Uyarlama, teknikler (Deployment, Techniques)

Öz uyarlaması

Kişisel kullanım ya da küçük işletmelerde uygulanması için gereken basit uygulama çözümleri kendi kendine uyarlanabilir. Bu durumlarda olduğu gibi sadece başlangıç ayar ile önceki muhasebe sistemde bulunan ilk bilgilerin aktarılması veya girilmesi gerekir. Bu işlemler detaylı bir şekilde uygulama çözümün belgelenmesinde anlatılır. Kullanıcı ya da şirketin IT-uzmanı tarafından gerçekleşebilirler.

1TC ortakların yardımıyla uyarlama

1TC şirket ortaklarının yardımıyla uyarlama en sıradan bir durum olmalıdır. Bu şekilde karmaşık uygulama çözümleri, belirli işletmen faaliyetlerin özellikleri ya da müşterilerin özel istekleri dikkate alınarak çözümler uyarlanır. Bu tür uyarlamalarda, belli bir görev dizisini gerçekleştirecek olan, müşterinin IT-uzmanları katılabilir.

“1C:İşletme 8” programların bilgi sistemindeki uyarlanan çözümler

1TC şirketi uyarlanan çözümler proje listesi tutuyor. Oraya, 1TC şirket ortakları, kendi isteğiyle, gerçekleştirdikleri uyarlamalar hakkında bilgi mesajları eklerler. Bu proje listesi endüstri, il, yapılan uyarlamaları gerçekleştiren kişilere göre sınıflandırılabilir; belirli uygulama çözümün uyarlamasını gerçekleştirme tecrübesi bulunan ortağın seçimi sırasında kullanışlı olabilir.

Uyarlama ortağını ara

Uyarlama gerçekleştiren ortağı seçmek için 1TC şirketin bayi listesini kullanabilirsiniz. Bu liste bölgeler ve şehirlere göre sınıflandırılabilir.

Kurumsal teknolojik destek merkezi yardımı ile kurumsal bilgi sistemlerin uyarlanması

1C:İşletme 8 platformdaki uygulama çözümleri uyarlama tecrübesi sistem değişik zorluk seviyedeki problemlerin çözümü tek çalışma yeri otomasyonundan şirket ölçeğinde bilgi sistemleri oluşturmasına kadar, mümkün olduğunu gösterir.
Aynı zamanda büyük kapsamlı bilgi sistemin uyarlanması, küçük ya da orta seviyedeki uyarlamalara göre daha yüksek gereksinimleri gerektirir. Şirket ölçekte bilgi sistemi çok sayıda kullanıcıların eş zamanlı ve yoğun çalışma şartlarında kabul edilebilir performansını sağlamalıdır. Bu kullanıcılar aynı bilgi ve donanım kaynaklarını belirli biçimde kullanırlar. Bu durumda donanım ve program bölümleri yüksek basınç altında çalışırlar.


Kurumsal bilgi sistemlerin uyarlanması

1TC şirketi, teknikleri, araçları ve mekanizmaların bir dizisini geliştirdi. Bu mekanizmalar dizisi, oluşan herhangi bir sorunu çözmeye ve sistem performansı ile ölçeklenebilirliğin iyi göstergelere ulaşmanızı sağlar. Bu, yüksek baskı altında çalışma veya sistem performansı, erişebilirliliği ve istikrarlığı için yüksek gereksinimleri gerektiren performans ve ölçeklenebilirliktir.
  • Kurumsal bilgi sistemlerin uyarlanması ile ilgili daha detaylı

1C:Teknolojik sorunlar uzmanı
Kurumsal bilgi sistemlerin uyarlanması teknik uzmanlık seviyesinin yüksek olmasını gerektirir. Bu yüzden 1TC şirketi “1C:Teknolojik sorunlar uzmanı” olma yönünde eğitim ve sertifikalandırma gerçekleştiriyor.

1C: Kurumsal araç paketi
1C: Kurumsal araç paketi- 1C:İşletme 8 platformda çalışan bilgi sistemlerin performans, ölçeklenebilirlik ve güvenirliliğini yükseltmek için gereken araç setidir. Bu set, büyük kapsamlı sistemlerin uyarlanması olduğu gibi onların sonraki işletim sürecinde de, kullanılabilir.

Büyük çaplı uyarlamalarla ilgili teknolojik sorunların bilgi tabanı
“1TC” şirketi “1C:Teknolojik sorunlar uzmanı” sertifikası olan ve diğer teknik uzmanları ile birlikte Büyük çaplı uyarlamalarla ilgili teknolojik sorunların bilgi tabanını sürdürüyor. Bu taban büyük çaplı uyarlamaların teknolojik kalitesinin yükseltme amacı olan yöntem ve teknolojileri; oluşabilecek problemlerin açıklamasını ve onların çözüm yollarını içerir. Bunun dışında, kurumsal bilgi sistemlerin uyarlanması ile ilgili sorunların diğer malzemeler de yayınlanır.

Kurumsal teknolojik desteğin merkezleri
Uyarlama projeler teknolojik denetleme yardımı ve kurumsal bilgi sistemlerin desteği için Kurumsal teknolojik desteğin merkezlerin-sistemin kaliteli çalışması için yüksek gereksinimlerle karmaşık uyarlamaların başarılı bir şekilde gerçekleşme tecrübesine sahip “1TC” şirket ortaklarının- şebekesi mevcuttur. Bu, müşteriler ve “Kurumsal teknolojik desteğin merkezi”nin özel üyelerin tarafından onaylanmıştır.
Kurumsal teknolojik destek merkezlerin projeleri


Ek linkler: