Hızlı geliştirme ortamı (Rapid Development Environment)
Nesne odaklı, 1C:İşletme platformdakihızlı geliştirme ortamı, konfigüratör içerisinde bulunabilir. Geliştiriciye bütünleşik araçlar seti sunar. Bu araçlar seti işletme otomasyon için gereken uygulama çözümün hızlı geliştirmesi, dağıtımı ve desteği için gereklidir.
Bunun dışında konfigüratörle direkt olarak alakalı olmayan bir araçlar dizisi mevcuttur. Bu araçlar dizisi geliştiricinin işini kolaylaştırmasını sağlar. Geliştirme araçlarına dâhil olan en önemli mekanizmalar ve araçları sayalım:

Konfigürasyon nesneleri

Uygulama çözümü geliştirme teknolojisinin standartlaşması geliştiriciye, tüm çabalarını uygulamanın işletme mantığının oluşturmasına odaklanma imkanı sunuyor; veritabanı ile etkileşim organizasyonu, işlemsel engellerin işlemesi, ekran formları programlama ayrıntıları vs. gibi teknolojik detayları düşünmeye gerek kalmıyor. Bunlar, 1C:İşletmedeki uygulama çözümleri problem odaklı nesne terimlerde oluşturulduğu için, mümkün olabiliyor. Bu terimlerin belirlenmesi teknolojik platform seviyede tanımlanır.

Konfigürasyon nesnelerin ağacı

Konfigürasyon ile çalışma ana araçlardan biridir. Konfigürasyon içeriğini grafik şeklinde görüntüler, ayrı ayrı konfigürasyonun nesnelere değişik işlemleri gerçekleştirmenize yarar.

Altsistemler

Oluşturulan uygulama çözümün mantıksal yapısını tanımlamanızı sağlar. Bunu, içinde ayrı parçaları- altsistemleri seçerek gerçekleştirir.


Konfigürasyon nesnenin düzenleme penceresi

Konfigürasyon nesnelerin “karmaşık” olanları oluşturma ve düzenlemeye yarar. Bu pencerenin yardımıyla geliştirici, konfigürasyon nesnesinin yapısını oluşturabilir ve değiştirebilir, özellikleri ekleyebilir, nesnenin başka konfigürasyon nesneleri ile bağlantılarını kurabilir, ayrıca formları, şablonları, modülleri ve diğer alt nesneleri düzenleyebilir.

Özellikler paleti

Konfigürasyon nesnelerin özelliklerini düzenlemek, düzenlenen nesne ile alakalı değişik formları açmak için yarar. Özellikler paleti “karmaşık” olduğu gibi “basit” nesneler için de kullanılabilir.

“Ek” özellikler penceresi

Değişik konfigürasyon nesnelerine bağlı nesne özelliklerini tek bir listede görüntülemek için amaçlanmıştır.

Şablonlar ve resimler

Uygulama çözümü bazı nesneleri içerebilir. Bu nesnelerin bilgileri uygulama çözümü “dış görünümün” oluşturulması için kullanılır. Aynı zamanda kullanıcıya göstermek için uygulama çözümü gerekebilir. Bu nesneler- şablon ve resimlerdir.

Konfigürasyon raporu

Konfigüratör sayesinde geliştirici tüm konfigürasyon yapısının tanımını dosya halinde elde etmesini sağlar. Bu olanak, büyük kapsamlı konfigürasyonu geliştirme sırasında ya da uygulama çözümüne girilen değişiklik geçmişini kaydetmek gerektiğinde, faydalı olabilir.

Sözdizimi yardımcısı

Kaynak kodlu metinleri içeren modüllerin geliştirilme kolaylığı için amaçlanmıştır. Geliştiriciye kaynak kodu için işletim yardımı sunar.

Metin şablonları

Şablon kullanımı, sık kullanılan metin parçaları, kaydetmeye ve sonrasında onları hızlı bir şekilde düzenlenen metin evrağı yada modüle yerleştirmeye yarar.


Yapılandırıcılar

1C:İşletme sistemin standart elemanların geliştirilmesini kolaylaştıran yardımcı araçlarıdır. Yapılandırıcıların sayesinde konfigürasyon nesnelerin görsel bileşenlerin oluşumu dışında, bazı durumlarda (dayalı giriş, yazdır, çıktı formu vs.) program modülleri de oluşturulur.

Düzenleyici

1C:İşletme konfigüratörü uzman düzenleyiciler dizisini içerir. Bu düzenleyiciler sayesinde geliştiriciler uygulama çözümün değişik elemanlara düzenlemeler yapabilirler.

Tam metin arama ve değiştir

Uygulama çözümün tüm elemanlarda: modüller, iletişim kutular, tablo evraklar, açıklamalar ve dış dosyalarda-belli bir satırı aramaya yarar.


Dış raporlar ve işlemeler

Bu tür raporlar ve işlemeler ayrı dosyalarda, uygulama çözümün dışında depolandığı için geliştirme sürecini hızlandırmanıza yarar. Bunun sayesinde onları, farklı uygulama çözümlerde yapılarını değiştirmeden kullanabilirsiniz.


Konfigürasyon karşılaştırma/birleştirme

İki farklı uygulama çözümlerini detaylı bir şekilde karşılaştırma ve birleştirmeye yarar. Karşılaştırma sonucunda seçerek birleştirme gerçekleştirmek mümkündür.

Konfigürasyon kaydetme/yükleme

Sistemde uygulama çözümün konfigürasyonu dosya şeklinde kaydedilebilir; dosyadan konfigürasyonu yükleyip mevcut konfigürasyonun yerine kullanabilirsiniz.

Grup halinde geliştirme

1C:İşletme konfigüratörü uygulama çözümün grup halinde geliştirmeyi geliştiriciler grubunu kullanarak gerçekleştirmenizi sağlar. Bu durumda uygulamanın her bir nesne değişikliğine erişim hakları belirlenir; gereken değişiklikler geliştiriciler tarafından anında (sırayla değil) uygulanır.

Hata ayıklayıcısı

Uygulama çözümün program modüllerini geliştirmenizi sağlayan yardımcı araçtır. Program modüllerin uygulanmasını izlemenizi, değişkenlerin içeriklerini görüntülemenizi vs. sağlar.Dağıtım ve destek

Uygulama çözümün geliştiricisi ile kullanıcısı arasındaki etkileşimi otomatik hale getirmenizi sağlar. Uygulama çözümü sürekli gelişip, yeni işlevselliği elde eder. Uygulama çözümlerin dağıtım ve destek mekanizması geliştiriciye, uygulama çözümün yenilenmiş versiyonların dağıtımını otomatik hale getirmesini; kullanıcıya ise- geliştiricinin eklediği yenilikleri dikkate alarak kendi uygulama çözüm versiyonun değişikliğini otomatik hale getirmesini sağlar.

Dağıtım seti

1C:İşletme sistemi geliştiricilere tirajlı yazılım ürünlerinin dağıtım setini oluşturma imkanını sağlamaktadır. Dağıtım seti Setup.exe kurulum programı ve arşive sıkıştırılmış dağıtım dosyaları şeklindedir. Bu yüzden kullanıcı kendi bilgisayarına uygulama çözümünü kurması için kurulum programların standart arayüzüne sahip olan Setup.exe programı başlatması yeterlidir.Konfigürasyon kontrolü

Müşteriye dağıtım öncesi ya da tirajlı çözümü çıkmadan önce gibi durumlarda konfigürasyonu kontrol etmeye yarar. Aynı zamanda uygulama çözümün çalışmasını yavaşlatan ya da bazı özel çalışma biçimlerde hatalara neden olan eksikleri tespit etmenize yardımcı olur.

Konfigürasyon dosyaları yedekleme/yükleme

Sistem, kongfigürasyonun bazı nesne özelliklerini dosya şeklinde yedeklemeyi gerçekleştirebilir. Bu özellikleri konfigürasyona geri yüklemeyi yapabilirsiniz.Performans ölçme

1C:İşletme 8 konfigüratörü tüm konfigürasyon yada onun belli bir kısmı performansının hızını ölçmenize yarar. Bu olanak, geliştiriciye kaynak kodunda optimal algoritma gerçekleştirme yöntemini seçmeye yardımcı olur.

Uygulama çözümler arayüzlerin yerelleştirmesi

1C:İşletme 8 sayesinde çok dilli uygulama çözümleri oluşturulabilir. Geliştirici aynı anda birkaç dilde konfigürasyonu geliştirebilir, her bir kullanıcı ise kendine göre dil seçebilir. Bunun için uygulama çözümler arayüzlerin yerelleştirmesi kullanılır. Onu kullanarak geliştirici satırlı değerleri gereken dillerde oluşturabilir. Bunun sayesinde menü öğelerin isimleri, uygulama çözümlerin nesnelerin başlıkları vs. kullanıcının seçtiği dilde görüntülenebilir.


Sunucu çağrıları gecikme simülasyonu

Geliştiricinin, kendi uygulama çözümün müşteride gerçek çalışma hızını gerçek bağlantı kanalında, görüntülemesini sağlar.

Performans göstergesi

1C:İşletme biçiminde gerçek zamanlı sunucu çağrıların sayısı ile sürelerin yanı sıra müşteri tarafından alınan ve gönderilen bilgilerin hacimlerini geliştiriciye gösterir.


Fonksiyonel seçenekler

Konfigürasyonda, uyarlama sırasında belirli bir işletmenin gereksinimlerine göre kullanılabilir ya da kullanılamaz fonksiyonelliği belirlemenize yarar.1C:Standart Altsistemler Kütüphanesi 8.2

Evrensel fonksiyonel bir dizi altsistemlerdir. Geliştirilen konfigürasyonda toplu olarak olduğu gibi ayrı ayrı da kullanılabilirler. Altsistemin her biri uygulama çözümlerde sık kullanılan belirli fonksiyonellik türü gerçekleştirir. Geliştiricinin gerekli altsistemi kendi uygulama çözümüne uyarlaması ve bir dizi ayar gerçekleştirmesi yeterlidir.


________________________________________________________

______________________________________________________

Ek linkler: