıkartılıyor. Programlama modülleri metin dosyalara çıkartılır. Kart listesi ise HTML- dosyalara çıkartılıyor.

Konfigürasyon deposu

Konfigürasyon deposu çalışması fark edilir şekilde geliştirilmiş. Deposunun iç yapısı değiştirilmiş; bunun sayede içerisinde saklanılabilir verilerin boyutu oldukça yükseltildi. Yeni algoritma sayesinde aynı nesnenin farklı versiyonların karşılaştırılması daha hızlı yapılabilir. Aynı zamanda sadece nesnelerin bütünü olarak değil, farklı versiyonlar nesnesinin ayrı özellikleri de karşılaştırma imkanı olmuştur.

Konfigürasyonlar karşılaştırma ve yenileme optimizasyonu

Konfigürasyonlar karşılaştırma ile birleştirme, ve konfigürasyonun yenileme sırasında RAM’ın kullanımı optimize edildi.

Form olayların işleyicisinin oluşturulması

İstemci form olayların işleyicileri artık daha kolay, hızlı ve rahat oluşturulabilirler. Olay işleyicisi şablon oluşturma sırasında kaynak kod uygulanmasının gelecek “senaryo”su seçilebilir.

Modül editörün alanları

Mödül editöründe artık metnin herhangi bir bölümün vurgulanması, gruplandırması ve devir, koşul, prosedür ve fonksiyonların kapandığı gibi kapanması yapılabilir.

Prosedür ve fonksiyonların parametrelerine göre bağlamlı ipucu

Bağlamlı ipucu geliştirildi. Prosedür ve fonksiyonların parametreleri girildiğinde artık sözdizimi seçenekleri ve türleri belirtilerek bağlam ipucu da veriliyor.

Dosya veri tabaları ile ortak çalışma mekanizması çalışma temelleri

Kullanıcıların dosya veri tabanına ortak erişimini kontrol eden yeni bir mekanizma geliştirildi. Windows işteim sisteminde olduğu gibi Linux işletim sisteminde de çalışabilir.

Dosya veri tabanı SMB (CIFS) protokolü destekleyen kaynaklarda yayınlanmalıdır. Yerel kaynakların yayınlanması Wiindows ve Linux’ta da gerçekleştirilebilir.

Ortak çalışma sadece tek bir versiyon istemci uygulamalarında mümkün olur. Aynı anda dosya tabanı ile çalışabilen maksimum uygulama sayısı 1024. Sistemin çalışma sırasında CFL genişlemesi ile hizmet dosyalar oluşturulur. Bu dosyalar sıfır boyutunda ve istemci uygulamaların çalışması bitiminde de silinmezler

Arka plan işlerin dosya biçiminde çalışması

Dosya biçiminde ayrı bir hizmet bağlantısının zorunlu başaltımı ve Görev İşlemeyi Uygula() metoduna başvuramadan arka plan ve zamanlanlanmış görevlerin otomatik çalışması geliştirildi.

Artık ince ve kalın istemci başlatıldı, aynı zamanda web-sunucunun istemci bağlantıları varsa, her bir uygulamada otomatik olarak veri tabanı bağlantısı olan yeni bir akış başlatılır. Bu akış sıra ile, bu istemci tarafından verilen arka plan görevlerini yerine getirir.

Diğer değişiklikler

 • Formatlanmış evrak fark edilir şekilde tamamlanmış. Kaynak kodundan artık tamamen evrak içerikleri yönetilebilir ve istenilen boyutta evraklar oluşturulabilir;
 • Platform kaynakları tarafından çift taraflı baskı ve onun kaynak kodundan ayarlanması geliştirildi;
 • Kaynak kodunda imzalar ve baskıları içeren grafik dosyaların önceden yapılan işlemeleri geliştirildi. Basılı belgelerin oluşumunu kolaylaştırmak ve dış görünümünü geliştirmek için yarar;
 • Tasarımcıdaki form editöründe, form öznitelikleri olan grafiklerin, dendogramların, Gant grafiklerin, tablo evraklarının, grafik ve coğrafik şemaların içerikleri interaktif olarak ayarlanabilir; birçok durumlarda bunun sayesinde şablon kullanımı veya bu tür özniteliklerin programlı doldurmasına başvurulmayabilir;
 • Karşılaştırma raporu rolleri daha basit ve kolay okunur yapılmış;
 • Veri tabanın web-sunucudaki yayınlama süreci daha kullanışlı ve şeffaf olmuştur. Artık tasarımcının kendisinden yayınlamaların bütün parametreleri görüntülenebilir ve değiştirilebilir;
 • Olay günlüğünde OpenID’nin yardımıyla kimlik doğrulama ile bağlantılı olayların sabitlenmesi geliştirilmiş;
 • 1C:İşletme’nin MicrosoftSQLServer 2012 ile çalışma desteklenmektedir;
 • WindowsInternetExplorer 6 ileMozillaFirefox 3.0 ve 3.5 tarayıcılar ile çalışma desteği durdurulmuştur.

Uluslararası özellikleri geliştirme

 • 2 yeni platform arayüz dili- azeri ve çin dilleri eklendi;
 • Sayıların yazımı ve süre gösterim formatının Fransız dilinde uygunluğu sağlandı.

Optimizasyon

 • Web-istemcini çalışması hızlandı;
 • MicrosoftSQLServer DBMS ile çalışma geliştirildi:
  • çoklu kullanıcı çalışması sırasında engel sayısıREAD_COMMITED_SNAPSHOT işlemlerin yalıtım seviyesinin kullanımı sayesinde azaltılmıştır;
  • geçici tabloları ile çalışma hızlandırıldı;
  • verilerin kaydı ile okuması hızlandırıldı;
  • veri tabanın dosyadan yüklenmesi hızlandırıldı;
  • Veri taban yapılandırması hızlandırıldı.
 • • DBMSPostgreSQL ile geliştirilmiş çalışma:
  • sonuçların yenilenmesi hızlandırıldı;
  • farklı fiziksel ortam üzerinde dizinler ve veri nakletme yeteneği ekledi;
  • Konfigürasyon ve veri tabanın yenilenmesi hızlandırıldı;
 • • DBMSIBMDB2 ile çalışma geliştirildi:
  • bazı işlemlerin gerçekleştirilmesi hızlandırıldı;
  • Çoklu kullanıcı çalışması sırasında paralellik yükseltildi.
 • • DBMS OracleDatabase ile çalışma geliştirildi:
  • sonuçlar ile çalışma hızlandırıldı;
  • karmaşık kısıtlamaların kayıtlar ve veri tabanların alanların seviyesinde kullanımı sırasındaki çalışma hızlandırılmıştır;
  • Veri taban konfigürasyon yenilenmesi hızlandırıldı.
 • Sunucu kümesinin referanslı veri türleri ile çalışması sırasındaki ölçeklenebilirliği ve performansı arttırıldı;
 • Yapısını HİYERARŞİDE kullanan isteklerin gerçekleştirilmesi geliştirildi;
 • Muhasebe kayıtlarda karmaşık sorgular optimize edildi;
 • Bazı modlarda muhasebe kayıtlarından okuma ve muhasebe kayıtlarına kaydetme hızlandırıldı;
 • SONUÇLAR kelimesini kullanan ve kayıtların büyük kısmını geri döndürensteklerin gerçekleşimi geliştirildi;
 • Bilgi kayıtlarında sonuçların saklanması geliştirildi. Bunun sayesinde
 • Platformun bazı mekanizmaları için bellek ile çalışma geliştirildi;
 • Dinamik listeler tarafından verilerin okunması geliştirildiği için formaların açılımı hızlandırıldı;
 • Veriler ayrılması biçiminde kayıt sonuçları ile çalışma geliştirilmiştir.

Değişikliklerin bütün listesi

V8Update.htm dosyasında değişikliklerin bütün listesi görüntülenebilir.

Windows platformun standart kurulumunda bu dosya C:\Program Files\1cv8\8.3.3.641\docs\en\ kataloğunda bulunuyor.

Linux platformun standart kurulumunda bu dosya /opt/1c/v8.3/i386/docs/en/ bölümünde bulunur.

Ek bilgileri:
1C:İşletme 8.3 Platform Mimarisi
1TÇ:Ticaret Yönetimi + Genel Muhasebe programı
1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi - ön muhasebe programı
WEB muhasebe ve ticaret uygulamaları canlı demo