Entegrasyon, Veri alış verişi, mekanizmalar (Integration, Mechanisms)
1C:İşletme 8 sistemi açık bir sistemdir. Sistem, genel olarak kabul edilen standartlar ve veri gönderme protokol sayesinde nerdeyse bütün dış programlar ve donanımlarla entegrasyon(uyum) sağlamaktadır. 1C:İşletme 8 sisteminde birkaç çeşit araç vardır, bu araçları kullanarak:
• Farklı boyutlarda verileri oluşturmak, işletmek ve değişmek,
• 1C:İşletme 8 sisteminin işlevselliği gerçekleştiren tüm nesnelere erişim sağlamak,
• Farklı alış-veriş protokollerin desteklemek,
• Başka alt sistemleri ile etkileşim sağlamak,
• Kendi internet-çözümleri üretmek
mümkündür.

Veri alış-verişi

1C: İşletme 8 teknolojik platformda uygulanan veri alış-veriş mekanizmaları bölgelere ayrılmış bilgi sistemlerini oluşturmanızı sağlar. Bilgi sistemlerin oluşumu 1C: İşletme 8 veri tabanına dayanarak, aynı zamanda başka bir 1C: İşletme 8 ile alakalı olmayan veritabanı üzerinden de gerçekleştirilebilir. Mesela, işletme ana ofisin, şubelerin ve depoların çalışmaları tek bir veritabanında organize edebilirsiniz; veya 1C: İşletme 8 veritabanı mevcut MySQL veritabanı ile etkileşimini sağlayabilirsiniz.

Web-servisler

Web-servisler mekanizması 1C: İşletme 8 konfigürasyonda Web-servisleri oluşturmanızı, 1C: İşletme 8 konfigürasyonda dış tedarikçiler tarafından yayınlanan web-servisler ile etkileşimini sağlar.

XML-evraklar

1C: İşletme 8 sistemi XML-evrakları kullanarak ek sistemler ile entegrasyonu organize etmenizi sağlar. Bu XML-evrakları bugünlerde verileri görüntülemek için yaygın bir araçtır.

Dış veri kaynağı

Dış veri kaynakları, dış veritabanlarından elde edilen, verilerin uygulamasında kullanılmalarını sağlar. 1C: İşletme 8 dayalı olmayan veritabanları da içerir.

DBF-dosyaları

DBF formatındaki veritabanları ile çalışma mekanizması direkt olarak 1C: İşletme 8 sistemde kaynak kodundan onlar ile manipülasyon olanağı sağlaması için amaçlanmıştır. Hemen-hemen her tür manipülasyon gerçekleştirilebilir.

Dış bağlantı

Dış bağlantı yardımıyla çözülen ana problem- dış uygulamalardan 1C: İşletme 8 sistem verilerine hızlı ve güvenilir program erişimini sağlamaktır.

Automation Client/Server

1C: İşletme 8 Automation-sunucusunun ana görevi- farklı uygulamalardan 1C: İşletme 8 sistem uygulamasının yönetimi ve etkileşim işlemlerine benzer işlemlerin gerçekleştirilmesi.

HTML-evrakları

HTML-evrakları ile çalışma araçları onları uygulama çözümü formlara kurmanızı ve kaynak kodun araçları ile düzenleme gerçekleştirmenizi sağlar.

Dosyalarla çalışma

Dosya sistemi ile çalışma fonksiyonlara erişim başka veri sistemleri ile genel kataloglar üzerinde etkileşim organize edilmesi sırasında kullanılabilir.

Dış bileşenler teknolojisi

Dış bileşenler oluşum teknolojisi entegrasyonun özel problemlerin çözümü için amaçlanmıştır. Bu problemlerde 1C: İşletme 8 sistemi başka programları ile yakın etkileşimi gerekir.

ActiveDocument Şablonları

ActiveDocument teknoloji1C: İşletme 8 editörlerine göre dış evrakların düzenlemesi için amaçlanmıştır.

İnternetle çalışma

İnternet ile çalışma kaynak kodu’ndan direkt olarak gerçekleşebilir. Geliştirici, elektronik posta mesajların gönderimi ile alımını, HTTP (HTTPS) ve FTP protokoller üzerinden veri alışverişi gerçekleştirebilir.

Metin dosyaları

Metin dosyaların yardımıyla alışveriş- veri alışverişin en basit mekanizmasıdır. Çeşitli görevleri çözmek için kullanılabilir. Onun temel avantajı- alışma kolaylığı ve bilgilerin metinli gösterimin basit hali.

Metin evrakları

Metin evraklarını kullanarak veri alışverişi en düşük “geniş kapsamlı” diğer bilgi sistemleri ile etkileşimi organize etme yöntemi olabilir. Metin evrakları ile genel çalışma yöntemleri (okuma, yazma, satır girme ve ekleme, satır alımı) dışında, geliştirici, metin evrakların, önceden oluşturulan şablonları kullanarak, dinamik oluşumu gerçekleştirebilir.

Web-genişleme

Web-genişleme programın ayrı ürünüdür; 1C: İşletme 8 bilgilere erişimi mevcut Web-sitelere ve Web-uygulamalara kurulumu gerçekleştirmenizi, 1C: İşletme 8 veritabanını kullanan hazır Web-uygulamaları oluşturmanızı sağlar.

XDTO

XDTO mekanizması, öncelikle, Web-servislerin parametre türleri ile geri getirilen değerlerin açıklaması için amaçlanmıştır. Ayrıca bu mekanizma çeşitli 1C: İşletme 8 ya da diğer bilgi sistemlerin konfigürasyonlar arasındaki veri alışverişi için kullanılabilir.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ek linkler: