Bulut teknolojileri
1C:İşletmenin Bulut teknolojileri, farklı işletim sistemleri ile farklı istemci cihazlar üzerinden programın rahat bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Aynı zamanda kullanıcılar işlem gücü düşük olan cihazları (mobil cihazlar gibi) kullanabilmektedir. Kullanıcılar cihazlarına 1C:İşletme programını kurmaya da bilirler veya boyutu küçük olan hafif kurulumlu istemci uygulamasını kurabilirler.

Programın mantığı, temel hesaplamalar 1C:İşletmenin Sunucular kümesinde yapılmaktadır. 1C:İşletme Servisler kümesi ölçeklenebilirliği, hataya dayanıklılığı, dinamik yük dağılımı ve program verilerini saklayan Veritabanı Bilgiler Yönetim Sistemi ile etkileşimi sağlamaktadır. Servis altyapısı, programı servis olarak kullanmayı, verilen hizmetlerin kaydının tutulmasını, servisin genel yönetimini gibi işlemleri sağlar. Eğer gerekirse, sunucular kümesi servis altyapısı ile güçlendirilebilir. Bu altyapı sayesinde kullanıcılar program yazılım servislerini kullanmalarını, bu servis kullanım muhasebesini tutmalarını, genel yönetimi gerçekleştirmelerini sağlar.

İnternet, bilgisayar diyagramlarında bulut şeklinde gösterilmektedir. O bulut’un arkasında çok zor altyapı ve teknik detaylar saklanmaktadır. “Bulut” kelimesi burada mecaz anlamda kullanılmaktadır. 1C:İşletme’de yukarıda bahsedilen altyapı aşağıdaki mekanizmaları içerir:
  • Kullanıcılara dünyanın her yerinden internet üzerinden çalışabilmelerini sağlayan http protokolü üzerinden veritabanına bağlanmayı fırsat verir,
  • Web-istemcinin kurulu olması. Bu nedenle, kullanıcılar ön hazırlık görmeden herhangi bir bilgisayardan veya mobil cihazda çalışabilirler.
  • Çok sayıda müşterinin aynı anda 1C:İşletme sisteminde çalışmalarını sağlayan, hata dayanıklılığı, ölçeklenebilir sunucu kümesinin olması,
  • Multitenancy – sunucuda çalıştırılan uygulamanın tek nesnesi, birçok müşteri ve şirkete hizmet verebilmektedir. Programın, multitenancy yapısında çalışmasını sağlayan veri ayırma mekanizmasının olması,
  • Tedarikçi, kullanıcıya internet üzerinden erişimi sağlayarak, uygulamayı geliştirmekte ve kendisi yönetmektedir. 1C:İşletmenin uygulamalarını SaaS modelinde kurulumu sağlayan servis altyapısı vardır. SaaS modeli, kullanıcı kurulum, güncelleme, yazılım ve donanım desteği harcamaları yapmadan, sadece hizmet bedelini öder.

1C:İşletme Bulut teknolojisinin kullanımında dört ana senaryo ön plana çıkartılabilir:
Bulut teknolojileri On-Line deneme...


Şirket içindeki Bulut

Bulut teknolojileri, bir şirketin içinde, müşterilerin 1C:İşletme programı kurulu olmayan bilgisayarlardan bile veri tabanına bağlanmalarını sağlamak için kullanılabilir. Bu teknoloji, ofisin dışında olup kendi bölümü ile ilgili güncellenmiş bilgilerine ihtiyacı olan liderler için çok kullanışlıdır. Bulut teknolojileri, ofis dışında olan yöneticilerin gerekli raporlarını almasına da olanak sağlar.

Şirket içinde dağıtılan Buluta sadece çalışanlar değil, tüketiciler de bağlanabilirler. Örnek olarak tedarikçiler, müşteriler, müteahhitler vb. sattıkları ürünler ile ilgili raporları alabilirler.

Şirketin içindeki bulut teknolojinin avantajları

Şirketin içindeki bulut teknolojinin avantajları

• Çalışanlar, işlem gücü yüksek olmayan bilgisayarları kullanabilirler,
• Çalışanlar şirketinin içinde ve ofisler arasında çok rahat hareket edebilirler,
• Dış müşterileri bağlamak çok kolay, çünkü bilgisayarlarda programın kurulu olması şart değildir.Holding içindeki Bulut

Bulut teknolojileri, aynı programı kullanan ve birkaç şirketten oluşan Holding’lerin program kullanım maliyetlerini azaltır.
Örnek olarak aynı Holding’in tüm şirketlerinde muhasebe hesapları için 1TÇ:Muhasebe kullanılmaktadır. Bu durumda, her şirkette kendi 1C:İşletme veritabanını açmak yerine merkezi ofiste bir tane açarak veri paylaşım biçiminde kullanılabilir.

Sonuç olarak, her bir şirket kendisine ait veri alanıile çalışacaktır. Güncelleme, ayarlama, yedekleme gibi işlemler her bir şirket için ayrı değiş tek bir veritabanı için yapılacaktır.

 Holding içindeki bulut teknolojilerin avantajları

Holding içindeki bulut teknolojilerin avantajları

• Aynı uygulama çözümlerin yönetiminde maliyeti azaltma,
• Bütün şirketler için eşzamanlı ve hızlı güncelleme imkânı,


Müşteriler için Bulut

Bulutlu teknolojileri, uygulama çözümünün potansiyel kullanıcıları, yerel ağda birleştirilmediklerinde, farklı donanımları kullandıklarında ve herhangi bir donanım ile program kaynaklarının içeriği ile ilgili önerileri uygulamaya zorunlu olmadıklarında kolaylık sağlar.

Örneğin ev sahipleri, tüm ev sakinlerine internet üzerinden, sadece internet tarayıcısı ile programı kullanma imkânı sunabilirler. Bu gibi durumlarda kullanıcıların kendi donanımlarını değiştirmeye ya da ek program yazılımı kurmaya gerek duyulmaz. Web-istemci, tüm yaygın tarayıcılar, Windows ve Linux işletim sistemleri, IPad mobil cihazları üzerinden çalışır.

Müşteriler için bulut teknolojinin avantajları

Müşteriler için bulut teknolojinin avantajları

• Programa rahat ve basit bir şekilde bağlanma imkânı,
• Programı farklı yerlerden kullanabilme imkânı sunar.


WEB-Servis modelinde çalışma

Bulut teknolojiler, programın çalışması servis modelinde gerçekleştiği zaman kullanılmaktadır. Servis modeli, müşterinin programı satın almadığını, sadece internet üzerinden programı kullanmak için ödediğini ifade eder. Programın kendisi ise servis tedarikçinin bilgisayarında kurulu ve o bilgisayardan hizmet vermektedir.

Tedarikçi, programın yirmi dört saat kesintisiz çalışmasını sağlar. Zamanında güncelleme, yedekleme ve saklanan verilerin gizli tutma işlerini yapar. 1C:İşletme programlarından herhangi birinde kayıt tutmak için kullanıcılar, alacağı hizmetlerin ödemesini yaparak, tarayıcı üzerinden gerekli programa bağlanarak kayıtlarını tutarlar.

Bu tür program kullanımı, kullanıcıların kurulum, güncelleme, yazılım ve donanım hizmetler için harcamaları yapmadan programı kullanmalarını sağlar. Tedarikçi tüm harcamalarını kendisi yaparak, kullanıcıya sadece servis olarak programı kullanmasını sağlar.

Servis modeli olarak sunulan program veri paylaşım biçiminde çalışmaktadır. Servise bağlanan her bir abonenin(gerçek veya tüzel) birkaç istemcisi ( mesela çalışan personel) olabilir. Her bir abone aynı zamanda birkaç programla çalışabilir. Sonuç olarak, belirli programda her abone için istemcilerin çalıştığı bağımsız veri alanı oluşturulmaktadır.

Dolayısıyla, abone için programı sanki sadece kendi istemcileri kullanıyormuş gibi görünmektedir. Servis tedarikçisi için ise programı kullanan bütün aboneler tek bir veritabanına başvururlar. Yani tedarikçinin çalıştırdığı tek program bütün abonelere hizmet vermektedir. Böylece programın güncellemesi gibi işlemler bütün aboneler için hızlı ve aynı zamanda yapılmaktadır.

WEB-Servis modelinde çalışmanın avantajları

WEB-Servis modelinde çalışmanın avantajları

• Kullanıcı programın kurulumu, güncellemesi, yazılım ve donanım destek için harcama yapmamaktadır,
• Tedarikçi programın kullanımını internet üzerinden yirmi dört saat sunduğu için kullanıcı istediği zamanda ve istediği yerde bağlanıp kullanabilir,
• Programın en yeni versiyonunda ve en son eklenen yeniliklerle çalışma garantisi.

Servis modelinin gerçek çalışmasını görmek için 1cfresh siteyi ziyaret edin. Bu site benzer programların kullanımını sunmaktadır.


Ek bilgiler: