Şifreleme mekanizması (Cryptography, mechanism)
Şifreleme mekanizması sayesinde uygulama çözümleri veritabanında saklanan bilgileri işlemek için şifreleme işlemlerini kullanabilir.

Şifreleme(Cryptography) mekanizması, şifreleme algoritmasının gerçekleşmesini içermez. Bu mekanizma, başka geliştiriciler(Cryptoprovider) tarafında yapılmış şifrelemelerin(cryptography) dış modülleri ile etkileşimini sağlayan nesne takımını sunmaktadır.

Bu şifreleme yöntemi ile etkileşim içinde olabilmek için Windows İşletim Sisteminde CryptAPI arayüzü kullanılmaktadır. Böylelikle, program bu tür şifreleme(cryptography) arayüzünü destekleyen şifreleme yöntemi ile etkileşimi desteklemektedir.Linux işletim sisteminde şifreleme modülleri arasında iletişimi sağlamak için, kurulan bileşenler ile doğrudan etkileşim kulanılır.


Ek linkler: