Yönetim araçları, (Administrative Tools)
1C:İşletmenin ana yönetim araçları tasarımcı kısmında gerçekleşmektedir. Aynı zamanda, 1C:İşletme sistem yönetimi ile ilgili olmasına rağmen, tasarımcı kısmında yer almayan mekanizmalar da vardır. Yönetim araçlarının içerdiği mekanizma ve araçların en önemlileri:

Kimlik doğrulama mekanizması

Kimlik doğrulama mekanizması, bir sonraki müşterinin programa bağlandığı zaman, kullanıcı listesindeki kullanıcılardan hangisinin programa bağlandığını öğrenmeyi sağlar. Bu bilgiyi bilgilere erişim izni için kullanıyor.

Kullanıcı listesi

Sistem kullanıcıların bilgilere erişim yetkilerini tanımlamaya imkân verir.

Aktif kullanıcılar

Veritabanı ile şuanda çalışan kullanıcıların listesini aktif kullanıcı listesinde bakabiliriz.


Görev mekanizması

Görev mekanizması, genel modül prosedürlerin eşzamanlı olmayan çalışmalarını ve bu prosedürlerin zamanlamaya(programlı şekilde) göre çalışmalarını sağlar.

Genel veritabanı listesi ve kısa yolları

Genel veritabanı listesi ve kısa yolları - çok kullanıcılı sistemlerin yönetimini basitleştirmek için yararlıdır.

Olay Günlüğü

Olay günlüğü, kullanıcıların veritabanındaki belirli zaman aralıklarda yapılan işlemler hakkında bilgiler içerir.

Teknoloji günlüğü

Bilgisayarda çalıştırılan 1C:İşletme uygulamasının sistem çalışmasında teknolojik sorunlarını analizini ve acil sonlandırılma analizini yapar.

Veritabanı yedekle ve geri yükle

Sistem, veritabanını herhangi bir dosyaya yedeklemek ve dosyadan geri yüklemek mümkündür.

Veritabanı test et ve düzelt

Veritabanı ile çalışma esnasında ortaya çıkan çeşitli hatalar (elektriğin kesilmesi, bilgisayarın “donması”…) veritabanının doğru çalışmamasını sağlayabilir. Bu tür durumların kontrolü ve düzeltilmesi için programda özel test ve onarım fonksiyonu mevcuttur.

Veritabanı parametreleri

1C:İşletme 8’de veritabanı parametrelerini ayarlamak mümkündür: kilitlemek için bekleme süresi, şifrenin en az uzunluğu veya zor bir parola.Veritabanı dil ve bölge ayarları

Veritabanı dil ve bölge ayarları, tarih, saat, sayılar ve sabit değerleri görüntüleme biçimini yönetmeyi sağlar.


Konfigürasyon güncellenmesi

Program kullanımı esnasında, uygulamada değişikliklerin yapılmasını gerektiren durumlar oluşabilir. Örneğin programın yeni sürümü çıkabilir veya var olan programa yeni işlevselliğin eklenmesi gerekebilir. Bu durumda veritabanı yöneticisi uygulama çözümün konfigürasyonun güncellemesini yapabilir.


İstemci-sunucu biçimli çalışmaşmasını yönetmek için ek uygulama

1C:İşletme 8 sunucularını izleme, veritabanları ekleme ve silme, bağlanmış kullanıcıların listesini izleme fırsatı verir.

Dosya veritabanı geri yükleme ek uygulama

Otonom bir test ve dosya veritabanı kurtarma(tasarımcıyı çalıştırmadan) için özel bir ek programı vardır.


Konfigüratörün paket biçiminde başlatılamsı

1C:İşletmeyi “Programı- Başlat” menüdeki ikon seçilmesi dışında, istemci uygulamasını kullanacak dosyayı başlatma satırında gerekli parametrelerin belirtilmesiyle başlatılabilir.

Çalışma biçimleri

1C:İşletme 8, tek bir kullanıcı ve çoklu kullanıcı grubu için ve tamamen aynı şekilde çalışan iki çalışma biçimi sunar.

1С:Performans yönetme merkezi

1C:İşletme 8 platformda veri sistemlerinin verimlilik analizi ve izleme aracıdır. Bu araç, sistem verimliliğini değerlendirmek, verimlilik sorunları hakkında teknik bilgileri toplamak ve bu bilgiyi programın sonraki optimizasyonu için kullanılır.

1TС:Test-merkezi

1C:İşletme 8 platformunda bilgi sistemini etkileyen çoklu kullanıcılı performans testinin otomasyon aracıdır. Bu aracın yardımıyla, gerçek kullanıcı olmadan işletmeyi yönetebilme imkânı vardır, bu da bilgi sisteminin uygulanabilirliği, verimliliği ve ölçeklenebilirliğini gerçek şartlarda değerlendirme imkânı verir.


1TС:Kalite kontrol merkezi

1C:İşletme 8 platformunda zamanında ve doğru sistem bakımı sayesinde verimli ve güvenilir bir çalışmayı garanti eden bir araçtır. Bu da sistemin verimliliği ve güvenilirliğin yüksek talepli uyarlamalar için önemlidir. Bu aracın oluşumunda yüzlerce kurumsal uyarlamaların teknik hizmet deneyimi ele alınmıştır.

Donanım seçimi

Bu bölümde 1C:İşletme 8 ile çalışmak için donanım seçiminde öneriler bulunur. Bu bölümde farklı çalışma biçimlerinde donanımın karakteristiklerin sistem kullanımına etkisi ve çözülmekte olan sorunlara göre donanımın seçimi ile ilgili öneriler hakkında bilgi sunulmaktadır.

________________________________________________________

________________________________________________________

Ek linkler: