Taban mekanizmalar (Base Mechanisms)
1C:İşletme 8 sisteminin taban mekanizmaları uygulamada, geliştirme hızlandırma ve birleştirme işlemini yapar. Soyutlama seviyesinin artması, platform ve uygulama çözümünü kesin bir şekilde birbirinden ayırması, üstveriler üzerinde uygulamaların oluşumu–teknik ve düşük seviyeli kavramlardan daha çok anlamlı ve yüksek seviyeli kavramlara geçişini sağlar. Dolayısıyla kullanıcılar ve uzmanlara daha yakın olmasını sağlar. Bütün uygulamalar belirli bir modele dayalı oluştuğundan dolayı verimlilik, ergonomi, işlevsellik ile ilgili geleneksel sorunlar da çözülmektedir.Türler sistemi

1C:İşletme 8, diğer bilgisayar programları gibi, gerçek bilgiler ile doğrudan çalışmayı desteklemiyor. Bundan dolayı, 1C:İşletme 8’de gerçek bilgileri programın anlayacağı dile çeviren kendi Türler Sistemi vardır.

Kaynak Kodu

Geliştirici, uygulamanın çalışacağı özel algoritmaları yazmak için Kaynak Kodu kullanır.

Sorgu mekanizması

Sorgu –veritabanından bilgi almak ve o bilgiyi gruplandırmak, filtrelemek gibi işlem yapmak için sisteme istek göndermektir. Sorguyu kullanarak, son bir sene içerisinde her bir ürünün satış miktarını ay-ay bakabiliriz veya belirli bir şartla kart listesi nesnesini seçebiliriz.

Veritabanı ile çalışma

1C:İşletme 8’de tablo yapıları, veri türlerin dönüşümlerini vs. düşünmesine gerek kalmadan, uygulanan veritabanı ile çalışma modeli geliştiriciye uygulamanın çalışma mantığına odaklanmayı sağlar.

Sistemin çalışma biçimi

1C:İşletme 8’de, iki farklı biçimde çalışmak mümkündür. Bu çalışma biçimleri, hem tek kullanıcı hem de büyük çalışma grubu için tamamen aynı çalışma fırsatı verir.

İstemci uygulamaları

Sistem üç istemci uygulamayı içerir. Bu istemci uygulamalar uygulamanın geliştirmesini, yönetmesini ve kullanıcı ortamında verilerle direkt çalışmayı sağlamaktadırlar. Kullanıcı biçiminde, sistemin ön kurulumuna gerek kalmadan, Internet üzerinden on-line çalışmasını destekler.

Server kümesi

Platformun ana bileşenlerinden olup, istemci-sunucu biçimli çalışmada kullanıcılar ve veritabanı yönetim sistemi arasındaki etkileşimi sağlamaktadır. Server kümesinin olması, çok sayıda büyük veritabanlı kullanıcıya kesintisiz, hataya dayanıklı, rekabetçi çalışmayı sağlamaktadır.

Arayüz mekanizmaları

1C:İşletme 8 programında arayüz modern bir şekilde tasarlanmış ve programla uzun süre çalışan kullanıcılar için arayüzün konforu arttırılmıştır.

Verilerin ayırımı

Veri ayırımı mekanizması, tek bir bilgi otomasyonu veritabanında birbiri ile bağlantılı olmayan işletme verilerinin saklanmasını sağlar.

Bir işlemde kilitleme yönetimi

İşlemde kilitleme yöntemi biçimi nesne alan terimlerinde verilerin kilitlemeyi yönetmeyi sağlar ve kullanıcıların çalışma paralelliğini arttırır.

Tam metin arama

Tam metin arama mekanizması arama operatörlerin(VE, VEYA vb.) komutunu destekler. Tam metin arama’ya uygulama nesneleri ve özniteliklerin de eklenmesi mümkündür.

Şifreleme(Cryptography) mekanizması

Şifreleme(Cryptography) mekanizması, programın veritabanında saklanan verileri işlemek için şifreleme(cryptography) işlemlerini kullanmasını sağlamaktadır.

________________________________________________________

________________________________________________________


Ek linkler: