Platformun uygulamalı mekanizmaları (Business Mechanisms)
Platformun uygulamalı mekanizmaların bileşenleri, şirket muhasebe ve yönetme otomasyonu problemleri için kullanılmaktadır. Sorun odaklı nesneler - depo, muhasebe, maaş hesaplamalar, veri analizi ve iş süreci seviyesinde yönetme problemlerin çözümü üretmek için kullanılmaktadır.


Uygulamalı nesneler kavramı

Uygulama geliştirme teknolojisinin standartlaştırması geliştiricinin dikkatini tamamen iş mantığı oluşturmaya odaklamasına fırsat verir. Veritabanı ile etkileşim sağlama, işlemleri engelleme işlemesi, ekran formların programlama ayrıntıları vb. gibi detaylarla geliştirici ilgilenmez. Bu 1C:İşletmedeki uygulamalı çözümler sorun odaklı nesneler terimlerinde geliştirildiği için mümkündür. Bu terimler takımı teknolojik platform seviyesindedir.

Kart Listeleri

Kart listeler malzemeler, cari hesaplar, dövizler, depolar gibi nesneleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Sistemde nesnenin iç tanımlaması, hiyerarşi destekleme ve nesnelerin gruplandırma ihtiyacı, iç tabloların destekleme gerekliliği vb. ortak özelliklere sahiptirler.

Sabit değerler

Sabit değerler - programda sabit veya geçici olarak sabit bilgilerin kaydedildiği yer. Örneğin muhasebecinin veya yöneticinin isim ve soy isim gibi.

Sayımlar

Sayımlar - değişkenin alabileceği değer listesinin tanımlanması yapılır. Örneğin müşterinin türü tanımlanabilir, “toptan” ve “perakende”.

Evraklar

Evraklar – siparişler, faturalar vb. tanımlanması yapılır. Evraklar, işletmede ki değişik olayları kayıt eder. Evraklar zamana(saat, dakika, saniye ve milisaniye) bağlıdır, tabloları içerir, muhasebe mekanizmalarda görüntülenirler vb.

Gerçek zamanlı kayıtlar

Sistem, çok kullanıcılı çalışmada çok doğru olan evrakların “gerçek zamanda” kaydetmeyi de destekler.

Verilerin saklanması

Verilerin saklanması - çeşitli değerleri hakkında çok boyutlu bilginin saklanmasıdır. Örneğin, döviz fiyatları veya rakiplerin belirli bir tarihteki herhangi bir malzemenin fiyatı olabilir. Bu bilgiler hem statik hem dinamik(zamanla değişen) olabilir. Dinamik bilgiler için – değişiklikler geçmişinin saklanması öngörülmüştür.

Karakteristiklerin tanımlanması

Çeşitli nesnelerin karakteristikler hakkında bilgilerin saklanması için kullanılır. Kullanıcıya, her türlü karakteristiklerin oluşturmasına ve bu karakteristiklerin değerlerinin tanımlamasına fırsat verir, örneğin ürüne istediği kadar değişik karakteristikleri(renk, beden vb.) eklenebilir. Karakteristiklerin isimlerini ve bu karakteristiklerin değerlerini alacak veri türlerinin oluşturma imkânı da vardır.

Kaynak hareket kayıtları

Kaynak hareket kayıtları - finans, malzemeler, ürünler gibi kaynakların hareketlerini takip etmek için kullanılır. Depo takibi, planlama, hesaplama otomasyonu yapılabilir. Birikim kayıt tablosu kaynakların alınması ve harcanması hakkında bilgiler içerir. Nesnelerin işlevselliği ise belirli bir tarih için kalanlarını takip etmeyi fırsat verir.

Muhasebe kayıtları

Muhasebe kayıtları – çift taraflı muhasebe kayıt sistemini gerçekleştiren modeli oluşturmak için kullanılır. Sabit veya değişen uzunluktaki kodların çok seviyeli plan hesaplarını, çok seviyeli ve çok boyutlu analitik kayıtlarını, birkaç hesap planların, birkaç işletmelerin, isteğe bağlı miktarsal ve parasal kayıtların vs. takip edilmesini gerçekleştirir.


Karmaşık periyodik hesaplamalar

Maaş ödeme modellerin oluşturması için kullanılır. Çeşitli hesaplama türlerini(avans, ceza, ek ücret vb.) tanımlama; bir hesaplama türünün başka bir hesaplama türü sonuçlarını etkileyebilen kurallarını oluşturma, hesaplamanın ara bilgileri ve sonuçları saklama karmaşık periyodik hesaplamalarında tanımlanabilir. Bu nesnelerin yardımıyla esas ücretlerin hesaplanması, bireylerin KDV ödemeleri, muhasebe kayıtlarında görüntüleme amaçlı maaş ödeme sonuçlarının dağıtımı düzenlenebilir.

İş süreçleri

İş süreçleri – işletmede yapılan işlerin sırasının formalite tanımlaması, bu tanımlamalara dayanarak herhangi bir işçinin yapması gereken görevler listesinin oluşturulmasını sağlar. Örneğin ürünün satılma süreci şu sırayla tanımlanabilir: irsaliyeli faturanın yazdırılması, onaylanması, ödemenin yapılması, ürünün depodan çıkarılması. Her bir dönem için ayrı işçi sorumlu olabilir, dolayısıyla istediğimiz zaman satışın sürecini ve hangi işçinin hangi işi yapması gerektiğini kolaylıkla öğrenebilir.

Dış veri kaynakları

Dış veri kaynakları – dış veritabanlarından bilgi alma imkânı sunar. Veritabanların 1C:İşletmede oluşturulması şart değildir.

Veriye dayalı giriş

Veritabanındaki bilgiyi kullanarak yeni evrak, kart listesi vb. oluşturmayı sağlar.

Seçim kriterleri

Veritabanındaki herhangi bir bilgiyi seçmeye yardım eder. Örneğin seçilen satıcıya ait tüm evraklar.
________________________________________________________

________________________________________________________Ek linkler: