Hataya dayanıklılık (Fault Tolerance)
Sistemin hataya dayanıklılığı istemci-sunucu seçeneğinde, sunucular kümesinin kullanımı ile çalışma sırasında sağlanır. Sistem kullanıcılara, sunucular kümesindeki program ve donanım hataları sırasında kesintisiz çalışmayı sağlar.

Çalışan sunucunun arızalanması durumlarda (merkez sunucunun arızalanması da dâhil), çalışan sürecin ya da küme yöneticisinin beklenmedik (ya da planlanmış) durdurulması gibi durumlarda kullanıcıların çalışması etkilenmez. Hiç bir şey olmamış gibi çalışmalarına devam ederler.
Kullanıcının küme ile bağlantı kopukluğu (mesela temizlikçi kabloyu çıkarttıysa) ve sonraki bağlantının geri getirilmesi durumunda kullanıcı, yeniden veritabanına bağlanma işlemi gerçekleştirmeden ve o anki bilgilerin kaybını yaşamadan çalışmaya devam eder.

Hataya dayanıklılık üç şekilde sağlanır:
• kümesinin kendisini yedeklemesi,
• çalışma süreçlerini yedeklemesi,
• bağlantı kanalın kopmasında dayanıklılık.

Küme yedeklenmesi

Birkaç küme bir yedekleme grubunda birleştirilebilirler. Aynı yedekleme grubundaki kümeler otomatik olarak eşitlenir.
Aktif kümenin arızalanması durumunda bir sonraki çalışabilen küme aktif hale gelir. Önceden aktif olan gruptaki küme düzeltildiğinde onun aktifliği otomatik senkronizasyondan sonra geri aktarılır.

Çalışan süreçlerin yedeklenmesi

Her bir çalışan süreç için onun kullanım seçeneğini belirtebilirsiniz: Kullan, Yedek olarak kullan, Kullanma.
Herhangi bir çalışma süreci arızalı bir şekilde tamamlandıysa, onun yerine, küme, aktif olmayan yedek süreçlerden birisini başlatır ve onun görevlerini yeniden dağıtır.

Bağlantı kanalın kopmasına dayanıklılık

Küme bağlanan kullanıcıları ve onların gerçekleştirdikleri işlemlerin durumlarını “hatırlar”. Bunu, her kullanıcıya özel seans oluşturulduğu için, gerçekleştirebilir.
Bağlantının fiziksel kopması durumunda küme bu kullanıcı ile bağlantı geri gelmesini bekler. Çoğu durumlarda bağlantının geri gelmesinden sonra kullanıcı kaldığı “yerden” devam edebilir. Bu sırada veritabanına tekrar bağlanmaya gerek kalmaz.

Ek linkler: