Arayüz mekanizmaları (Interface Mechanisms)
Arayüz mekanizmaları kullanıcı ve programın etkileşimini sağlar.

Kullanıcı arayüz kavramı

1C:İşletme 8 programının arayüzleri tek bir kavrama bağlıdırlar. Bu kavram, platformun sunduğu standart nesnelerin kullanımından ibarettir. Bu kavramın sayesinde, 1C:İşletme 8’in uygulamalarından birini bilen kullanıcı bir başka uygulamasını da kullandığında zorluk çekmez.

Formlar

1C:İşletmedeki formlar, veritabanında saklanan verilerin gösterilmesi ve düzeltilmesi görevlerini yapar. Formlar kullanıcı tarafından veya otomatik olarak sistem tarafından oluşturulabilir. Verilerle standart işlemlerin yapılması için programın bütün nesnelerine form oluşturulabilir.

Form nesneleri

Formdaki verileri görüntülemek ve düzeltmek için formda yer alan çeşitli yönetim nesneleri kullanılır. Sistem, karakteristik özelliklere sahip, iş hedeflerini yürütmeye odaklı kontrol nesnelerin özel setini içermektedir.

Komut arayüzü

Sistem otomatik olarak, programın nesnelere bağlı olan alt sistemlerine göre belirli bir kullanıcı için komut arayüzünü oluşturur. Kullanıcı kendi tercihlerine göre arayüzünün ayarlamasını yapabilir. Sistem yöneticisi, programın kodunu değiştirmeden bazı işlevselliklerini açabilir veya kapatabilir.

Tablo evrakı

Tablo evrakı herhangi bir bilgi sunmak ve görüntülemek için güçlü bir araçtır. Tablo evrakı yazdırılan evrakları hazırlamak dışında, kullanıcının istediği şekilde ekranda görüntülemesini sağlar.

Biçimlendirilmiş evrak

Biçimlendirilmiş evrakı kullanarak, farklı yazı tipleri, renk düzenini oluşturabilir, resimler ekleyebilir ve köprüler oluşturabiliriz.

Metin Evrakı

1C:İşletme 8 uygulamalarında çıkış bilgileri kullanıcıya göstermek için tablo evrakından başka metin evrakı da kullanılabilir. Sistem metin evraklarını yazılım şeklinde, geliştiricinin tasarladığı şablona göre oluşturmanızı sağlar.

Diyagramlar

Diyagramları kullanarak, sonuçları kullanıcıya rahat anlaşılabilir bir biçimde sunabiliriz. Diyagramlar, kullanıcı dikkatini verilerin değişimine çekerek verilerin hızlı karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Bunun dışında, genelde büyük miktarda verilerin arkasında gizlenen kurallara özel diyagramlarla görüntülemek mümkündür.

Coğrafik şema

Coğrafik şema; sonuçların coğrafik konumunda görselleştirmeyi sağlar. Bu da, örneğin farklı malzemelerin farklı yerlerde satışını gösteren raporları oluşturmayı fırsat verir. Aynı zamanda coğrafik verileri yansıtmak için de kullanılabilir, örneğin ofise kadar giden yolu veya herhangi bir aracın gidişini yansıtmak gibi.

Grafi şema


Genel arayüz mekanizmaları

Geliştiricinin kullanıcılarla etkileşim içinde olmasını sağlayan prosedür ve fonksiyonlar kaynak kodu tarafından desteklenmektedir. Kaynak kod, programın çalışma esnasında mesajları, uyarıları ve bilgilendirmeleri ekrana getirir.
Ek linkler: